امروزيكشنبه, 06 خرداد 1397-- Sunday May 27 2018

ساعت 12:30:43

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

قويترين مرد جهان همه را شگفت زده كرد/ مهار وزنه 217 كيلوگرم در يك ضرب

پنجشنبه, 14 مهر 1390 ساعت 12:27 کدخبر :2680
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : ایرنا

تهران - آخرين ركوردگيري تيم ملي وزنه برداري كشورمان با قدرت نمايي قويترين مرد جهان و مهار وزنه اي كه تاكنون هيچ وزنه برداري در دنيا آن را بالاي سر نبرده بود، پاياني شيرين و دلنشين داشت.
قويترين مرد جهان همه را شگفت زده كرد/ مهار وزنه 217 كيلوگرم در يك ضرب
به گزارش ايرنا، در اين ركوردگيري كه روز گذشته با حضور رييس و دبير فدراسيون وزنه برداري، جمعي از مسوولان استاني سنندج و خيل پرشور تماشاگران اين شهرستان در خانه وزنه برداري تختي برگزارشد، 'بهداد سليمي' قويترين مرد جهان و بهترين وزنه بردار سال 2010 دنيا همه حاضران در سالن را مبهوت و شگفت زده قدرت خود كرد و در حركت يك ضرب وزنه 217 كيلوگرم را بدون كمترين مشكل بالاي سر خود نگه داشت.
سليمي حركت يك ضرب خود را با مهار وزنه 209 كيلوگرم آغاز كرد و براي دومين بار، وزنه 214 كيلوگرم را كه يك كيلوگرم بيشتر از ركورد جهاني حسين رضازاده بود بالاي سر برد. اما اوج نمايي ستاره بي چون وچراي وزنه برداري ايران زماني بود كه براي اولين بار پشت وزنه 217 كيلوگرم ايستاد.
باورش براي خيلي ها سخت بود كه 'بهداد سليمي' بتواند اين وزنه را هم بالاي سر ببرد، اما همانند دو حركت اولش، اين بار هم به راحتي وزنه را مهار كرد تا 'حسين رضازاده' و همه حاضران در سالن به صورت ايستاده و با تشوبق بي امان خود از اين ملي پوش وزنه برداري قدرداني كنند.
سليمي با مهار اين وزنه نشان داد حتي مي تواند ركورد جهاني حركت يكضرب دسته فوق سنگين را به ميزان 4 كيلوگرم افزايش دهد. او در حركت دوضرب هم نمايش خوبي داشت و با مهار وزنه 256 كيلوگرم به ميزان يك كيلوگرم بيشتر از ركورد مجموع حسين رضازاده، به نام خود به ثبت رساند.

* انوشيرواني؛ 205 كيلوگرم
در شبي كه 'بهداد سليمي' فراتر از انتظار وزنه زد، 'سجاد انوشيرواني'، ديگر وزنه بردار سنگين وزن تيم ملي هم خوش درخشيد و در حركت يك ضرب وزنه با ارزش 205 كيلوگرم را بالاي سر برد. انوشيرواني كه حالا يكي از مدعيان كسب مدال جهاني به شمار مي رود در حركت دوضرب هم پس از مهار وزنه 230 كيلوگرم، پشت وزنه 240 قرار گرفت اما به دليل آسيب ديدگي از ناحيه زانو نتوانست آنطور كه خودش انتظار داشت نتيجه بگيرد. انوشيرواني اگر در مسابقات جهاني پاريس بتواند به مجموع 445 كيلوگرم برسد، يكي از شانس هاي مسلم كسب مدال نقره دسته فوق سنگين خواهد بود.

* براري و نصيرشلال در يك سطح
محمدرضا براري و نواب نصيرشلال، دو وزنه بردار دسته 105 كيلوگرم كشورمان هم رقابت نزديكي داشتند و در نهايت با يك كيلوگرم اختلاف نسبت به يكديگر به كار خود در مجموع دو حركت خاتمه دادند.
در اين ميان تنها برتري براري نسبت به 'نصيرشلال' مهار وزنه 181 كيلوگرم در حركت يك ضرب بود، جايي كه نصيرشلال حدنصاب 180 را براي خود به ثبت رسانده بود. اين دو ملي پوش در حركت دوضرب هم عملكرد يكساني داشتند و هر دو پس از مهار وزنه 215 كيلوگرم، در مهار وزنه هاي 220 و 225كيلوگرم ناموفق بودند. عدم كنترل وزنه در بالاي سر، عاملي بود كه اجازه نداد اين دو ملي پوش دسته 105 كيلوگرم ركوردهاي بهتري را به ثبت برسانند.

* شرايط خوب دو ملي پوش دسته 94
'اصغر ابراهيمي' و 'سعيد محمدپور' هم با آمادگي مطلوبي در ركوردگيري تيم ملي شركت كردند. اين دو ملي پوش دسته 94 كيلوگرم كشورمان در حركت يك ضرب رقابت نزديكي داشتند اما ابراهيمي بامهار وزنه 181 كيلوگرم، به ميزان دو كيلوگرم بيشتر از محمدپور وزنه زد. با اين حال در دوضرب شرايط متفاوت بود، چراكه ابراهيمي به دليل درد كمر نتوانست روي تخته بيايد اما محمدپور پس از بالاي سر بردن وزنه 215 كيلوگرم، سعي كرد به ركورد شخصي اش حمله كند كه 2بار در مهار وزنه با ارزش 223 كيلوگرم ناموفق بود. محمدپوردرحالي نتوانست خود را به ركورد كوروش باقري (225 كيلوگرم) نزديك كند كه در هر دو بار به راحتي وزنه 223 كيلوگرم را بالاي سر برد اما نتوانست آن را كنترل كند.

* بازگشت رستمي به روزهاي اوج
بعد از بهداد سليمي كه بيشتر از ركوردهاي جهاني وزنه زد، يكي از شاخص ترين وزنه برداران ركوردگيري تيم ملي كيانوش رستمي بود. رستمي كه به دليل درد زانو، در يكماه گذشته تمرينات خوبي را سپري نكرده بود، طي يك هفته آخر اردوي سنندج دوباره خود را به شرايط آرماني نزديك كرد و با مهار وزنه هاي 171كيلوگرم در يك ضرب و 210 كيلوگرم در دوضرب، چيزي در حد و اندازه هاي مدال جهاني مسابقات آنتاليا 2010 وزنه زد. البته كيانوش رستمي بيشترين وزنه ها را در اين ركوردگيري از دست داد و اگر تمركز بيشتري داشت مي توانست با مهار وزنه هاي 178 كيلوگرم در يك ضرب و 215 كيلوگرم در دوضرب، همه را شگفت زده كند؛ وزنه هايي كه رستمي آنها را تا بالاي سر برد، اما نتوانست خوب كنترل كند.
در دسته 85 كيلوگرم احد سجابي هم با وجود آنكه با مشكل كمبود وزن روبرو بود با مجموع 351 كيلوگرم وزنه هايي بهتر از ركوردگيري قبلي تيم ملي زد و نشان داد روند رو به رشدي را در پيش گرفته است.

* بهروزي و عسكري؛ بهتر از قبل
در سبك وزن هم ركوردها براي كادر فني تيم ملي راضي كننده بود. سجاد بهروزي ملي پوش دسته 69 كشورمان در حركت يكضرب وزنه 149 و در دوضرب وزنه 180 كيلوگرم را بالاي سر برد كه تا قبل از اين، طي ماه هاي گذشته هيچ گاه موفق به مهار آنها نشده بود. اين روند صعودي براي 'مجيد عسكري' ملي پوش دسته 62 كيلوگرم كشورمان نيز صادق بود، به طوريكه او نيز براي اولين بار در اين دسته وزنه 130 كيلويي را در حركت يك ضرب بالاي سر برد. عسكري حتي به وزنه 132 كيلوگرم نيز حمله كرد اما در هنگام مهار آن از ناحيه كتف دچار آسيب ديدگي شدو به همين خاطر نتوانست در حركت دوضرب شركت كند.
در زير نتايج كامل سومين ركوردگيري تيم ملي آمده است:

** دسته 62 كيلوگرم
مجيد عسكري: يك ضرب 130 كيلوگرم (عسكري به دليل آسيب ديدگي از ناحيه كتف براي حركت دو ضرب روي تخته نيامد.)
**دسته 69 كيلوگرم
سجاد بهروزي: يك ضرب 149 كيلوگرم، دوضرب 180 كيلوگرم، مجموع 329 كيلوگرم
**دسته 85 كيلوگرم
كيانوش رستمي: يك ضرب 171 كيلوگرم، دوضرب 210 كيلوگرم، مجموع 381 كيلوگرم
احد سنجابي: يك ضرب 161 كيلوگرم، دوضرب 190 كيلوگرم، مجموع 351 كيلوگرم
**دسته 94 كيلوگرم
سعيد محمدپور: يك ضرب 179 كيلوگرم، دوضرب 215 كيلوگرم، مجموع 394 كيلوگرم
اصغر ابراهيمي: يك ضرب 181 كيلوگرم (ابراهيمي به دليل آسيب ديدگي از ناحيه كمر براي حركت دو ضرب روي تخته حاضر نشد)
**دسته 105 كيلوگرم
محمدرضا براري: يك ضرب 181 كيلوگرم، دوضرب 215 كيلوگرم، مجموع 396 كيلوگرم
نواب نصيرشلال: يك ضرب 180 كيلوگرم، دوضرب 215 كيلوگرم، مجموع 395 كيلوگرم
**دسته 105+ كيلوگرم
بهداد سليمي: يك ضرب 217 كيلوگرم، دوضرب 256 كيلوگرم، مجموع 473 كيلوگرم
سجاد انوشيرواني: يك ضرب 205 كيلوگرم، دوضرب 230 كيلوگرم، مجموع 435 كيلوگرم

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید