امروزشنبه, 05 خرداد 1397-- Saturday May 26 2018

ساعت 10:37:13

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

اگر قصد ازدواج دارید بخوانید

هرگز زیر بار ازدواج تحمیلی نروید/در انتخاب همسر وسواسی نباشید

یکشنبه, 08 آبان 1390 ساعت 07:34 کدخبر :2941
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : برنا

در ھمسر گزینی وسواس به خرج ندھید؛ سعی كنید با دیده اغماض عوامل مختلف را بررسی کنید.
به گزارش خبرنگار «نیمرخ» برنا،اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگی در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق و فوت؛ كه فقط در ازدواج و طلاق مختارید، بنابراین ازدواج را نباید سرسری گرفت بلكه باید با مطالعه و براساس معیارھای حقیقی ھمسر را انتخاب كرد. در ادامه به برخی نکات اساسی که در انتخاب همسر باید مد نظر قرار داد نگاهی می اندازیم:


-خانواده ھر دو نفراز نظر فرھنگی و سنت ھای رایج نزدیك به ھم باشند.

-تا سر حد امكان، تمكن مالی دو خانواده متناسب با یكدیگر باشد.

-اگر ھر دو نفر اھل یك شھر نیستید حداقل در سایر زمینه ھا و آداب و رسوم نزدیك به
ھم باشید.

-دیدگاه ھای دو خانواده از نظر مذھبی – سیاسی – اجتماعی و معاشرت نزدیك به ھم
باشند.

-در خانواده دو طرف پدرسالاری یا مادرسالاری به صورت مطلق وجود نداشته باشد.

-از نظر میزان تحصیلات، اختلاف فاحش نداشته باشید.

-در انتخاب محل سكونت یا محل كار اختلاف سلیقه نداشته باشید.

-از نظر طرز تفكر و اندیشه اجتماعی به ھم نزدیك باشید.

-دیدگاھتان نسبت به زندگی تقریبا یكسان باشد.

-تفاوت ھای شخصیتی و خصوصیت ھای رفتاری فاحشی نداشته باشید.

-دارای دیدگاه ھای سیاسی گرایش ھای اعتقادی و افق ھای فكری نزدیك به ھم
باشید.

-ھر دو نفر استقلال رأی داشته باشید؛ یعنی شخصاً در امو ر زندگی تصمیم بگیرید نه بر اساس دھن بینی و تقلید از دیگران.

-از نظر تفكرات مذھبی در دو قطب مخالف ھم نباشید كه این مورد بسیار مسئله ساز
است.

البته باید یادآور شد داشتن اختلافاتی در موارد اشاره شده گرچه زندگی را سخت می‌كند و امكان تفاھم را به حداقل می رساند ولی به شرطی كه طرفین اھل تغییر، رشد، تكامل و پیشرفت باشند، ھمزیستی را غیر ممكن نمی سازد.


توصیه روانشناسان و مشاوران به آنهایی که قصد ازدواج دارند

- در انتخاب ھمسر عجله و شتاب نكنید. این امر را با بررسی و تحقیق انجام دھید.

-در ھمسر گزینی وسواس به خرج ندھید؛ سعی كنید با دیده اغماض عوامل مختلف
را بررسی و تصمیم گیری کنید.

-چنانچه پدر و مادر و خانواده ھای وابسته، سختگیری كنند برای متقاعد كردن آنھا از
مشاور خانواده کمک بگیرید.

-از ازدواج تحمیلی خودداری كنید.

-در انتخاب ھمسر پس از بررسی معیارھای طرف مقابل، وضعیت خود را با وی مقایسه كنید و در صورت ھماھنگی تصمیم گیری نمایی د. بدون توجه به شرایط خود انتخاب ایده آلی نکنید.

-در انتخاب ھمسر از پدر و مادر و خویشاوندان خود نظرخواھی كنید ولی مواظب باشید چون به علت عدم تخصص ممكن است نظر آنان تحت تأثیر معیارھای خاص مناسب نباشد. حتماً با مشاور واجد شرایط مشورت كنید.

-برای شناخت ھمسر از ھر دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده نمایید و حتماً
قبل از خواستگاری، به طور مستقیم، از طریق مشاھده گفت و شنود، از او شناخت پیدا
كنید

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید