امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397-- Monday May 21 2018

ساعت 09:28:49

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

آئین شهرداری

خادمان مسجد

یکشنبه, 13 مرداد 1392 ساعت 11:31 کدخبر :5830
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
شایسته است که محتسب بر جامع¬ها و مساجد نظارت کند و خادمان آن¬ها را موظف بدارد که هر روز مسجد را جارو کنند و از پلیدی¬ها پاکیزه بدارند و حصیرها را بتکانند و غبار آن¬ها را بگیرند و قندیل¬ها را بشویند و هر شب آنها را روشن کنند و پس از نماز درها را ببندند تا بچه¬ها ودیوانگان بدانجا نیایند، و نیز کسی در آنجا طعام نخورد و نخوابد و به حرفه¬ای نپردازد و داد و ستد نکند و ضاله¬ای را ندا نزند و برای سخن گفتن درباره¬ی امور دنیا در آنجا ننشینند.

شرع از همهمه¬ی اینها باز داشته و این امور را ناپسند شمرده است. همسایگان مساجد پیش از دیگران به هنگام شنیدن اذان باید به نماز جماعت مبادرت ورزند تا شعائر اسلام حفظ شود. رسول خدا فرمود: همسایه¬ی مسجد جز در مسجد نماز نگذارد.
محتسب باید در اوقات اذان بازارها را که جایگاه شیطان است زیر نظر گیرد، هر کس به هنگام نماز به کسب بپردازد یا لهو و لعب او را از نماز باز دارد مجازاتش کند و به پیری و مقام اشخاص اعتنا نکند تا مسلمانان پست و زبون نشوند، چنانکه در روزگار گذشته چون یکی از صاحبان مقام دزدی می¬کرد فرو می¬گذاشتند، اما چون ضعیف مرتکب دزدی می¬شد حد می¬زدند، و به همین سبب نابود شدند. در اثنای سال روزهایی است که نمازهای مخصوص دارد، در این مراسم مسجدها از انبوه مردم پر می¬شود، اما کسانی هم بمنظور دوست بازي و به قصد نادرستی بدان جا می¬آیند. بر محتسب است که گروهی را بگمارد تا آن¬ها را بگیرند و مجازات کنند و در دل¬هایشان رعب اندازند، زیرا اینگونه اشخاص نماز را ضایع کنند و از شهوات پیروی می-کنند.
محتسب فرمان دهد که خادمان روز جمعه بر در مسجد جامع بایستند و درویشان را که به صورت دسته جمعی برای گدایی می¬آیند از ورود به مسجد بازدارند، چه ایشان مانع می¬شوند که مردم به ذکر و عبادت بپردازند و وضع نماز را به هم می¬زنند بخصوص کسانی که می¬ایستند و اخبار و داستان¬های بی¬پایه می¬گویند و مردم به سخنانشان گوش می¬دهند و از امری که برای آن گرد آمده¬اند باز می¬مانند. بر محتسب است که در این باره مراقبت کند و مأمورانی را براي کمک خادمان بفرستد تا نظم را برقرار نمایند. نارواست که در مسجد جامع و جز آن در یک زمان چند اذان دهند، زیرا هنگامی که حاضران مسجد همه شنیده باشند و آواز اذان هم از مسجد به بیرون نرود تا مردمی که برون هستند بشنوند فایده نخواهد داشت. همه¬ی این امور ناروا و مخالف سنت است.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید