امروزشنبه, 05 مهر 1399-- Saturday Sep 26 2020

ساعت 08:37:49

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

ثبت‌نام کنید، ازدواج کنید!

یکشنبه, 15 شهریور 1394 ساعت 11:56 کدخبر :9378
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : 0201

سازمان تبلیغات اسلامی،پایگاهی را برای معرفی جوانان به یکدیگر با نام «همسان€Œ€Œگزینی تبیان» ایجاد کرد.
 به گزارش فرصت آنلاین به نقل ازروزنامه شرق این پایگاه مجازی خرداد امسال باوجود واکنش€Œهای بسیار، رونمایی شد و طبق اعلام متولیان آن، تاکنون۱۶هزارو۵۰۰ نفر در آن ثبت نام کرده و ۱۴۰ ازدواج هم از طریق آن انجام شده است.

در این سایت ابتدا با چند راهنما روش ارسال اطلاعات فردی، تماس، تحصیلات، خانواده، شغل، ظاهر، شرایط اقتصادی، توانایی€Œها، اطلاعات جانبی، خواسته€Œها، علایق و... به مخاطب آموزش داده می€Œشود و پرسش€Œنامه€Œای برای تکمیل در اختیار او قرار می€Œگیرد.

سایت تبیان از طریق معرفانی که تعداد آنها را در تهران حداقل ١١٠ نفر اعلام کرده است و در هر زمانی تنها تعدادی از آنها فعال هستند، افرادی را برای ثبت€Œنام€Œشدگان در سایت شناسایی و معرفی می€Œکند.

پس از ثبت€Œنام، از طریق دو معرف، پرونده بررسی و برای ادامه مراحل تکمیل پرونده با فرد ثبت€Œنام€Œشده تماس گرفته می€Œشود و برای مصاحبه نوبت مشخصی را اعلام می€Œکنند.

پس از عبور از مرحله مصاحبه تکمیلی؛ فرم€Œهای متقاضیان از سوی کارشناسان ذی€Œصلاح بررسی می€Œشود و در صورتی که موارد مناسب و کفو آنان در بانک جامع معرفان تبیان وجود داشته باشد؛ فرد مناسب به خانواده متقاضی معرفی خواهد شد.

علاوه€Œبر این موارد، دو آزمون روان€Œشناختی نیز در ادامه به مراحل ثبت€Œنام اضافه شده است.
این مجموعه، زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است و این خدمات را رایگان انجام می€Œدهد. همچنین همه امور ثبت€Œنام تا مراحل پایانی و اطمینان کامل از صحت اطلاعات ارائه€Œشده را به شکل غیرحضوری انجام می€Œدهد و ثبت€Œنام€Œکنندگان از طریق یک ایمیل با سایت در ارتباط هستند.

زمان تماس با متقاضیان از ابتدا ١٠ روز اعلام شده بود، اما تعداد زیادی از پیام€Œهای مخاطبان روی سایت گویای تماس€Œنگرفتن در این مدت زمانی بوده است.

پاسخ سایت به این افراد این بوده که میزان درخواست زیاد شده و از این به بعد متناسب با زمان ثبت€Œنام، اولویت€Œبندی صورت می€Œگیرد و با آنها تماس گرفته خواهد شد و درست به همین دلیل بسیاری از کاربران به طولانی€Œشدن زمان بررسی پرونده و تأخیر در تماس با آنها اعتراض دارند و به نظر می€Œرسد با توجه به حجم مراجعه و توجه جوانان، این بررسی باید با سرعت بیشتری انجام شود.

بی€Œاعتمادی به این طرح€Œها

نگاهی کوتاه به نظراتی که کاربران در پایان مطالب این سایت ثبت کرده€Œ€Œاند، نشان می€Œدهد که فضای به€Œوجودآمده برای چنین موضوعاتی بسیار آسیب€Œدیده و آسیب€Œپذیر است. بسیاری از مخاطبان این سایت که همان جوانان جویای همسر هستند با دید سودجویی، تجارتی مسئله€Œدار، استفاده از این اطلاعات برای کاربری€Œهایی دیگر، کسب درآمد، نمایش سیاسی و... به این کار جدید نگاه می€Œکنند و همین بی€Œاعتمادی یکی از دلایل اصلی کامل€Œنشدن اطلاعات و ارتباط€Œگرفتن با این مجموعه است.

بسیاری از جوانان روش آشنایی با همسر از طریق سایت را روشی اصولی، معتبر و حتی عاشقانه نمی€Œدانند یا حتی جرئت مطرح€Œکردن این روش با خانواده را ندارند. به عبارتی می€Œتوان گفت عملکرد این سایت در قدم اول به نوع و روش€Œهای مقابله با باورها، اخبار و فضای منفی علیه این اقدام خیر بستگی دارد.

ازدواج€Œهای بدون مشکل تا به حال!

زهره حسینی، مدیر پروژه همسان€Œگزینی تبیان، با بیان اینکه طرح همسان€Œگزینی دارای چهار رکن اصلی شبکه معرفان، مشاوران، راستی€Œآزمایی و امنا است به مهر اعلام کرده یک پروسه معرفی نسبتا طولانی است و افراد برای شناسایی یکدیگر سه ماه وقت دارند. همچنین در چارچوب این طرح هر شش ماه یک بار میزان رضایتمندی زوج€Œها از ازدواج ارزیابی می€Œشود.

بر این اساس از زمان آغازبه€Œکار سایت، قبل از رونمایی رسمی، اولین موردهایی که ازدواج کرده€Œ€Œاند و نزدیک به شش ماه از ازدواجشان می€Œگذرد اکنون از سوی مشاوران ارزیابی شده€Œاند و تاکنون هیچ مشکلی گزارش نشده است.

وی گفت: زوج€Œهایی که از طریق سرویس همسان€Œگزینی تبیان ازدواج می€Œکنند، پس از شش ماه و ارزیابی ازدواجشان، در صورت رضایتمندی بسته€Œهای آموزشی مرتبط را دریافت می€Œکنند و در صورت رضایت، آموزش€Œهای جدیدی دریافت کرده و به مشاور خانواده درمانگر ارجاع داده می€Œشوند.

باز هم دهه شصتی€Œ€Œها در صدر مراجعان

مدیر پروژه همسان€Œگزینی تبیان بیشترین ثبت€Œنامی€Œها را متولدین دهه ۶۰ اعلام کرده و گفته است: هشت درصد از متقاضیان سایت افرادی بوده€Œ€Œاند که سابقه ازدواج قبلی داشته€Œ€Œاند که همسرشان فوت شده یا متارکه کرده€Œ€Œاند و۹۲ درصد افرادی هستند که سابقه ازدواج ندارند.

به لحاظ تحصیلات نیز بیشترین سطح تحصیلی کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد و دکترا هستند و از نظر وضعیت اقتصادی و جایگاه مالی افراد نیز اغلب متقاضیان قشر متوسط جامعه هستند.

حتما پای خانواده را وسط می€Œکشیم

حسینی درباره میزان رضایتمندی خانواده€Œها از این نوع ازدواج گفت: در واقع معرفی از طرف واسطه€Œها به خانواده افراد صورت می€Œگیرد و مفهوم این نوع معرفی این نیست که دختر و پسر با یکدیگر در ارتباط باشند. قطعا به دلیل نوپابودن طرح ممکن است مخالفت€Œهایی وجود داشته باشد یا فرهنگ€Œسازی لازم برای اعتماد خانواده€Œها وجود نداشته باشد، اما اگر کار به شکل درست و مناسبی انجام شود، کم€Œکم اعتماد خانواده€Œها جلب می€Œشود.

پس از معرفی، ادامه کار به خانواده سپرده می€Œشود و برای ملاقات فرزندان با یکدیگر به€Œصورت سنتی عمل می€Œشود و اگر خانواده€Œها تمایل داشته باشند تحت نظارت بیرون از منزل نیز ملاقات خواهند کرد.

همسان€Œگزینی تبیان را با تقلبی€Œها اشتباه نگیرید

مدیر پروژه همسان€Œگزینی تبیان همچنین تصریح کرد: پس از انتخاب نام این مجموعه، وبلاگ€Œها و سایت€Œهای زیادی با این نام راه€Œاندازی شد و حتی برخی از سایت€Œهای همسریابی با استفاده از این عنوان به تبلیغات محیطی دست زدند و سعی کردند از موج ایجادشده برای تبلیغات و اطلاع€Œرسانی این پروژه، سوءاستفاده کنند اما باید تأکید کنم که خدمات همسان€Œگزینی تبیان تنها سرویس رایگان در این زمینه است و سایر سایت€Œهایی که در این زمینه فعال€Œاند از متقاضیان خود هزینه€Œهای هنگفتی دریافت می€Œکنند.

به€Œهمین€Œدلیل از متقاضیان تقاضا می€Œکنم اگر برای یافتن نشانی اینترنتی همسان€Œگزینی تبیان از موتورهای جستجو استفاده می€Œکنند حتما عبارت «همسان€Œگزینی تبیان» را به موتورهای جست€Œوجو داده و برای استفاده از خدمات همسان€Œگزینی تبیان به آدرس Hamsan.tebyan.net مراجعه کنند.

تفکیک مجردها

یکی از اقدامات دیگر این مجموعه جداکردن پروسه ثبت€Œنام از مجردها و غیرمجردهاست. سایت همسان€Œگزینی تبیان، زنان و مردانی را که یکبار ازدواج کرده€Œ€Œاند اما به€Œهردلیلی درحال€Œحاضر همسری ندارند هم مشمول ثبت€Œنام در این سایت کرده است که البته با توجه به شرایط این افراد (بالابودن سن، داشتن فرزند، شرایط خانوادگی و...) به شکل جداگانه ارزیابی می€Œشوند.

فعلا تهران و بعد شاید مشهد و اصفهان

این طرح با توجه به €Œتازگی، یک دوره پایلوت در تهران داشته و فعلا هم در تهران اجرا می€Œشود اما طبق گفته مسئولان این مجموعه قرار است به€Œزودی در مشهد و اصفهان نیز اجرائی شود.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید