امروزسه شنبه, 29 خرداد 1397-- Tuesday Jun 19 2018

ساعت 18:53:47

آخرین به روز رسانی : دو شنبه 01:37:57

"انتظارات متقابل شورا و شهروندان از یکدیگر" از دیدگاه پروفسور جعفری

سه شنبه, 05 شهریور 1392 ساعت 09:44 کدخبر :5916
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
به مناسبت انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و انتخاب اعضای جدید این شورا، پرفسور جعفری عضو هیات علمی دانشگاه برلین آلمان و از فرهیختگان شهرمان مقاله ذیل را با موضوع "انتظارات متقابل شورا و شهروندان از یکدیگر" در اختیارمان گذاشتند که با هم می خوانیم.

در دانشنامه یِ فارسی شورا به اینصورت معنی شده است: رایزنی و همفکری؛ و در ادامه آن می خوانیم که در قرآن دو بار از شورا بعنوان یک فعالیت قابل تحسین جمعی نام برده شده و نیز نام یکی از سوره‌های قرآن( شوری) است که در آنها از شيوه تعامل پيامبر(ص) با ياران و  امت اسلام سخن به میان آورده است. خدواند به پيامبر اسلام توصیه می کند که در جايگاه رهبري خود که مرتبط با سرنوشت عمومي امت اسلامي است، در تمامی مسائل مربوط به زندگي مسلمانان و اسلام، عملکردها، تصميم‌ گیری ها و برنامه ريزي ها همواره بر مبنای شور و رایزنی عمل نماید. در پی این نهاد اعتقادی،  شورا در منشور اساسنامه یِ کشور نهادینه شده و در این راستا برای چهارمین بار همزمان با کل کشور در  شهرستان خمینی شهر هم انتخابات شوراها برگذار شد و شهروندانمان توانستند با انتخاب خود با کاندیداهای شهر برای شورای اسلامی پیمانی ببندند تا منتخبین توفیق داشته باشند تا به تعهدی که با مردم بر مبنای شعارهای انتخاباتی خود بسته اند، عمل نمایند. من هم فرصت را غنیمت شمرده و این انتخابات را به فال نیک می گیرم و  همراه با همشهریان و شهروندانمان این انتخاب را به برگزیدگان شهر تبریک و شادباش  می گویم و آرزو دارم این گزینش بتواند تدابیر و نتایجی عقلانی، علمی و تجربی برای راهگشائی بیشتر مشکلات روزمره یِ شهر، چه از نظر بررسی و برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلند مدت در راستای کاستن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مدنی و چه از بعد فرهنگی را به همراه داشته باشد.  یکی از عمده ترین و مشکل آفرین ترین معضلات اجتماعی امروز، افزایش سریع جوانان مستعد جویای کارِ  سر در گم و بیکاری است که امیدوارند که اعضای جدید منتخب شورا،  نظری هم به معضل بیکاری جوانان که از پیِِ سالها مشکلات فراگیر و بی برنامه گی کلان اقتصادی کشور گریبانگیر شهرمان شده است، بیندازند. از طرف دیگر کمبود امکان آموزش های حرفه ای جوانان برای ورود به بازار کار، کاهش راندمان کارآفرینی شهر را نیز در پی داشته است. مبارزه با این مشکل روبه رشد باید بیشتر با رایزنی و مشاورت با مردم و کارشناسان با تجربه یِ اقتصادی، سیاسی و رهبران دینی مورد نقد و  بررسی قرار بگیرد. از جملهِ راهکارها اهدای تسهیلات، وامها و مشوقهائیست که برای احداث نهادهای تولیدیِ توانائی در نظر گرفته شوند که بتوانند با ایجاد بازار کار پویا در راستای کارآفرینی،  به مردم و  به نسل جوان و جویای کار  یاری رسانند.
 معضل بیکاری و پرسه زدن در دنیای بیهوده گی علاوه بر ضایعات روحی و روانی بی درمانی که برای نسل جوان به جا می گذارد،  باعث می شود  این قشر از جامعه، در حال سر در گمی  و ندانم کاری به اعمال ناهنجار و نکوهیده ای  دست بزند که دودش بیشتر بچشم خود و دیگر اقشار جامعه  میرود. پس با تأملی ژرف و جویای حقیقت بسادگی میتوان نتیجه گرفت  که شاید سرچشمه بیشتر ناهنجاریها و مشکلاتی که چند وقت پیش در شهرمان رسوائی ببار آورد، نبودن راهگشائی برای بازار کار و کار آفرینی باشد.
مردم شهر ما به یاد دارند اعمال ناهنجار و ناپسند و خلاف  شئون اخلاقیِ جوانانی که چندی پیش نام نیکوی بجای گذاشته شده از نیاکان ما را با نادانیِ خود لکه دار کردند. این اعمال خلاف عفت و آموزشهای انسانی از طرف معدود جوانان ناباب و شرور، فضا را برای مغرضینی که سالها مترصد بودند تا بهانه ای بیابند تا  بغض دیرینه ای که  از عهد نکبت بار سلطان حسین صفوی در هجوم وحشیانه افاغنه به اصفهان و دفاع ننگ آور و خفت بار درباریان صفوی و دین فروشان آن دوران بجای گذاشتند را بترکانند. درتاریخ ثبت شده که افاغنه به قریه سده هم حمله کردند. در آن کارزار،  سلحشوران سدهی توانستند شکست  سختی به سپاهیان محمود افغان وارد آوردند و بسیاری از آنها را کشتند و بقیه یا اسیر شدند و یا تار و مار گشتند. هجوم افاغنه  خاطره ای خوش برای مردم باقی نگذاشته است. حال از بعضی آدمهای نادان هر عمل ناشایست و خلاف سلوک انسانی که در سده رخ دهد را  با بوق و کرنا، خصمانه و ناجوانمردانه و به بطور عام و فراگیر به همه یِ مردم غیور و متدین شهر نسبت می دهند تا باعث سر افکندگی آنها را فراهم آورند.
از دشمنان برند شکایت به دوستان                            چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
پس با نگاهی به این مهم، حل مشکل کار آفرینی نسل جوانِ جویای کار، باید با برنامه ریزی مدون بوسیله مشاوره با شهروندان و جلب سرمایه های خفته در بانکها، و کسانی که تنها با سود بانکی سرمایه های انباشته در بانکها  امرار معاش می کنند،  می توان با بکار انداختن این سرمایه ها برای ساخت کارخانه و کارگاه های تولیدی، مرهمی بر این زخم عمیق جامعه گذاشت. شورا و نماینده یِ مجلس باید با نقد و بررسی و ایجاد تسهیلات سرمایه گذاری، صاحبان سرمایه را در ایجاد نهاد های صنعتی کارآفرین تشویق و با انواع روشهائی که می اندیشند، زندگی صنعتی و تولیدی را به شهر باز گردانند. ناگفته نماند که همه یِ نقش آفرینان و اولیای امور در نظر داشته باشند که در صدر وظایف خود، عهده دار سلامت و بهزیستی شهروندان نیز می باشند و باید در همه ی تدابیر و راهکارهائی که در نظر دارند حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست همواره در درجه یِ نخست اهمیت قرار گیرد. هر چند شورا باید یکی از برنامه های کلیدی و مهم خود را کاریابی برای نسل جوان قرار دهد، ولی همه یِ راهکارها و مشاورتها مستلزم سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست است و نباید در هیچیک از مصوبات و تصمیم گیریهایِ شورا  نادیده گرفته شود.
یکی دیگر از مسائلی که شورا در بیشتر مشاورتها و راه یافتهایش می تواند در پیش رو داشته باشد راهکارهائی است که رشد فرهنگ همگانی و تعالی خرد جمعی را به همراه داشته باشند و ثمره اش  آشنائی بیشتر شهروندان به حقوق از دست رفته یِ شهروندی شان خواهد بود. اگر مردم به حقوق مسلم و در نظر گرفته یِ شهروندیِ خود واقف باشند، دانسته و هدفمند برگزیدگان و منتخبین خود را بر مبنای خرد جمعی و آینده نگری انتخاب می کنند و آنها را در همه یِ فعالیتها و برنامه ریزی هایشان حمایت می کنند و از آنها می خواهند تا در سطح استان و مجلس شورای اسلامی خواسته های شایسته یِ شهروندیشان را دنبال کنند و حقوق بارز و مسلم آنها را از مقامات و نهادهای مسئول جامعه مطالبه نمایند. ناآشنایی شهروندان به حقوق شهروندی خویش، که بخشی از آن در اثر بی توجهی اولیای امور در گذر زمان بوجود آمده، سبب نرسیدن به هدفهای آرمانیست، که شهروندان همواره برای جامعه یِ خود آرزو کرده اند.
متأسفانه از دیدگاه اهالی سده، شهر مرکز استان با توجه به فاصله یِ کوتاه دو شهر و امکانات بهتر اقتصادی و مدنی خود و بالاتر از همه بی توجهی به آینده نگری شهروندان برای رشد همه جانبه یِ شهرشان و ساده اندیشی و راحت طلبی شهروندان برای رفع و رجوع امور روزمره یِ خود در مرکز استان، همواره در بستر تاریخ بهترین استفاده ها را چه از لحاظ اقتصادی،  چه سیاسی و چه اجتماعی بدست آورده است. این نزدیکی فاصله به شهرستان اصفهان و ارجاع بیشتر کارها به شهر مرکز استان  باعث شده که خمینی شهر از سرعت رشد شهری و مدنیت بایسته کمتر بهره برده باشد. در هر حال فاصله  دو شهر که پدیده ایست طبیعی و جغرافیائی غیر قابل  تغییر است ولی آنچه بر گزیدگان شهر باید تغییر دهند ایجاد وسایل تولید و کار آفرینی و رشد فرهنگی شایسته در شهرمان می باشد تا مسئولان و نهادهائی که به حقوق مسلم شهروندانمان کمتر توجه دارند بخود آیند و  با تدابیر لازم و عقلانیت کافی حقوق مردم مصون نگه داشته شود. از جمله حقوقی که سالها دغدغه یِ اولیای شهر ازجمله شهرداران و شوراها و نمایندگان قبلی و فعلی بوده و در باره اش جدال کرده اند، جایگاه دانشگاه صنعتی ، حقوق آلایندگی مراکز صنعتی پیرامون شهر و تأمین بودجه یِ  در خور ایجاد مسکن  برای شهرستان بوده است. ما در نوشته های اولیای امور می خوانیم که مرکز استان بیشتر امکانات و اراضی که روزگاری در حیطه یِ حقوقی خمینی شهر بوده را تحت پوشش خود در آورده است و از امکانات درآمدزائی خدمات شهری این مستقلات به نفع شهرستان مرکز استان استفاده می نماید. از نمایندگان، مسئولان حافظ حقوق مردم انتظار می رود به حقوق و مصالح مردم بیشتر بپردازند و از شهروندان می توان این توقع را داشت که به امور و مصالح خود بیشتر توجه داشته باشند. رشد و تعالی شهرستان تنها با همکاری و همیاری برگزیدگان و شهروندان در مشاوره و ارائه نقدهای سازنده و همگانی امکان پذیر خواهد بود.
شهروندان ما در اقصاء نقاط گیتی و در سطح کشور توانسته اند لیاقت، کاردانی  و شایستگی خود را در بیشتر پستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و علمی با موفقیت درخشانی به ثبوت رسانند.
پس شایسته است که برگزیدگان مردم از هیچ کوششی در راه باز پس گیری حقوق مردم کوتاهی ننمایند و علاوه بر رفع و رجوع به مشکلات روزمره،  نگاهی هم به مشکلات سرنوشت ساز و برنامه ریزی های متین برای آینده نگری شهر داشته باشند. این خواسته ها دلیلی بر آن نیست که تا کنون برگزیدگان شوراها و نمایندگان قبلی برای شهر کاری نکرده اند، بلکه خواسته هائی است که می تواند گویای اهمیت فعالیتهائی باشد که میتواند شورا و نماینده مردم در پیش روی خود داشته باشند.
اگر به این مقوله  اعتقاد راسخ داشته باشیم که بی توجهی مسئولان کشور به حقوق مردم را در کندی رشد خرد جمعی شهروندان و در نتیجه کم توجهی به جمعگرائی مؤثر بدانیم، از اعضای  شورا می خواهیم که در اعتلای فرهنگ مردم از هیچ کوششی دریغ ننمایند و به این معتقد باشند که گرفتن حقوق شهروندان تنها با شناخت و معرفت خود آنها و در بستر خرد جمعی فراهم خواهد شد.
آموزه های پیشوایان ما همواره برای روشنائی دیدگاه ها و خیر، دوستی و عشق و مناسبات اجتماعی بر پایه یِ عقلانیت و خرد گرائی  جمعی بوده است، ولی ساده اندیشان و دین فروشان کوشش دارند تا ما را با تشبث  به سنتهای خرافی و بی پایه از حقیقت هدفهای اصیل دین و  حقیقت تعالیم  مستحکم اعتقادی دور نگهدارند. با این فرضیه باید مردم را بر پایه ی مبانی عقلانی و با هدف بکار گیری تعالیم دینی در راستایِ هدایت انسان و دوری از جهل هدایت کنیم. پس همانا بکار گیری تعالیم دینی برای آنست که ما بهتر زندگی کنیم. پس باید در نظر داشته باشیم که تعالیم مذهبی برای روابط نیکو ی زندگیست و همواره بر پایه یِ خرد و مبانی علمی استوار است. پس مشاوران در شورا باید از هرگونه کیش شخصیت که باعثی برای  افسار گسیختگی اخلاقی است دوری جویند و تصمیمات خود را همواره در جهت منافع جامعه اتخاذ نمایند. در اینحال  دو شرط اساسی در شورا همواره باید مد نظر شورائیان باشد:  اول اینکه مشاوره باید بر اساس قبول واقعیتها و نه اِعمال و تحمیل نظر خود بر دیگران  صورت پذیرد. دوم اینکه شخص مشاور باید در هر گونه اظهار نظر از آزادی کامل و عدم وابستگی به عاملهای سیاسی، محلی گری و مادی برخوردار باشد. در غیر این صورت بسیاری از مستبدین و دیکتاتورها هستند که تنها نام شورا و مشورت را شعار قرار داده و هر گز به آن عمل نمی کنند.
در مصداق نوشته های بالا، لازم است بیانات مهمی که رهبر معظم انقلاب درتاریخ  ششم آبان ماه 1384 در دیدار با مسؤولان نظام  ایراد فرمودند را  یاد آور شویم:«…برادران و خواهران عزیز! این صراط براى من و شما خیلى حساس است. ما مسؤولیم. ما با آدمهاى معمولىِ کوچه و بازار فرق داریم. ما چه نماینده‏ى مجلس باشیم، چه عضو دولت باشیم، چه مدیر فلان بخش نظامى باشیم، چه بخش قضایى باشیم، همین که شما آقایان و خانمها مسؤولان بخشهاى مختلف هستید، کار من و شما سخت است. ما اگر تخطى و لغزش پیدا کنیم و اشکالى در کارمان پیدا شود، ضررش فقط به خود ما نمى‏رسد؛ ضررش به جمع وسیعى مى‏رسد. ما اگر کم‏کارى و کوتاهى کنیم، کشور ضرر مى‏کند. ما اگر خداى نکرده از هواى نفس خود در تصمیم‏گیرى‏ها پیروى کنیم، از رفیق‏بازى و خطبازى و عدم ملاحظه‏ى ارزشهاى حقیقى تبعیت کنیم، کشور صدمه مى‏بیند. کار ما سخت است. ما بیشتر از دیگران باید به فکر جهنم و عبور از این صراط دشوار باشیم. این چند سال مسؤولیت، ابدى نیست. نماینده‏ى مجلس هستید، عضو دولت هستید، وزیرید، مدیرید؛ این سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال مى‏گذرد. اگر این چند سال را دندان روى جگر بگذارید و دنبال کسب پول، دنبال درآمدهاى نامشروع، دنبال رانت‏خوارى، دنبال استفاده‏ى از امکانات دولتى و دنبال تعرض به بیت‏المال نباشید – این‏که خیلى دشوار نیست – آن وقت «انّ الّذین سبقت لهم منّا الحسنى اولئک عنها مبعدون». «هذا یومکم الّذى کنتم توعدون»؛ فرشتگان الهى پیش متقین و مؤمنین مى‏آیند و مى‏گویند این همان روز شماست؛ همان روزى است که وعده و مژده‏ى آن را انبیا در طول تاریخ به مؤمنین داده‏اند. ممکن است در داخل جامعه کسانى پولدار باشند و ریخت و پاش کنند – البته این کار بدى است، ولى به خودشان مربوط است – اما ریخت و پاش ما اولاً از جیبمان نیست، از بیت‏المال است؛ ثانیاً ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگران است. ». ملوک در این‏جا به معنى پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شماها هستید؛ النّاس على دین ماها. بنابراین رفتار ماها یک تأثیر قهرى در رفتار مردم دارد. ساده‏زیستى بسیار چیز خوبى است. برادران عزیز و خواهران عزیز! بارتان سنگین و کارتان دشوار است. اگر خوب عمل کنید، اجرتان دو برابر است؛ اما اگر خداى نکرده بد عمل کنید، مؤاخذه‏تان هم دو برابر است.»
به نظر می رسد باید در تعبیر «دین ملوک» باز تأمل کنیم. دین ملوک تنها اشاره به تدین حاکمان ندارد بلکه سیره عملی و روش هایی که حاکمان برای اداره جامعه برمی گزینند را نیز در بر می‎گیرد. به اصطلاح ساختارهایی که حاکمان برای اداره و مدیریت جامعه طراحی می کنند، نوعی پیام به شهروندان مخابره می کند که شیوه صحیح رسیدن به اهداف و آرزوهایشان این گونه است.
برای رشد، شکوفائی و بهره وری از استعدادها ی منتخبین در مسائل اجتماعی،  شهروندان باید بطور پیوسته و مداوم با نماینده مجلس و اعضای شورای شهر هم فکری و هم آهنگی داشته باشند و همواره در مقام عمل میان آنها نوعی تفاهم و پیوند دوستانه برقرار باشد. مردم باید در نظر داشته باشند که برای  بالا رفتن ضریب دستیابی به بهترین رأی و مصونیت از اشتباه و خطا نمایندگان منتخب خود را یاری رسانند و تا میتوانند در آنها با توصیه های خرد گرایانه و راهگشا اعتماد به نفس ایجاد نمایند و از هر گونه انتقاد مغرضانه که باعث ناخرسندی و کاهش  توان و کار آئی َمنتخبین شهر می شود، دوری جویند.
شعارهای انتخاباتی که بر مبانی کار آمدی و توانائی های تجربی، علمی وکارشناسی کاندیداها تدوین شده اند،  سند هویت و شناسائی ایست که شهروندان برای آنتخاب کاندیداها مد نظر قرار خواهند داد. از شهروندان انتظار میرود که  با بصیرت و  شناخت کافی به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود هدفمند در انتخابات شرکت کنند و برمبنای ویژگی های تبلیغ شده یِ کاندیداها به آنها رأی اعتماد دهند. پس انتخابات عهد و و پیمانی است که بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بسته می شود و پس از انتخابات،  منتخبین مردم با میثاقی که با مردم بسته اند،  مسئولیتی بس گران و وظایفی سنگین در پیش روی دارند. شرط اعمال سالم و کامل شعارهای انتخاباتی از دو جهت حائز اهمیت است.  نخست آنکه انتخاب کنندگان از خرد جمعی و فرهنگیِ فرهیخته بهره مند باشند که قادر باشند با بلوغی رسا و تشخیص مصلحت جامعه کاندیدا هائی را بر گزینند که آینده نگر بوده و توانائی راهگشائی مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان را داشته باشند. دوم آنکه  عملی کردن شعارهای انتخاباتی منتخبین مردم مستلزم آن است که در تمامی دوران گزینش خود برنامه ریزیهای مدون و خردگرایانه ای بر مبنای دانستنیها و بصیرت لازم در جهت حل و فصل امور  روزمره و آینده یِ شهرداشته باشند و در غیر اینصورت  از هیچ کوششی در جهت کمال تجربی و علمی خود برای جامه یِ عمل پوشاندن به  شعارهای انتخاباتی خود کوتاهی نفرمایند. در هر حال امیدواریم شهروندان در همه یِ مراحل پیشرفت و ترقی با متانت بایسته همراه، همیار و همدل با نماینده و اعضای محترم شورا ی اسلامی شهر خود باشند و آرزومندیم برگزیدگان مردم هم در سایه حق تعالی در راه آرمانهای پیش رویِ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان و شهرمان موفق و پیروز و سر بلند باشند.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید