امروزيكشنبه, 24 شهريور 1398-- Sunday Sep 15 2019

ساعت 10:39:19

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 22:32:49

گزارش ویژه فرصت درباره اراضی بزرگترین دانشگاه کشور در کوچکترین شهر ایران

تاملی در نحوه واگذاری 23 میلیون مترمربع زمین به دانشگاه صنعتی

دوشنبه, 09 بهمن 1391 ساعت 09:29 کدخبر :5154
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : روح ا... حاجی حیدری
اشاره: نزدیک به چهل سال از احداث دانشگاه صنعتی در خمینی شهر می گذرد. جایگاه علمی این دانشگاه و کسب افتخارات فراوان، باعث خوشحالی و مباهات خمینی شهر بود ولی سالهای همزیستی دانشگاه صنعتی با خمینی شهر فراز و فرودهای فراوانی را طی کرد،

 سال هایی که در مجموع سالهای چندان خوشایندی نبود. اصطکاک بین خمینی شهر با این دانشگاه در همان سالهای آغازین احداث دانشگاه و بر سر زمینهای امامزاده سید محمد آغاز شد. عبور جاده کمربندی خمینی شهر از اراضی دانشگاه صنعتی و مقاومت دانشگاه در برابر این جاده کمربندی برگ دوم اختلافات را ورق زد. وجه مشترک همه این سالها اختلاف آن بود که مسوولان استان و کشور، دانشگاه را به اعتبار جایگاه علمی اش محور قرار می دادند و با احتساب مصالح آن تصمیم می گرفتند. بدهی 50 میلیارد تومانی دانشگاه صنعتی به خمینی شهر هم باعث نشد این دانشگاه از مواضع خود کوتاه بیاید تا شاید خمینی شهر در زیر چرخهای پیشرفت این دانشگاه له شود.
قرار گرفتن دانشگاه صنعتی در زمینهای خمینی شهر و در اختیار گرفتن بیش از یک ششم اراضی شهرستان موجب شد تا به سراغ زمینهای بزرگترین دانشگاه کشور برویم و جستجویی کنیم در نحوه واگذاری 23 میلیون مترمربع زمین به این دانشگاه و مبانی قانونی بودن آن. جستجویی که نتایج قابل تاملی به همراه داشت.

سال 1345؛ واگذاری 3 میلیون و 500 هزار مترمربع به دانشگاه

سال 45 اولین گامها برای احداث دانشگاه صنعتی (آریامهر سابق) برداشته شد. براساس مصوبه مجلس شورای ملی مورخ 4 اسفندماه سال 1345 سه قطعه زمین از اراضی شمال خمینی شهر جمعا به وسعت 3 میلیون و 500 مترمربع برای احداث این دانشگاه واگذار گردید. متن کامل این قانون عبارتست از:
ماده واحده - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود سه قطعه زمين خالصه اصفهان را به مشخصات زير:

1- مساحت 740000 متر مربع داراي پلاك شماره 4999.284.

2- مساحت 1760700 متر مربع قسمتي از اراضي جنوبي داراي پلاك 4999.228.

3- مساحت 1000000 متر مربع قسمتي از اراضي جنوبي داراي پلاك 4999.226.

براي ايجاد تأسيسات علمي و عملي و ساير نيازمنديهاي دانشگاه آريامهر مجاناً و طبق سند رسمي به دانشگاه مزبور منتقل نمايد. در صورتي كه اراضي مزبور كافي براي رفع نيازمنديهاي دانشگاه نباشد با تصويب هيأت وزيران حداكثر تا ميزان دو ميليون متر مربع ديگر و با رعايت مفاد اين قانون از اراضي خالصه به دانشگاه مزبور منتقل خواهد شد.
تبصره 1 - به دانشگاه صنعتي آريامهر از اراضي مذكور منحصراً جهت ايجاد ساختمان براي دانشگاه و تأسيسات مربوطه استفاده خواهد كرد و بههيچ نحوي از انحاء نميتواند آن را به غير واگذار كند.
تبصره 2 - در صورت انحلال دانشگاه و يا تخلف از مفاد تبصره 1 اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت وزيران كليه اراضي واگذار شده و مستحدثات در آن به ملكيت دولت در ميآيد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه 17 بهمن ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر شفيع امين

سال 1347؛ افزایش زمینهای دانشگاه به 5 میلیون مترمربع
دو سال پس از تصویب این قانون، وزارت جنگ به یکی از این قطعات زمین نیاز پیدا می کند برای همین این وزارتخانه طی درخواستی از مجلس می خواهد زمین پلاک 4999.226 را به این وزارت واگذار کند. مجلس در جلسه 67 خود مورخ 20 آبان ماه 1347 به این موضوع می پردازد و یک قطعه زمین واگذار شده به دانشگاه را به وزارت جنگ واگذار کرده و در مقابل دو قطعه زمین به این دانشگاه واگذار می کند.. در مشروح مذاکرات این روز مجلس آمده است:
«ممتاز (معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی): با اجازه مقام ریاست در سال ۱۳۴۵ قانونی به تصویب مجلسین رسید که سه قطعه زمین در اصفهان به دانشگاه صنعتی آریامهر واگذار بشود چون یک قطعه از این سه قطعه مورد احتیاج وزارت جنگ بود اکنون طبق لایحه ای که پیشنهاد شده آن زمین را از دانشگاه صنعتی آریامهر میخواهیم مسترد بداریم و به وزارت جنگ واگذار بکنیم و به جای آن دو قطعه زمین به دانشگاه صنعتی آریامهر واگذار بشود ممکن است بفرمائید در قانون ۱۳۴۵ ماده ای پیش بینی شده بود که وزارت اصلاحات ارضی میتواند با تصویب هیئت دولت از اراضی خالصه واگذار نماید ولی چون این اراضی که واگذار میشود اراضی موات است و از اراضی خالصه نیست به این دلیل این لایحه تنظیم شده و برای تصویب تقدیم شده است.
نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات اول لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.»
متن کامل قانون عبارتست از:

قانون واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی در اصفهان به وزارت جنگ

ماده واحده - به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده میشود قطعه زمین پلاک شماره 4999.226 موضوع بند 3 (قانون واگذاریسه قطعه زمین در اصفهان به دانشگاه صنعتی آریامهر) مصوب 1345.12.4 را از دانشگاه مزبور مسترد نموده در اختیار وزارت جنگ بگذارد و در ازاءآن دو قطعه اراضی پلاک شماره 164 اصلی بخش 14 اصفهان به مساحت تقریبی یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار متر مربع و پلاک شماره489 اصلی بخش 16 اصفهان به مساحت تقریبی یک میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست متر مربع را برای ایجاد تأسیسات علمی وعملی و سایر نیازمندیهای دانشگاه صنعتی آریامهر مجاناً و طبق سند رسمی به دانشگاه مزبور منتقل نماید.
تبصره 1 - در صورتی که اراضی مزبور کافی برای رفع نیازمندیهای دانشگاه صنعتی آریامهر نباشد با تصویب هیأت وزیران به میزان مورد احتیاج بارعایت مفاد این قانون از اراضی خالصه یا موات به دانشگاه مزبور منتقل خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
با واگذاری جدید صورت گرفته مساحت کل دانشگاه صنعتی به 5 میلیون مترمربع افزایش پیدا می کند.

سال 1356؛ افتتاح دانشگاه با 17 میلیون مترمربع
روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه سال 56 دانشگاه صنعتی افتتاح می شود. سوالی که اینجا مطرح می باشد این است که در زمان افتتاح وسعت این دانشگاه چه میزان بوده است؟ براساس اسناد مربوطه در این زمینه و نطق اوحدی نماینده وقت شهرستان در مجلس شورای ملی -که چند روز بعد از افتتاح صورت گرفته- مساحت دانشگاه در هنگام افتتاح 17 میلیون مترمربع بوده است. اوحدی در بخشی از این نطق می گوید: «لوح یادبود ساختمان نصب و دانشگاه صنعتی آریامهر در زمینی به مساحت هفده میلیون مترمربع که یکی از بزرگترین دانشگاههای خاور میانه میباشد شروع به فعالیت نمود.»
سوال اول؛ چگونه وسعت دانشگاه 12میلیون مترمربع افزایش پیدا کرد؟
دانشگاه 5 میلیون مترمربعی چگونه به 17 میلیون مترمربع افزایش پیدا کرد؟ آیا زمینهای جدیدی از سوی مجلس به این دانشگاه واگذار گردیده است؟ این سوالاتی است که جای دارد مسوولان محترم دانشگاه صنعتی به آن پاسخ دهند. بررسی اسناد مجلس شورای ملی بویژه مصوبات مجلس شورای ملی نشان می دهد در مجموع 178 مصوبه در حوزه آموزش و آموزش عالی توسط مجلس شورای ملی صادر شده که بجز دو مصوبه مذکور، هیچگونه مصوبه قانونی دیگری پیرامون افزایش اراضی دانشگاه صنعتی صادره نشده است. از سویی دیگر 5 میلیون مترمربع زمین واگذار شده به این دانشگاه به گونه ای بوده که نیازی به واگذاری اراضی مجدد به این دانشگاه احساس نمی شده است.
نکته جالب آن است که در حالی براساس اعلام نماینده وقت شهرستان، در حالی در زمان افتتاح وسعت این دانشگاه 17 میلیون مترمربع بوده که در سایت رسمی دانشگاه صنعتی اعلام شده این دانشگاه در سال 56 و از همان زمان افتتاح 23 میلیون مترمربع بوده است.

سوال دوم؛ چگونه در گام دوم زمینهای دانشگاه 6 میلیون مترمربع افزایش پیدا کرد؟
براساس اعلام رسمی، دانشگاه صنعتی با 23 میلیون مترمربع، در جایگاه بزرگترین دانشگاه کشور قرار گرفته است. مقایسه این مساحت با وسعت 17 میلیون مترمربعی در هنگام افتتاح این سوال را در ذهنها عنوان می کند که چگونه اراضی این دانشگاه از زمان افتتاح تاکنون 6 میلیون مترمربع افزایش پیدا کرده است؟
از سوی دیگر مروری به ساخت و سازهای سالهای اخیر در این دانشگاه نشان می دهد این دانشگاه برای تثبیت زمینهای خود در حال احداث ساختمان در اقصا نقاط زمینهای خود بویژه در مرزها نموده و همچنان این ساختمان سازی ادامه دارد. براستی اگر این دانشگاه به مالکیت این زمینها اطمینان دارد و اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار دارد چرا اینگونه با شتاب درصدد محکم کردن جای پای خود است؟ این شتاب زدگی نشان دهنده چیست؟

هدر رفتن زمین ها؛ مساحت دانشگاه صنعتی 76 برابر مساحت دانشگاه شریف است!
براساس آمار، دانشگاه صنعتی اصفهان با 23 میلیون مترمربع در بین 119 دانشگاه دولتی و مجموع 2390 دانشگاه کل کشور عنوان بزرگترین دانشگاه کشور را به خود اختصاص داده است. جالب اینجاست که این دانشگاه به قدری وسیع است که 6 برابر دومین دانشگاه بزرگ کشور (دانشگاه اصفهان با 4 میلیون مترمربع) وسعت دارد. به عبارتی دیگر، مساحت دانشگاه صنعتی 76 برابر مساحت دانشگاه شریف است. بررسی میزان مساحت دانشگاههای مطرح در سراسر کشور نشان می دهد مساحت دانشگاه صنعتی به تنهایی برابر با مجموع مساحت 15 دانشگاه مطرح کشور است(جدول ذیل). رقمی که بجز به هدر رفتن زمین -آن هم در شهری که به شدت دچار کمبود زمین است- معنایی دیگر نمی دهد.

چه شد که دانشگاه صنعتی مهمان خمینی شهر شد؟
بررسی نحوه شکل گیری این دانشگاه در خمینی شهر و روابط 40 ساله خمینی شهر-دانشگاه نکات زیادی را از ابعاد مختلف آشکار می کند. تاریخچه احداث دانشگاه صنعتی اصفهان به نحوه احداث و کارکرد دانشگاه صنعتی شریف باز می گردد. دانشگاه شریف در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران و با نام دانشگاه صنعتی آریامهر احداث گردید. این دانشگاه از همان ابتدای تاسیس به یکی از کانونهای مبارزه دانشجویان –از جمله شهید مجید شریف واقفی- علیه شاه تبدیل می شود.
براساس اسناد موجود، در پی اعلام خطر دستگاههای امنیتی نسبت به گسترش فضای این دانشگاه به سطح پایتخت، رژیم پهلوی تصمیم به انتقال این دانشگاه به خارج از تهران نموده و طرح تاسیس دانشگاه صنعتی آریامهر را در اصفهان عملیاتی نمود. در احداث دانشگاه صنعتی اصفهان همانند دانشگاه صنعتی شریف مستقیما براساس دانشگاه ام آی تی( مؤسسهٔ فناوری ماساچوست) در آمریکا الگوبرداری گردید.سال 61 ؛ جدال بر سر زمینهای امامزاده سیدمحمد
نخستین جدال مردم شهر با دانشگاه صنعتی در سال 61 به وقوع پیوست. مدیریت این دانشگاه، اراضی سیدمحمد را به طور کامل متعلق به خود اعلام کرده و اقدام به محدود نمودن رفت و آمد مردم به این امامزاده نمود. اقدامی که با واکنش شدید مردم مواجه شده و به حالت تعلیق در می آید. دفن شهدا در جوار امامزاده سیدمحمد باعث شد تعلق خاطر مردم به این مجموعه بیشتر شده مدیریت دانشگاه در اجرای طرح خود موفق نشود.

سال 72 ؛ جدال بر سر عبور جاده کمربندی
دهه 60 عرصه تقابل دانشگاه با شهر در زمینه های مختلف و فراز و فرودهای متعدد است. روابط دوستانه بین دانشگاه و مردم در حد سرویس دهی موردی اتوبوسهای این دانشگاه به خمینی شهر خلاصه می شود و آنچه از همه پررنگ تر خود را نشان می دهد کشاکش بین طرفین است. جدال بر سر عبور جاده کمربندی از زمینهای دانشگاه صنعتی مهمترین مورد این جدالهاست. ۱۰شهریور۱۳۷۲ تذکر آیت ا... احمدی نماینده شهرستان در مجلس چهارم در خصوص دانشگاه صنعتی اینگونه از سوی رئیس مجلس اعلام می شود:
تذکر آقای احمدی نماینده محترم خمینی شهر به ریاست محترم جمهوری در مورد صدور دستور لازم جهت تأمین بودجه کمربندی خمینی شهر و به وزیر محترم راه و ترابری در مورد تسریع در تکمیل این پروژه و به وزیر محترم آموزش عالی در مورد تسریع در تکمیل این پروژه و به وزیر محترم آموزش عالی در مورد توصیه به مدیریت محترم دانشگاه صنعتی اصفهان برای حل اختلاف در زمینهای مسیر طرح و ایجاد تسهیلات لازم . (شماره روزنامه رسمی ۱۴۱۳۵)
تذکری که هرگز به نتیجه نرسید تا احداث جاده کمربندی تاکنون به تاخیر بفتد و این تاخیر نتیجه ای در بر نداشت جز کشته شدن دهها نفر از شهروندان و صدها مجروح و زخمی.

سال 88؛ جدال بر سر زیر گذر امامزاده سیدمحمد
استاندارد نبودن تقاطع سیدمحمد- جاده آزادگان و تصادفات زیاد در این نقطه منجر شد ضرورت احداث یک تقاطع غیر همسطح بیش از پیش نمایان گردد. پس از بررسیهای مختلف، طرح احداث تقاطع تصویب و منابع مالی آن هم در نظر گرفته شد. به هنگام احداث این تقاطع در حدود 800 مترمربع از مجموع 23 میلیون مترمربع زمینهای در تصرف دانشگاه داخل پروژه قرار گرفت و همین کافی بود تا دانشگاه با احداث این تقاطع مخالفت کند. جلسات متعدد راه به جایی نبرد و پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام به یک زیرگذر غیراستاندارد اکتفا شد تا زائران امامزاده و خانواده شهدا مجبور شوند برای رسیدن به امامزاده و گلزار شهدا مسیری طولانی را در دهنو طی کنند.

مطالب مرتبط:

نظرات  

 
#1 +1 م 11 بهمن 1391 ساعت 17:11
سلام
ای وای برما ای وای برما
ای وای برمسئولین
به کجاچنین شتابان
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید