امروزپنجشنبه, 03 خرداد 1397-- Thursday May 24 2018

ساعت 22:20:38

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

4 - تخلفات ضایعات و نخاله های ساختمانی
تخلفات شهری را بشناسیم

4 - تخلفات ضایعات و نخاله های ساختمانی

شنبه, 21 شهریور 1394 ساعت 09:53 کدخبر :9418
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : احمد سفری

از جمله تخلفاتی که ممکن است افرادی دانسته ویا از روی ناخودآگاهی مرتکب شونددر زمینه ضایعات ونخاله های ساختمانی می باشد که شامل این موارد می شود:
الف) تخلیه ضایعات و نخاله های ساختمانی در محل های غیر مجاز و سطح شهر
ب) فعالیت خودروهای حمل نخاله و ضایعات ساختمان بدون رعایت مقررات از جمله حمل و نقل غیر اصولی نخاله و مصالح بدون نصب روکش مناسب
پ) رها نمودن خودروهای فرسوده و اسقاطی در سطح شهر
ت) فعالیت غیرمجاز گاری ها و خودروهای جمع آوری بازیافت.
راهکار:
شهروندان باید جهت حمل نخاله های ساختمانی حاصل از ساخت و ساز خود از طریق شرکت هاویا مراکزی که در امر جمع آوری نخاله های ساختمانی فعالیت دارند اقدام نمایند تا نسبت به تخلیه آنها در محل معین اقدام گردد. همچنین شهروندان باید خودروهای فرسوده و اسقاطی خود را در پارکینگ و یا محل های مناسب نگهداری و از رها نمودن آنها در سطح شهر جداً خودداری نمایند.
در صورت انجام تخلف طبق قوانینآورده شده با خاطیان برخورد می شود
ماده 16 قانون پسماند:
نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه ی پسماندها در محیط بر طبق مقررات و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.
در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار تا یکصد میلیون و برای سایر پسماندها از دومیلیون تا یکصد میلیون و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند. متخلفین از حکم ماده 12 به جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.
ماده 20 قانون پسماند:
خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز، علاوه بر مجازات های مذکور به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
تبصره:
درصورتی که محل تخلیه معابر عمومی شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند.

منابع:
نشریه ی داخلیِ روابط عمومی شهرداری اصفهان
مطالب بخش فرهنگ شهروندی دانشنامه به روز فرصت آنلاین

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید