امروزپنجشنبه, 08 آبان 1399-- Thursday Oct 29 2020

ساعت 23:38:12

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی خمینی شهر

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی خمینی شهر

پنجشنبه, 21 اردیبهشت 1396 ساعت 07:36 کدخبر :11208
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان خمینی شهر اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر خمینی شهر را به شرح زیر اعلام کرد: 

۱-آقای محمد رضا ابراهیم نژاد آلمانی فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۴

۲-آقای قدمعلی ابراهیمی نیا فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶

۳-آقای فرامرز ابراهیمی هرستانی فرزند محمد کد نامزد۱۲۷

۴-آقای مرتضی احمدیان فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹

۵-آقای اصغر اسدی مشهور به مهندس اسدی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۱

۶-آقای محمد جواد آقاجانیان فرزند صفر علی کد نامزد۱۴۷

۷-آقای غلامحسین آقاسی فرزند حبیب کد نامزد ۱۴۸

۸-آقای مهدی اله یاری مشهور به عباس فرزند اصغر کد نامزد۱۴۹

۹-آقای یاسر امیر یوسفی ورنوسفادرانی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۵۱

۱۰-آقای مجید امینی خوزانی فرزند اسمعیل کد نامزد۱۵۲

۱۱-آقای مهدی باقریان خوزان فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۵۴

۱۲-آقای مهدی باقری خوزانی فرزند محمد تقی کد نامزد۱۵۷

۱۳- سر کار خانم شیرین باقری ورنوسفادرانی فرزند امراله کد نامزد۱۵۸

۱۴-آقای حسین براتی فرزند تقی کد نامزد۱۵۹

۱۵-آقای حمزه پاگردی خوزانی فرزند علی کد نامزد۱۶۲

۱۶-آقای حمید رضا پریشانی مشهور به دکتر پریشانی فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۴

۱۷-آقای محمد رضا پریشانی فروشانی فرزند حسین علی کد نامزد۱۶۷

۱۸-آقای ناصر پریشانی فروشانی فرزند ناد علی کد نامزد ۱۶۸

۱۹-آقای محمد علی پورشریعت مشهور به عموچی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۶۹

۲۰-آقای عبدالرسول پیمانی فروشانی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۷۱

۲۱-آقای حسین ترکی افارانی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۷۲

۲۲-آقای محسن جعفری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۴

۲۳-آقای محمود حاتمی فرزند عیدی محمد کد نامزد۱۷۹

۲۴-آقای منصور حاج ابراهیمی ورنوسفادرانی فرزند ناصر کد نامزد ۱۸۱

۲۵-آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی فرزند رضا کد نامزد۱۸۲

۲۶-آقای اکبر حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند فتح الله کد نامزد ۱۸۵

۲۷-آقای علی حسین خانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶

۲۸-آقای علی حسین زاده فرزند محمد علی کد نامزد۱۸۷

۲۹- سر کار خانم فاطمه حیدری فر فرزند مصطفی قلی کد نامزد ۱۸۹

۳۰-آقای اسماعیل خالقی خوزانی فرزند ابراهیم کد نامزد۱۹۱

۳۱-سر کار خانم اعظم خان احمدی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۹۲

۳۲-آقای مسعود خانی خوزانی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۹۴

۳۳-آقای غلامرضا خدادادی خوزانی مشهور به حجت اله فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۹۵

۳۴-آقای مرتضی خسروی فرزند محمد اسمعیل کد نامزد ۱۹۶

۳۵-آقای قنبر علی خلیلی فروشانی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۹۷

۳۶-آقای جعفر درخشان فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۱۲

۳۷-آقای سید صابر درخشان فرزند سید رضا کد نامزد۲۱۴

۳۸-آقای سید حسن دیباج فرزند سید عبداله کد نامزد۲۱۵

۳۹-آقای سید مجتبی دیباجی فروشانی فرزند سید حسن کد نامزد ۲۱۶

۴۰-آقای سید محمد رضا ذاکری فرزند سید عطاء کد نامزد ۲۱۷

۴۱-آقای حسین رحیمی فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۱۸

۴۲-آقای منوچهر رشیدی فرزند عباس کد نامزد ۲۱۹

۴۳-آقای هیبت الله رشیدی راد فرزند زلفعلی کد نامزد ۲۴۱

۴۴-آقای منصور رضائی آدریانی فرزند حیدر علی کد نامزد ۲۴۶

۴۵-آقای فرهاد رضا زاده فرزند علی حسین کد نامزد ۲۴۷

۴۶-آقای مجید رنجبر ورنوسفادرانی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸

۴۷-آقای پیمان روح الهی فرزند محمود کد نامزد ۲۴۹

۴۸-آقای اکبر زمانی فرزند محمد علی کد نامزد ۲۵۲

۴۹-آقای ایرج زمانی فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۴

۵۰-آقای محمود زندی مشهدی فرزند ابوالفتح کد نامزد ۲۵۶

۵۱-آقای علی سبحانی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۵۷

۵۲-آقای حسین سبحانی نسب فرزند تیمور کد نامزد ۲۵۸

۵۳-سر کار خانم سمیرا سعیدی فرزند فتح اله کد نامزد ۲۶۲

۵۴-آقای محمود سلیمی فرزند نصراله کد نامزد ۲۶۴

۵۵-آقای محسن شفیعی فرزند اصغر کد نامزد ۲۶۵

۵۶-آقای مسعود شکرانی مشهور به آقای شکرانی فرزند حسن کد نامزد۲۶۷

۵۷-آقای مرتضی شمسی مشهور به مرتضی شمس فرزند حیات اله کد نامزد ۲۶۸

۵۸-آقای قاسم شیروی خوزانی فرزند غلامعباس کد نامزد ۲۶۹

۵۹-آقای علیرضا صادقی فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۷۱

۶۰-آقای عیسی صادقی فروشانی فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۷۲

۶۱-آقای حسن صالحی فرزند ولی محمد کد نامزد۲۷۴

۶۲-آقای خلیل صالحی فرزند شکر خدا کد نامزد ۲۷۵

۶۳-آقای داود صالحی فرزند شکر خدا کد نامزد ۲۷۶

۶۴-آقای امیر حسین صرامی فروشانی فرزند ناصر کد نامزد ۲۷۹

۶۵-آقای محمد صادق صفری فرزند اکبر کد نامزد ۲۸۱

۶۶-آقای منصور صلواتی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۸۲

۶۷-آقای سید امیر صدر صهری فرزند سید رضا کد نامزد ۲۸۴

۶۸-آقای عبدالرضا عباسی فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۸۷

۶۹-آقای حسن عزیزی دستگردی فرزند علی کد نامزد ۲۸۹

۷۰-آقای حجت اله عسگری فروشانی فرزند کرمعلی کد نامزد ۲۹۱

۷۱-آقای محمد عظیمی فرزند رمضان کد نامزد ۲۹۴

۷۲-آقای محمد رضا عظیمی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹۵

۷۳-آقای علیرضا علی جانی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۹۶

۷۴-آقای محسن علیرضائی فرزند شکراله کد نامزد ۲۹۷

۷۵-آقای حمید رضا علیشاهی خوزانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹۸

۷۶-آقای محمد رضا عمادی اندانی فرزند اصغر کد نامزد ۴۱۲

۷۷-آقای غلامرضا عموشاهی فرزند نوراله کد نامزد ۴۱۵

۷۸-آقای حسین غفوری اسفریزی فرزند ناد علی کد نامزد ۴۱۷

۷۹-آقای امین فاضل فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱۸

۸۰-آقای میلاد فتحیان فرزند ابوالحسن کد نامزد ۴۱۹

۸۱-سرکار خانم فاطمه کاظمی فرزند محمد علی کد نامزد ۴۲۴

۸۲-آقای سعید کرمی فرزند نبی الله کد نامزد ۴۲۶

۸۳-آقای مهدی کرمی فرزند رضا کد نامزد ۴۲۷

۸۴-آقای حسین کریمی فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۵۱

۸۵-آقای رسول کریمی فرزند علیرضا کد نامزد ۴۵۲

۸۶-آقای عبداله کیانی مشهور به فتح اله فرزند شکرالله کد نامزد ۴۵۶

۸۷-آقای رضا کیماسی موگوئی فرزند مجید کد نامزد ۴۵۷

۸۸-آقای مهرداد گزی ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۵۸

۸۹-آقای ابوطالب گودرزی فرزند گودرز کد نامزد ۴۵۹

۹۰-آقای احمد رضا گودرزی فرزند میرزا کد نامزد ۴۶۲

۹۱-آقای کاظم گودرزی طهماسبی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۶۴

۹۲-آقای امیر لطفی فروشانی فرزند رضا کد نامزد ۴۶۵

۹۳-آقای سید اصغر مجیدی مشهور به حاج آقا مجیدی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد ۴۶۸

۹۴-آقای سید علی مجیدی مشهور به مجیدی بنیاد شهید فرزند سید محمود کد نامزد ۴۶۹

۹۵-آقای فخرالدین مجیری فروشانی فرزند مصطفی کد نامزد ۴۷۱

۹۶-آقای علیرضا محمدی فرزند حسن کد نامزد ۴۷۴

۹۷-آقای منوچهر محمدی زهرائی فرزند محسن کد نامزد ۴۷۵

۹۸-آقای علیرضا محمدی فرد مشهور به مهندس محمدی فرد فرزند محمد علی کد نامزد ۴۷۶

۹۹-آقای بهروز محمود صالحی فرزند مهدی قلی کد نامزد ۴۷۸

۱۰۰-سرکار خانم منیژه مردانی فرزند عزت الله کد نامزد ۴۸۱

۱۰۱-آقای مجتبی مهدوی سلیم مشهور به مجتبی سبیلی فرزند جعفر کد نامزد ۴۸۶

۱۰۲-آقای حسین مهرابی خوزانی فرزند امیر کد نامزد ۴۸۷

۱۰۳-آقای منوچهر موگوئی فرزند یداله کد نامزد ۴۸۹

۱۰۴-آقای عزت الله میران زاده فرزند عزیزاله کد نامزد ۴۹۱

۱۰۵-سرکار خانم نفیسه سادات میردامادی مشهور به خانم میرداماد فرزند سید احمد کد نامزد ۴۹۲

۱۰۶-آقای اکبر نجار پور فروشانی فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۹۵

۱۰۷-سرکار خانم ندا نجفی خوزانی فرزند علی کد نامزد ۴۹۶

۱۰۸-آقای ناصر نصیری خوزانی فرزند رضا کد نامزد ۴۹۷

۱۰۹-آقای بهروز هارونی فرزند جهانگیر کد نامزد ۵۱۲

۱۱۰-آقای سید حسن هاشمی فرزند سید ابوتراب کد نامزد ۵۱۶

۱۱۱-آقای داود وطن خواه فرزند عباس کد نامزد ۵۱۷

۱۱۲-آقای محمد علی یاری رنانی فرزند اصغر کد نامزد ۵۲۱

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید