امروزشنبه, 05 خرداد 1397-- Saturday May 26 2018

ساعت 20:12:07

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

مقررات داوری

پنجشنبه, 03 مرداد 1392 ساعت 10:16 کدخبر :5791
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
بامقررات داوری آشنا شویم

مقررت داوری نخستین بار در سال 1290 در مقررات اصول محاکمات حقوقی پیش بینی شد. در حال حاضر باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به این موضوع اختصاص داده شده که  به اختصار به آن می پردازیم.برابر مقررات جاری، کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر، اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند؛ البته فرقی ندارد که اختلاف آن¬ها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله¬ای از رسیدگی است.
مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق، اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری و مواجه شدن با اصطلاحات حقوقی و تشریفات دست و پاگیر دادرسی، با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر، اختلاف خود را حل و فصل می نمایند.
ارجاع امر به داوری هنگام تنظیم قرارداد
طرفین هر معامله¬ای حق دارند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه، توافق کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، به داوری مراجعه کنند. آن¬ها می¬توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند و حتی می¬توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.
در مورد قراردادهای مابین اتباع ایران و اتباع خارجی، طرف ایرانی نمی¬تواند تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده در قرارداد ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هئیت حل اختلاف (با تابعیت خارجی) موکول می¬نماید. هر معامله¬ای که در آن بر خلاف این قاعده رفتار شود، در قسمتی که با قانون مخالفت دارد باطل و بدون اثر خواهد بود.
ارجاع به داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی (برای مثال دعوی خلع ید از ساختمان وزارت ... ) ارجاع به داوری پس از تصویب هئیت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می¬گیرد. در مواردی که طرف، دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری است.
موضوع و مدت داوری
در هر موردی که داور تعیین می¬شود، باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین و داور یا داوران ( به نحوی که اشتباه رفع شود) تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده، باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ گردد.
در مواردی که:
طرفین معامله متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند،
یا درموقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام نمایند،
یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد،
یک طرف می¬تواند داور خود را معین کرده و او را به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل خود معرفی و درخواست تعیین داور نماید یا اینکه نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی کند. هرگاه تا پایان مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد، ذی نفع می¬تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
در مواردی که مقرر شده حل اختلاف به یک داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که:
داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف مقابل نخواهد جانشین او را معین کند یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده، آن شخص از تعیین داور خودداری کند یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد هر یک از طرفین می¬توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه، ازطرف مقابل درخواست نماید که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او به وسیله ثالث مقدور نگردیده، اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، ذی¬نفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز رضایت ندهند، رسیدگی به اختلاف، با دادگاه می¬باشد.
چنانچه در قرارداد داوری تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را با توافق یکدیگر به عنوان داور سوم تعیین نمایند.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید