امروزدوشنبه, 07 خرداد 1397-- Monday May 28 2018

ساعت 13:53:49

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

آزادی مشروط زندانیان

شنبه, 25 خرداد 1392 ساعت 10:42 کدخبر :5634
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
با چه شرایطی زندانی به طور مشروط آزاد می شود

گر شخصی برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهی که حکم قطعی محکومیت را درباره او صادر کرده می‌تواند تحت شرایطی برای باقی ایام حبس، حکم به آزادی آن شخص دهد.آ

زادی مشروط زندانیان
اگر شخصی برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهی که حکم قطعی محکومیت را درباره او صادر کرده می‌تواند تحت شرایطی برای باقی ایام حبس، حکم به آزادی آن شخص دهد. این شرایط عبارتند از:
1- در مدت اجرای مجازات حبس، در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
2- شرایط و اوضاع و احوال نشان دهد که وی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
3- زندانی تا حد امکان و در حد توانایی مالی اش ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد یا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس، به جزای نقدی هم محکوم شده باشد، آن را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیب پرداخت آن را فراهم کند.
شرایط ذکر شده در بندهای اول و دوم باید به تأیید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا دادستان برسد و شرط مذکور در بند سوم به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
صدور حکم آزادی مشروط، موکول به پیشنهاد سازمان زندان ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان است و مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یک و بیشتر از پنج سال نیست.
دادگاه مسایلی را که فرد محکوم باید در طی یک سال یا پنج سال رعایت کند، در متن حکم می آورد. برای مثال دادگاه مقرر می-دارد که محکوم حق ندارد در فلان محل سکونت کند یا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از این شرایط موجب می شود تا محکوم مجدداً به زندان بازگردد.
مسؤولیت کیفری اطفال و مجانین
طفل به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی برای پسر 15 سال و دختر نه سال است.
طفل در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری است و تربیت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانونی اش می باشد. اگر دادگاه تشخیص دهد که سرپرست قانونی طفل قادر به این مهم نیست یا طفل فاقد سرپرست است، او را به کانون اصلاح و تربیت می-سپارد.
اگر طفل مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، عاقله او مسؤولیت دارد. اما اگر طفل به اموال فرد دیگری آسیب برساند، خودش مسؤولیت دارد و خسارت باید از اموال او پرداخت شود.
دیوانگی یا جنون به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد تا مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه، فاقد مسؤولیت کیفری باشد.
جنون بر دو نوع است: دائمی و دوره ای.
اگر جنون ادواری یا دوره ای باشد، هنگامی مسؤولیت کیفری متوجه شخص می شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد، و الّا با او مانند فرد عادی رفتار می شود. اگر مرتکب در حین ارتکاب به جرم مجنون باشد یا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون یا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولاً تیمارستان است، نگهداری خواهد شد.
اگر مجرم پس از محکومیت دچار جنون شود، تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود و این مدت جزو محکومیت او محسوب می گردد. البته باید توجه داشت که اگر محکومیت او به جرایم، حدی باشد و جنون پس از صدور حکم محکومیت به وجود آمده باشد، مانع از اجرای حد نیست. پس اگر شخصی مرتکب شراب خواری شده و به حکم دادگاه محکوم به 80 ضربه تازیانه گردد و پس از صدور حکم دچار جنون شود، این امر مانع از اجرای شلاق نیست.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید