امروزسه شنبه, 29 خرداد 1397-- Tuesday Jun 19 2018

ساعت 09:07:46

آخرین به روز رسانی : دو شنبه 01:37:57

هریسه پزان(1)

چهارشنبه, 08 آبان 1392 ساعت 11:33 کدخبر :6223
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
آیین شهرداری

محتسب باید مراقبت کند که هریسه پزان در برابر یک ویبه مصری(2) گندم چهل رطل مصری، گوشت گاو یا 32 رطل گوشت گوسفند مصرف کنند، و اجازه ندهد که از گوشت بز یا شتر به عمل آورد چنان که همین خیانت را می¬کنند و از مردم نهان می¬دارند. و باید گوشت فربه و تازه و تمیز و بدون رگ و چرک باشد و فاسد و بدبو نشده باشد. و بهتر است که آن را تا مدتی در آب و نمک بگذارند تا هر چه خون در اندرون آن است بیرون آید، آنگاه با آب دیگری بشویند و در دیگ بریزند. سپس محتسب با مهر حسب خود آن دیگ را ممهور کند و به هنگام بامداد نماینده محتسب مهر را باز کند و هریسه در حضور او پخته شود. این مراقبت برای آن است که هریسه پز گوشت را از دیگ بیرون نیارد تا فردا آن را باز گرداند چنان که بیشتر آنان در صورت نبودن مهر به این کار دست می¬زنند. برخی به هریسه گیاه گوش فیل (3) می¬آمیزند و بعضی گوشت کله را در نهان بدان مخلوط می¬کنند و بعضی دیگر هریسه شب مانده را به هرسیه تازه می¬آمیزند. محتسب باید در همه این موارد مراقبت کند. روغن هریسه باید تازه و خوشبو باشد و بهنگام روغن کشی مصطلکی و دارچین بکار ببرند. محتسب باید توجه کند که چه تقلباتی در روغن می¬کنند زیرا برخی از ایشان استخوان¬های گاو یا شتر را می¬شکنند و از آن روغن می¬گیرند و در هریسه بکار می¬برند. راه شناختن این است که چند قطره از آن را می¬چکانند اگر جریان کرد و  منجمد نشد خالص است وگرنه مغشوش است.
هرسیه پزان باید دیگ¬های هریسه و روغن را بشویند و تمیز کنند تا هریسه بد بو و بد مزه نباشد و کرم تولید نشود.
1- کسانی که حلیم گندم می¬پزند؛ هریسه: حلیم گندم
2- بسیت¬ودو یا بیست و چهار مدّ
3- گیاهی علفی که دارای ساقه زیر زمینی است با گل¬های معطر

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید