امروزدوشنبه, 07 مهر 1399-- Monday Sep 28 2020

ساعت 03:58:28

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

35 سال پیش در چنین روزی...
برگ های از تاریخ شهرستان

35 سال پیش در چنین روزی...

دوشنبه, 21 اردیبهشت 1394 ساعت 17:54 کدخبر :8809
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

شورای انقلاب جمهوري اسلامي در جلسه 59/2/21بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد تبصره 2 ماده قانون تقسيمات كشوري مصوب ابانماه 1316 دو مصوبه در مورد همایونشهرتصويب نمود:


1-نام همايونشهر مركز بخش ماربين شهرستان اصفهان به خميني شهر تغيير يابد.


2-بخش ماربين از شهرستان اصفهان منتزع وتبديل به شهرستان به مركزيت خميني شهر گردد.


این اولین بار نبودکه در این منطقه تغییر ات جغرافیای واسمی صورت می گرفت ، تا قبل از سال 1326به صورت دهستان و با نام دهستان ماربين از توابع بخش مركزي شهرستان اصفهان در تقسیمات کشوری شناخته می شد ودر این سال برابر اعلام نخست وزير وقت در جلسه 17 بهمن 1326 با پيشنهاد وزارت كشور به بخش ارتقاء و تحت عنوان بخش ماربين نامگذارِی شدکه شامل محدوده وسيعي از جوزان ،درباغشاه ،عاشق آباد ،نصرآباد،منارجنبان و آتشگاه و.. می شد.


در سال 1338دكتر اقبال نخست وزير وقت و هيات دولت به سده(مركز بخش ماربين )سفر می کنند واعلام می کند از این پس نام این منطقه به همايونشهر تبدیل می شود.گرچه درگزارش اقبال از سفرش به سده موضوع تبدیل این بخش 100 هزار نفری به شهرستان وجود داردولی این امر تا سال 59 میسر نمی شود.در اواسط دهه 60 این منطقه مجددا دچار تغییر می شود ولی اینبار بخش های از آن جدا وبه اصفهان ملحق ومحدوده جدید شهرستان خمینی شهر تعیین می شود.


تغییرات سیاسی واسمی مکررمنطقه ومحدوده های آن ارزیابی جمعیتی ودیگر شاخص ها را از منظقه دچار اشکال می سازد.در سال 1335 جمعیت محدوده 63537 نفربوده است.


در سال 65 که اولین سرشماری رسمی شهرستان خمینی شهربه حساب می آیدوباتعيين محدوده رسمي براي شهرستان جمعيت 230249 نفراعلام می شود
در سال 75 براساس سرشماري نفوس ومسكن شهرستان خميني شهر داراي 486/243 نفر جمعيت بوده است و داراي يك بخش €“ سه دهستان و 3 مركز شهري با 17 ابادي كه مركز اين شهرستان خميني شهر بزرگترين شهر شهرستان نيز مي باشد شهرهاي درچه وكوشك دو شهر ديگر شهرستان هستند.


و در آخرین سرشماری 320 هزار نفرجمعیت شهرستان ذکر شده وسه مرکز شهری آن با تبدیل اصغرآباد به شهر به 4 مرکز شهری رسیده است. بنابراین آمار ظرف مدت 50سال جمعیت منطقه به4برابرافزایش می یابد که این افزایش در مناطق دیگر به طور سه برابر است.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید