امروزپنجشنبه, 03 خرداد 1397-- Thursday May 24 2018

ساعت 04:58:57

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

بازتابهای فرصت42

دوشنبه, 08 فروردین 1390 ساعت 08:46 کدخبر :685
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : خبرنگار

* استقبال از ويژه نامه انقلا‌ب
* محله ما چي؟
* يك ويژه نامه هم بزنيد براي...
* و ... استقبال از ويژه نامه انقلا‌ب

ويژه نامه شماره قبل فرصت با موضوع انقلا‌ب اسلا‌مي‌منتشر شد. در اين ويژه نامه به نوعي براي اولين بار در سي سال اخير بخشي از وقايع و حوادث پيروزي انقلا‌ب–هرچند به صورت خلا‌صه– گردآوري و چاپ گرديد. همين موضوع باعث شد تا اين ويژهنامه با استقبال زياد مردم مواجه شود. عده اي از فعالا‌ن فرهنگي شهر هم مصمم شده اند تا به گردآوري و تدوين تاريخ انقلا‌ب شهر بپردازند كه اميدواريم در اين امر موفق باشند و ما در يكي دوسال آينده شاهد آن باشيم كه وقايع انقلا‌ب خميني شهر -—كه بسيار گسترده است– در قالب يك كتاب عرضه شود.
البته از آنجايي كه 32 سال از آن وقايع ميگذرد و با گذشت زمان، وقايع در اذهان كمرنگ مي شود طبيعي بود كه برخي از اطلا‌عات آن ويژه نامه نياز به اصلا‌ح داشته باشد و برخي از عزيزان و فعالا‌ن دوران انقلا‌ب هم در اين باره چند نكته را متذكر شدند. در هرچند اين اصلا‌حات جزيي است ولي به دليل آنكه بيانگر تاريخ يك شهر است مهم و موثر مي باشد كه به صورت ذيل اصلا‌ح مي گردد: مجسمه شاه - واقع در ميدان امام فعلي– صبح روز عاشورا توسط مردم سرنگون شده است. مكان ژاندارمري سابق هم در خيابان امام شمالي بوده كه بعداً به جنب آرامستان پلا‌رت منقل شده لذا قبرستان پلا‌رت هيچ ارتباطي با مسير راهپيمايي ندارد.

محله ما چي؟
برخي از شهروندان هم انتقاد كردند و گفتند محله ما در مبارزات انقلا‌ب سهيم بود و خيلي اقدامات انجام داد چرا در اين مورد ننوشتيد؟
فرصت: بيترديد محلا‌ت مختلف شهرستان هركدام به نسبتي در مبارزات انقلا‌ب سهيم بودهاند كه همه آنها ارزشمند و قابل تقدير است ولي گردآوري و تدوين همه آنها، نياز به يك بررسي طولا‌نيمدت و زمانبر دارد كه از توان مجموعه براي اين شماره فرصت خارج بود. انشاءا... در مناسبتهاي مرتبط به آنها هم خواهيم پرداخت.

‌  يك ويژه نامه هم بزنيد براي...
يكي از شهروندان هم ضمن استقبال از چاپ ويژهنامهها يك پيشنهاد داد:

  يك پيشنهاد
يكي از شهروندان فرهنگي شهر در تماس با ما پيشنهاد داد كه؛

‌  تشكر فرهنگيان شهر
تعدادي از فرهنگيان شهرستان هم از چاپ گزارشي پيرامون حمايتشان از مدير آموزش و پرورش تشكر كردند. يكي ديگر از شهروندان هم اينطور گفت:

كاسه اي زير نيم كاسه است!
يكي از شهروندان به نام نوري درخصوص ويژهنامه عملكرد شهرداري گفت: يكي ديگر از شهروندان هم در اين زمينه گفت:
فرصت: درباره ويژه نامه عملكرد شهرداري كه توسط خود شهرداري هم تهيه شده بود؛ اولا‌ً كاغذ معمولي بود و ثانياً تمام رنگي چاپ نشد و هزينه چنداني نداشت و ثالثاً معتقديم اگر نهادها و سازمانها خدماتشان را بصورت ساده و روان به مردم گزارش دهند نه تنها مذموم نيست بلكه روشي مناسب براي پاسخگويي به مردم است.

‌  چرا ....؟!
شهروندي هم در تماس با دفتر نشريه گفت:

‌  يارو
برخي از مخاطبان هم سوِال كردند كه اين كه دو ريالي ابولي را خورد كيست، او را معرفي كنيد! حتماً در چند شماره ديگر او را معرفي خواهيم كرد.

‌  فرصت را روزنامه كنيد / دست از سر سلمان برداريد
يكي از شهروندان هم در نامه اي به نشريه، ضمن تقدير و تشكر از مسئولين سالن انقلا‌ب بخاطر نصب بخاري، از چند مطلب شماره 39 انتقاد كرد. وي در اين باره نوشت:
1– شماره 39 اشتباهاً دو بار تيم هندبال جانبازان و معلولين ذكر شده بود در حالي كه تيم واليبال نشسته آنجا (سالن انقلا‌ب) تمرين مي‌كند.
2– در شماره 39 فرصت در دو صفحه به شعر و شاعري پرداخته بود كه زياد جالب نبود و شايد بخاطر كمبود مطلب بوده است.
3– قمه زني به گفته شما و مسئولين 200 سال قدمت دارد و معاون استاندار گفته بود ما مي‌توانستيم عملا‌ً جلوگيري كنيم. به ايشان توصيه مي‌شود بستري فراهم نمايد تا اين دو هفته نامه روزنامه شود كه مي‌تواند در پيشگيري از ناهنجاريها بسيار موِثر باشد .
4– در شماره 39 در مورد شهيد و حوزه شهدا مطلبي نداشتيد كه توصيه مي‌شود يك ستون ثابت براي اين امر اختصاص يابد چرا كه آن عزيزان به گردن اين جامعه حق زيادي دارند .
5– ديگر اينكه از فضل پدر تو را چه حاصل... حال گيرم سلمان خميني شهري بود كه نمي‌شود اين امر را ثابت كرد اين همه مطلب، وقت و... هزينه مي‌شود كه بگوئيد سلمان سده‌اي است؟ اگر هنر داريد سلمان و سلمان ها را تربيت كنيد نه اينكه اين همه وقت خودتان و ما را بگيريد و آخر سر هم باز به جاي اول برگرديد.
6– تشكر از شما كه در اين هفته نامه زحمت مي‌كشيد مخصوصاً از شهردار و كليه عزيزان كه از شما حمايت مي‌كنند.

‌  دو نامه تشكر شهروندان از شهرداري
يكي از همشهريان هم رونوشت نامه خود را به شهردار آورده بود دفتر فرصت كه در كمال تعجب، از غرولند و انتقاد در آن خبري نبود و همه تشكر بود از كاركنان شهرداري منطقه دو. او نوشته بود: بنده با توجه به اينكه از گرفتاريها و مشكلا‌ت مالي شهرداري و دردسرهاي گوناگون و توقعات مختلف و بيجا و عدم همكاري برخي از همشهريان نيك مطلعم خدمتتان خسته نباشيد گفته و دعاي خير و صبر و حوصله را از خداوند برايتان خواهانم. اينجانب به عنوان يك نفر شهروند هفتاد ساله اين شهر كه از دير باز به صورت متناوب به شهرداري كه فعلا‌ً عنوان منطقه 2 دارد مراجعه مي‌نمايم وظيفه خود مي‌دانم به عرض حضرت عالي برسانم واقعاً تيمي كه اكنون در شهرداري منطقه دو مشغول خدمت مي‌باشند تاكنون كم نظير است. البته در اين نامه اسم برخي از مسئولا‌ن و كاركنان شهرداري منطقه هم آورده شده كه به جهت رعايت عدالت درج نشد...!
همچنين نامه اي از طرف برخي فعالا‌ن مرتبط با كشتارگاه به دفتر نشريه رسيد كه آنهم حاوي تشكر بود. در اين نامه آمده است: همان طوري كه مستحضريد در مسير جادههاي كشتارگاه و محل نگهداري دام، پيوسته تصادفات ناگواري به وقوع ميپيوست كه علت آن عدم ديدكافي به خاطر ديوار مزاحم زمين باير مجاور جاده كاروانسرا بود و اخيراً شهرداري محترم معضل موجود را با تخريب ديوار مرتفع نمود كه خرسندي شهروندان به ويژه صنوف مختلف مجاور را به همراه داشت. ضمن عرض تقدير و تشكر خواهشمند است مراتب شادماني و خرسندي را در روزنامه فرصت درج فرماييد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید