امروزشنبه, 05 خرداد 1397-- Saturday May 26 2018

ساعت 14:29:45

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

بنایان

یکشنبه, 19 آبان 1392 ساعت 12:54 کدخبر :6338
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
ایین شهرداری

برمحتسب است که مردی ثقه و امین و آشنا به کار برگمارد بسیاری از صنعتگران مزد معینی را که روزانه است می پذیرند ، اما بامداد دیر می ایند و عصر زودتر باز می گرددند، محتسب باید از این کار منع کند . برخی از بنایان و نجاران و روغنگران(1) کاری را که کارفرما پیشنها می کند ، در نظر وی سبک و کوچک نشان می دهند تا بدان راغب شود.چون راغب شد و بدان آغاز کرد به هزینه ای بیش از آنچه پیش بینی شده است نیازمند می شود و متضّرر می گردد و گاهی فقیر و مقروض می شود تا آنجا که قبل از پایان یافتن بِنا اجباراً آن را می فروشد، این کار آزار بزرگی است . محتسب باید بوسیله ی سوگند دادان و پند دادن و ترسانیدن این گونه صنعتگران ،ایشان را از این قبیل کارها باز دارد محتسب باید بنایان را به خدا سوگند دهد که از گچ فروشان رشوه و هدیه نگیرند تا گچ ناپخته و بد را بپذیرند و در نتیجه به کار فرما ضرر زنند.نشانه ی پختگی گچ این است که در کوره ها پیش از کوبیدن زرد نماید و چون با آب بیامیزد و به کار برند زود خشک می شود . سفید کاران نیز به هنگام سفید کردن جایی ساروج را به اندازه به کچ سفید بیامیزند تا به آسانی به دیوار مالیده شود و گچ از دیوار نیفتد، و باید کچ سفید را بیازمایند تا نفع کارفرما حفظ شود .
1- نقاشان

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید