امروزجمعه, 20 تير 1399-- Friday Jul 10 2020

ساعت 10:15:44

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

شهروند(3)

شهروند(3)

شنبه, 18 آبان 1392 ساعت 13:45 کدخبر :6324
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : تحقیق ونگارش : محمدعلی شاهین

 در دو قسمت پيشين اين مجموعه تعاريف واژه هاي مربوط به شهر و شهروندي و شهرنشيني و نهادها و سازمانهاي آن آورده شد و دريافتيم كه آشنايي با اصول شهروندي نياز زندگي امروزه جوامع روبه توسعه و نيز توسعه يافته مي باشد

و اينك ادامه مطلب :

مناطقي كه از قالب ها ومناسبات قديمي درآمده و يا درحال پوست اندازي هستند و توسعه جمعيتي و مساحتي را تجربه  مي كنند ، نياز شديدتري به آشنايي مفاهيم و قواعد و آموزشهاي شهروندي دارند ، امري كه اگر از آن غفلت شود و تحقق نيابد ، بستر شهر را نامناسب كرده و روابط افراد را با همديگر و با سازمانها و نهادها و ادارات و برعكس به كلافي سردرگم و بدون درك مشترك تبديل مي كند و هر كس در اين شهر آشوب منافع خود را مي جويد وبه خود حق مي دهد و چه بسا كه پا بر سرديگران مي نهد . پس بارديگر برآشنايي با واژه ها وتعاريف شهروندي و نيز اصول و قوانين و آموزه هاي آن تأكيد شده و سعي مي شود در اين مجموعه به جوانب آن پرداخته شود .

آموزش راه تربیت شهروند

ديديم كه هر انساني كه در شهري زندگي مي كند ابتدا شهروند نيست ، بلكه مي تواند با طي برنامه هاي آموزشي و كسب مهارتهاي خاص به شهروند تبديل  مي شود . درست مانند سرنشينان يك خودرو كه ممكن است همه راننده نباشند و با طي آموزش هاي لازم و كسب مهارت مي توانند راننده شوند ، همين جا تذكر اين نكته ضروري  به نظر مي رسد كه مي توان يكي ازملاكهاي مطمئن و نوين ارزيابي ميزان سطح فرهنگ هر جامعه را همين سطح آشنايي و بكارگيري و پاي بندي ساكنين آن جامعه به اصول و قواعد شهروندي قرار داد .

از آنچه آورده شد به اين نتيجه طبيعي مي رسيم كه شهرنشينان بايستي به شهروند ارتقاء يابند يعني مهارتهاو  آموزش هاي خاصي را فرا گيرند و اين به معني آموزش است ، پس بايد بدنبال اين باشيم كه برنامه هاي آموزشي اين تغيير و تحول كدام است و چه مباحث و مهارتهايي را در بر ميگيرد  و سرفصل هاي آن چیست است ونيز متوليان آن كدامند واز چه سني شروع شده و تا چه سني ادامه بايد داشته باشد و چه گروههايي هدف آموزش مي باشند .  به برخي از اين سؤالات در  اين نوبت و به برخی ديگر درنوبت ديگر سعي مي شود جواب داده شود .

بديهي است آموزشهاي شهروندي و كسب مهارتهاي آن از سنين كودكي تا كهنسالي ضروري است و اصولاً يك برنامه دائمي ومستمر مي باشد و افراد لازم است به روز شوند .

چنين گفت پيغمبر راستگوي            زگهواره تا گور دانش بجوي

امااز بين گروههاي مختلف جامعه كودكان و نوجوانان يعني از مهد تاپايان دبيرستان و همچنين دانشگاه البته به نسبت هاي مختلف مورد توجه بيشتري بايد باشند  و از بين نهادهاي مختلف طبيعتاً نهادهاي آموزشی و از بين نهادهاي آموزشي ، آموزش و پرورش لازم است نقش اصلي را در آموزشها به عهده بگيرد والبته خانواده جايگاه ويژه اي را دارا  خواهد بود .

اكثر محققان و كارشناسان عالي رتبه تعليم و تربيت و جامعه شناسی آموزشی و نيز توافقات بين المللي موارد آورده شده را تأييد مي نمايند.

چكيده :

  • توسعه فزاينده جمعيتي وپيچيده شدن روابط انسانها اجتناب ناپذير است
  • ساكنين شهرها لازم  است ازشهرنشين به شهروند ارتقاء يابند .
  • ارتقاء از شهرنشين به شهروند تنها از طريق فراگيري آموزه ها و مهارتهاي  خاصي امكان دارد .
  • آموزش ونهاد هاي  آموزشي نقش اصلي را در فرآیند تربيت شهروندي به عهده دارند .
  • آموزش هاي شهروندي از كودكي تاپايان لازم است و آموزش و پرورش وخانواده ها نقش اصلي را در تحقق آموزش به عهده دارند .

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید