امروزچهارشنبه, 02 خرداد 1397-- Wednesday May 23 2018

ساعت 15:37:57

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

استاد محمد شفیع خوزانی
هنرمند و خیر سدهی دوران صفوی

استاد محمد شفیع خوزانی

شنبه, 31 خرداد 1393 ساعت 11:14 کدخبر :7423
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : رسول صرامی
استاد محمد شفیع خوزانی فرزند جمال الدین محمد خوزانی از هنرمندان و مدرسه سازان دوران سلطنت شاه عباس دوم است.

استاد در زمینه هنر منبت کاری دستی داشته و یکی از منبت کاران معروف زمان خود بوده است گویا رحل منبتی ساخته بود که به هندوستان برده می شود .
مدرسه شفیعیه از آثار ووقفیات این هنر مند خیر است نمای خارجی صحن  این مدرسه که در محله دردشت خیابان  ابن سینا اصفهان واقع شده آجر ساده است ولی در داخل ایوان های چهارگانه چهار طرف صحن قطار بندی های گچی شبیه قطارهای گچی دارد  ،یک چشمه  ازایوان تجدید ساختمان شده است.
سردر مدرسه شفیعیه کتیبه  ای به خط ثلث معرق بر زمینه کاشی لاجورد وجود دارد، نوشته روی آن که به زبان عربی می باشد حاکی از آن است که مدرسه در دوره شاه عباس دوم بوسیله استاد محمد شفیع خوزانی فرزند جمال الدین محمد خوزانی در سال 1067 هجری بنا شده است
 کتیبه مذکور به خط محمد رضا امامی بوده ومحتوای آن نشان می دهد که مدرسه  توسط غفور ابن الغفور ابن جمال الدین محمد الخوزانی محمد شفیع وقف شده است.
در مدخل ایوان بزرگ جنوبی مدرسه دولوح بزرگ سنگی بر دیوارهای دوجانب ایوان نصب شده ولی خطوط نصف از هر یک دو لوح مزبور به مرور زمان از بین رفته است لوح اول به طول 90/1 مترو عرض یک متر است
 بر روی لوح مذکور از زبان واقف آمده است که: کل این مدرسه را بابیوتات معینی وقف نمودم وبه دنبال آن بیوتات نام برده شده است  که برخی از آنها عبارتند از: غسالخانه وچاه وچند مورد دیگر، رقبات موقوفه مدرسه شفیعیه نیز بر روی همین لوح نگارش شده است که شامل املاکی از لنجان وقریه های وسفاد و امین آباد ماربین وجی می باشد . مطالب نصف سنگ لوح مذکور بکلی با گذشت ایام پاک شده است.
در ایوان جنوبی مدرسه شفیعیه لوح سنگی دیگری به طول 65/1 متر و عرض 88 سانتی متر واقع شده است .
نوشته های لوح دوم دنبال مندرجات وقف نامه است که به خط نستعلیق برجسته  وبه قلم رضا امامی اصفهانی بسال 1069 هجری  نگارش یافته است ، بر روی لوح دوم این مطالب نگارش یافته است:
ماه مبارک رمضان همه ساله در مدرسه مزبوره روضه الشهدا خوانده شود از رعایت قاری و اسراج مجمع و لوازم آن به همه جهت آنچه کرده شود از جهات و عوارضات دیوانی و تعمیر عمارات و تنقیه قنوات و مرمت مستغلات وقفی و مسجد و مدرسه و غسال خانه مربوطه به مدرسه و بام اندود و تجدید بوریا و مونات زراعت و تکلفاتی که بحکام جور و عمال دیوانی و غیریه در کار باشد و متضمن مصلحت و انتقام وقف باشد که هر گاه آن تکلف به عمل نیاید ضرری به موقوفات یا حاصل آن رسد یا امری به خلاف شرط واقف به عمل آید یا چیزی نزد مستاجران و زارعین وقفی باقی ماند و ضایع شود دغده شرعی نکرده آنچه در کار و ضرور نموده باشد در مساجد و کریاس دهلیز هر شب چراغ روشن کرده بعد از وضع اخراجات مزبوره به ترتیبی که مذکور شده آنچه باقیمانده متولی میانه طلبه ساکنین حجرات و بیوتات جنب مدرسه به شرط آنکه طلبه مشغول بطلب ... علوم دیرینه باشند و بیکارنباشند فراخور استحقاق و صلاح و تقوی و فضل هر یک قسمت نماید و همچنین شرط نموده موقوفات مزبوره را نخرند و نفروشند و مرهون نسازند و زیاد از سه سال به اجاره ندهند بعقدی واحد و نه بعقود متعدده واحدی از ارباب و حکام و ارباب مناصب دیوانی و ملازمان امرا و مقربان پادشاه واحدی از ارباب و حکام و ارباب از آن ها نسازند بواسطه ...
موقوفات را اصلا به جهت ساکنین بیوتات و خانه و سکنی نمودن در آن ها ... در مدرسه مدون سازند.... مزبوره بنای عمارت نکنند و به همین کیفیت گذاشته تعمیر و مرمت نمایند ... .
سنه تسع و سنین بعد الف من هجره النوبیه کتبه محمد رضا امامی الاصفهانی."
فهرست منابع:
1- دیار کهن خمینی شهر
2- از مرحوم استاد دکتر لطف الله هنرفر اطلاعات معماری مربوط به این مدرسه گرفته شد یادش گرامی باد
3- خانواده شفیعی در خوزان منسوب به این استاد هستند

نظرات  

 
#18 +1 حسن ترابی 12 مرداد 1393 ساعت 16:40
رفتم مدرسه را دیدم بابا دمش گرم مکبر مسجد هم نمی دونست این بابا سدهی است احساس غرور کردم چرا نباید خوبی ها را گفتد حیف چرا تو خمینی شهر جایی به نامش نیست
نقل قول
 
 
#17 +1 غفور 11 مرداد 1393 ساعت 18:23
من طرفدارنماینده ها نیستم که با الحاق و حذف نمایندگی دلم براشون بسوزه. ولی با الحاق مخالفم چون کارشناس هاش هم تو همایش دانشگاه ازاد گفتند الحاق بیشتر باعث پسرفته. بعد عزیزی که گفتی با الحاق بیشتر مشکلات حل میشه بقیش مشکلات چه جوری حل میشه؟؟؟؟؟؟
نقل قول
 
 
#16 +2 غفور 11 مرداد 1393 ساعت 18:20
تکی میگه همه دوست دارند نزدیک اصفهان باشند و الحاق باشند؟ تهران که بیشتر از اصقهان امکانات داره پس چرا اونایی که الحاق شدند میخواند جدا بشند؟ پس چرا دماوند و شهریار دوست ندارند ملحق بشند؟
نقل قول
 
 
#15 +1 مهرانا 11 مرداد 1393 ساعت 18:19
کی گفته قدمت اصفهان از خمینی شهر بیشتره؟ خمینی شهر اگه قدمتش بیشتر از اصفهان باشد کمتر هم نیست. در کتب تاریخی ذکر شده اصفهان در کنار آبادی بنا شد و هه میدانند اون آبادی که کمترین مسافت را به اصفهان داره خمینی شهره. آقای احمد عزیز حداقل دو تا کتاب تاریخی بخون بعد نظر بده.
نقل قول
 
 
#14 +1 ورنوس 10 مرداد 1393 ساعت 04:22
آقای احمد عزیزاگه خمینی شهری هستی بایدبگم متاسفانه خیلی خودتو دست پایین میگیری مثل کسانی که وقتی میرونداصفهان خمینی شهری بودن خودشونو انکارمی کنندواگه ساکن تهران بشوندکه دیگه نمیدونندخمینی شهر کجاست من خمینی شهری نیستم ولی اگه متعلق به یک کوره دهات هم بودم باافتخارمکان سکونتموذکر می کردم کمااینکه حالاهم افتخارمیکنم البته درعین حال معتقدم تمام ماایرانی هستیم وهیچ شهروقوم ونژادی بردیگری برتری نداره اگه هم اصفهانی هستی دچارتوهم وخودبزرگ بینی شده ای کی گفته تاریخ وفرهنگ اصفهان ازخمینی شهر غنی تراست؟ کومدرکت؟؟ چندسالی ساکن خمینی شهربودم وبدبختانه متوجه شدم همه توی این شهرمیان ازامکاناتش استفاده میکنندوبعدباکما ل پررویی توهین میکنندالبته تقصیرخمینی شهریهاهم هست اگه خودشون این حرفهاروباورنداش تندصدنفرجوابتو میدادندخداکنه من اشتباه فکرکنم امیدوارم ناراحت نشده باشی اگه هم شدی اشکالی نداره جواب های هوی است تازه من هیچ توهینی بهت نکردم
نقل قول
 
 
#13 0 احمد.. 08 مرداد 1393 ساعت 07:41
اینقدر فرهنگ چندهزار ساله نکنید اصفهان تاریخ و فرهنگش غنی تر از خمینی شهر است بخش اعظم مشکلات سده با الحاق حل میشود شهرهای دیگر از خداشون است نزدیک اصفهان بودندو به اصفهان میپیوستند حالا ما ناز میکنیم .
نقل قول
 
 
#12 0 مهر. 08 مرداد 1393 ساعت 07:39
نمایندگان قبلی و فعلی مخالف الحاق بودند و هستند چون با الحاق نماینده حذف میشود و خمینی شهر با اصفهان یکی میشود و کسانی که مخالف الحاق هستند دلشان به حال نماینده ها میسوزد
نقل قول
 
 
#11 0 مهرانا 06 مرداد 1393 ساعت 10:41
با الحاق بیشتر اختیارات دارند که پول اینجا را بخورند چون دیگه کسی از کارشون سر در نمیاره. کی گفته اگه الحاق بشیم بودجه بیشتری به ما میدن؟ خیلی ها به خاطر امکانات نیست بلکه به دلیل این دوست دارند ملحق شوند که خود را بچه کلان شهر سوم بنامند. شاید اصفهانی بودن کلاس دارد و ما نمیدانیم!!!!!!
نقل قول
 
 
#10 0 مهرانا 05 مرداد 1393 ساعت 14:27
پول های خمینی شهر را نبرند جای دیگه الحاق پیش کش!!!!! چرا میخواید با الحاق تاریخ چندهزار ساله شهرمون بر باد بره؟؟؟؟؟؟
نقل قول
 
 
#9 0 مهدی 1. 05 مرداد 1393 ساعت 03:10
[بله مشکلات حل میشه . اونوقت دیگه حق مردم این شهر را اصفهان نمیخوره و جزء یکی از مناطق اصفهان میشه و هر منطقه بودجه ای دارد و شهرداری دارد .پول ها اینجا چیزی نیست که جایی برود مردم همچنان میتوانند در محل خود مسجد و بیمارستان بسازنند بودجه ای که برای این شهر میاد الان تو اصفهان خرج میشه اما با الحاق این جا هم جزء اصفهان است و از بودجه اصفهان که خیلی زیاد است استفاده میکند و استاندار و فرماندار و شهردار اصفهان قانونی میتواند در این منطقه هزینه کند اما الان نمیتواند بودجه شهر اصفهان را بیاورد اینجا
نقل قول
 
 
#8 +1 .......... 24 تیر 1393 ساعت 19:29
نقل قول رضا جوزدانی:
واقعا خالی بندی نیست من که باورم نمیشه من این مدرسه را رفتم نمیدونستم سدهی ها ساخته اند

خوب حالا بدون که سده ایها ساختند
نقل قول
 
 
#7 0 ناظر 24 تیر 1393 ساعت 18:01
اون موقع با الحاق مشکل حل میشه؟ مطمئنی؟ مردم خوب خمینی شهر به خاطر عشقشون به شهرشون از هیچ کمکی تا حالا دریغ نکردند. مثل ساخت بیمارستان مسجد و.. اگه الحاق بشیم این پول میره جاهای دیگه اصفهان خرج میشه. مطمئن باشید
نقل قول
 
 
#6 -1 مهدی 1 21 تیر 1393 ساعت 04:07
خمینی شهر باید به اصفهان الحاق بشه .این طور با تعصب به شهر نگاه کردن حس ناسیونالیستی داشتن دیگه تو فرهنگ ایران جایگاهی ندارد .نژاد پرستی و محله گرایی خوب نیست .
نقل قول
 
 
#5 -1 حسن وطن خواه 12 تیر 1393 ساعت 10:19
از بس ما به رجالمون توهین کردیم وقدرشناس نیستیم مثل الان زندگینامه این بابا را هم نداریم من دیدم که شفیع اصفهانی تو کتاب ها نوشته شده
نقل قول
 
 
#4 +1 ناظر 10 تیر 1393 ساعت 13:15
iهنوز فکر میکنید خالی بندیه؟ شما دیگه کی هستید؟ اگه می گفتند نجف آبادی ها یا اصفهانی ها ساختند باورتون میشد؟ مگه خبر بیمارستان ساعی به گوشتون نخورده؟ در ضمن سده الان شده خمینی شهر. فکر کنم نمیدونستید خواستم اطلاع دهی کنم. در ضمن باور کردن یا نکردن شما در اصل قضیه تاثیر نداره. میتونید برای صحت اطلاعات به کتب هایی که زیرش نوشته مراجعه کنید.
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید