امروزدوشنبه, 07 خرداد 1397-- Monday May 28 2018

ساعت 01:59:47

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

تمام اتفاقات مسکن مهر / متقاضیانی که از ادامه کار انصراف دادند

سه شنبه, 13 اردیبهشت 1390 ساعت 11:51 کدخبر :1019
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : خبرگزاري مهر

براساس آخرین آمارها از مسکن مهر تا 29 فروردین امسال در کل کشور بیش از یک میلیون و 510 هزار واحد عقد قرارداد شده و حدود 249 هزار واحد هم مراحل نازک‌کاری را به پایان رسانده‌اند.

مسکن مهر با هدف تامین مسکن برای خانوارهایی بادرآمد پایین و با حذف قیمت زمین و کنترل قیمت ساخت مسکن به اجرا رسیده و این واحدها در بخشهای مختلفی ساخته می شوند.

این بخشها شامل شهرهای زیر 25 هزارنفر، بالای 25 هزار نفر، شهرهای جدید و بافت فرسوده، خودمالکین و مسکن روستایی است.

مسکن مهر درشهرهای پایین 25 هزار نفر

براساس این گزارش تا 29 فروردین امسال، تعداد واحدهای دارای قراردادها ساخت درشهرهای زیر 25 هزار نفر 220 هزار و 849 واحد، تعداد واحد دارای پروانه ساخت 222 هزارو 561 واحد بوده است.

همچنین در این شهرها حدود 182 هزار واحد پی سازی آنها تمام شده وبیش از 119 هزار واحد هم مرحله اسکلت و سقف را به پایان رسانده اند. براین اساس تعداد اتمام سفت کاری شهرهای زیر 25 هزارنفر بیش از 66 هزار واحد و تعداد واحدهایی که در مرحله اتمام نازک کاری قرار دارند حدود 34 هزار واحد است که در واقع این واحدها در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر

براین اساس در شهرهای بالای 25 هزار نفر تا پایان فروردین امسال بیش از 889 هزار واحد قرارداد ساخت بسته اند و بیش از 844 هزار واحد پروانه ساختمانی را هم دریافت کرده اند.

همچنین در این شهرها پی سازی حدود 764 هزار واحد تمام شده و حدود 476 هزار واحد هم در مرحله پایانی اسکلت و سقف هستند. براین اساس بیش از 330 هزار واحد در مرحله سفت کاری و بیش از 155 هزار واحد مراحل نازک کاری را هم به پایان رسانده اند.

مسکن مهر در شهرهای جدید

براساس آمارهای رسمی درشهرهای جدید حدود 328 هزار واحد عقد قرارداد شده و حدود 288 هزار واحد پروانه ساخت را دریافت کرده اند. همچنین درحدود 251 هزار واحد پی سازی به اتمام رسیده و در بیش از 100 هزار واحد هم کارهای اسکلت و سقف انجام شده است.

گزارش خبرنگار مهر حاکی از آن است که بیش از 54 هزار واحد مراحل سفت کاری را به پایان رسانده اند و بیش از 16 هزار واحد هم در مرحله اتمام نازک کاری قراردارند.

مسکن مهر در بافت فرسوده

براساس این گزارش در بافت فرسوده هم بیش از 72 هزار واحد عقد قرارداد و همین تعداد هم پروانه ساخت را دریافت کرده اند. همچنین درهمین تعداد از واحدها پی سازی به اتمام رسیده است و در بیش از 71 هزار واحد هم مراحل اسکلت و سفت کاری انجام شده است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که  در حدود 60 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده مراحل سفت کاری را به پایان رسانیده اند و در بیش از 43 هزار واحد مرحله نازک کاری پایان یافته است.

وضعیت کل واحدهای مسکن مهر در کشور

براساس این گزارش، تعداد کل واحدهای مسکن مهر در کشور که عقد قرارداد کرده اند بیش از یک میلیون و 510 هزار واحد است و بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد هم پروانه ساختمانی را دریافت کرده اند.

یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور پی سازی را به اتمام رسانده و بیش از 766 هزار واحد هم مرحله اسکلت و سقف را به پایان رسانیده اند.

همچنین تا پایان فروردین امسال بیش از 510 هزار واحد مراحل سفت کاری را به پایان برده و حدود 249 هزار واحد هم نازک کاری را به پایان رسانده اند.

مسکن مهر خود مالکین

براساس این گزارش، مسکن مهر خودمالیکن هم در بیش از 249 هزار مورد عقد قرارداد شده و در حدود 236 هزار واحد هم پروانه ساختمانی را دریافت کرده است. 221 هزار واحد مسکن مهر خودمالکین مرحله پی سازی را به اتمام رسانده اند و بیش از 151 هزار واحد از مرحله اسکلت و سقف گذشته اند، همچنین بیش از 112 هزار واحد سفت کاری را به پایان رسانیده و بیش از 66 هزار واحد مرحله نازک کاری را هم تمام کرده اند.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید