امروزچهارشنبه, 25 تير 1399-- Wednesday Jul 15 2020

ساعت 15:22:16

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

سخن شورا

نظارت همگانی

یکشنبه, 07 فروردین 1390 ساعت 18:45 کدخبر :665
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : دکتر حسین غفوری

يكي از موضوعاتي كه مي تواند بعنوان فلسفه وجودي شوراي شهر مطرح باشد نظارت همگاني است. به اين مسئله در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره شده است. بايد گفت شوراها تبلور نظارت همگاني مردم در امور شهري بحساب مي آيد و اتفاقاً چندي پيش همايشي ملي از سوي شهرداري تهران تحت همين عنوان برگزار شد

كه همه سخنرانان و مقالاتي كه ارائه شده بود بر ضرورت امر نظارت توسط مردم تأكيد داشتند. واضح و روشن است كه امر نظارت به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت مي گيرد كه غيرمستقيم آن توسط شوراي شهر بعنوان نمايندگان مردم بر عملكرد شهرداري است و مستقيم آن هم مي تواند با ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني و ارتباطي بين مردم و شهرداري ايجاد گردد و هر چند كه اين تفاوتها قويتر و پررنگتر باشد مي تواند در بهره برداري و استفاده بهينه از امكانات موجود كمك نمايد و از طرفي حق مردم است كه نسبت به پرداختهايي كه دارند نظارت كنند كه در كجاها هزينه مي شود و هم شوراي شهر و هم شهرداري مي باید درصدد اين امر هم باشد كه به طرق مختلف مردم را در همه امور مشاركت دهد. چرا كه اولاً اين مردم هستند كه قرار است خدماتي براي آنها انجام شود و چه كسي بهتر از خود آنها كه چگونگي خدمات و اولويتهاي آن را مشخص نمايند و هم اينكه خود مردم مي بايد هزينه هاي امور شهري را پرداخت نمايند و نبايد هر كجا بحث مشاركت مردمي ميشود فقط جنبه تشريفاتي و تزئيني پيدا نمايد بلكه بايد بصورت عيني و واقعي به نقش مردم در امور خرد و كلان جامعه بها داده شود و مشاركت آنها در تمامي عرصه هاي سياسي، اجتماعي، عمراني، اقتصادي، فرهنگي و غيره جدي گرفته شود. هر چقدر مردم احساس كنند در امور مشاركت دارند و به نظرات آنها بها داده ميشود و به منافع و دغدغههاي آنها اهميت داده شود بيشتر حاضر به همكاري خواهند بود و در اين راستا هم مردم راضي خواهند بود و شهرداري راحتتر ميتواند نسبت به عملكرد خود ارزيابي درستي داشته باشد. ولي اگر مردم به دلايل مختلف حاضر به همكاري نشوند و احساس خوبي نسبت به شهرداري و حتي شوراي شهر نداشته باشند اين مسئله تبعات فراواني دارد و هزينه هاي زيادي را به شهر و شهرداري تحميل مي كند و بنابراين همه بايد بكوشيم كه يك رابطه متقابل قوي توأم با اعتماد و اطمينان ايجاد كنيم كه در اين مسير هم اعضاء شوراي شهر مي توانند نقش كليدي ايفا كنند و هم شهرداري با عملكرد خود مي تواند زمينه ساز حضور مردم در امورات مختلف باشد و راههاي عملي براي اينكار هم مي تواند به چندين صورت اجرا شود. يك دسته از راهكارها و روشها سنتي است كه از قديم الايام متداول بوده و معتمدين محلي بصورتهاي مختلف بعنوان كساني كه هم دغدغه مردم را دارند و از طرفي هم مي خواهند به مسئولين در انجام وظايفشان كمك كنند بكار گرفته شوند و چنانچه بتوان بصورت هماهنگ و دقيق معتمدين را از محلات و اقشار مختلف شناسايي و از آنها استفاده كرد بسياري از مشكلات ارتباطي حل خواهد شد. البته شوراي سوم يكي از شعارهايش ايجاد شوراياران بود ولي بنا به دلايلي محقق نشد كه انشاءاله با بررسي  مجدد در نحوه كار آنها سعي بر اجراي آن خواهد نمود.
و دسته دوم از راهكارها روشهاي مدرن است كه با توجه به وسايل ارتباط جمعي و ساير وسايلي كه امروزه براي ايجاد ارتباط بكار گرفته مي شوند مي توان بهره برد كه همگي اينها در شهرداري و شوراي شهر مورد توجه بوده و انشاءاله گسترش خواهد يافت كه يكي از آنها همين نشريه است كه مي تواند بعنوان پل ارتباطي بين مردم و مسئولين اعم از شهرداري، شوراي شهر و ساير مسئولين، ديدگاه ها و نظرات مردم را منعكس نمايد و پيگير آنها نيز بصورتهاي مختلف باشد. انشاءاله در شماره بعدي به ابعاد ديگر امر نظارت در ساير مسائل شهري و كشوري خواهيم پرداخت.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید