امروزدوشنبه, 05 آبان 1399-- Monday Oct 26 2020

ساعت 01:08:56

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

فروش آب به قیمت نابودی فضای سبز و باغات شهر
به طورغیر قانونی درشهر صورت می گیرد:

فروش آب به قیمت نابودی فضای سبز و باغات شهر

دوشنبه, 30 تیر 1393 ساعت 12:59 کدخبر :7525
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
با فرا رسیدن فصل گرما وروزهای داغ تابستان قیمت و ارزش واقعی آب برای همه گان و مخصوصا کشاوزران و باغداران و متولیان امور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به خوبی آشکار و مشخص می باشد.

از گذشته تاکنون خمینی شهر در بخش های مختلف مورد ظلم وبی مهری قرار گرفته و می باشد، یکی از تازه ترین بی مهری های که از مسئولین استان و بعضا شهرستان شاهد آن هستند ولی کمتر شاهد  واکنش به آن بوده ایم فروش آزاد و شبانه روزی هزاران لیتر آب های زیر زمینی و سهم بخش کشاورزی شهربه بخش صنایع از جمله شهرکهای صنعتی مجاور می باشد .
 در سالهای اخیر گلایه و انتقاد نمایندگان کشاوزران وباغداران خمینی شهر در جلسات کار گروه آب و کشاورزی شهرستان مبنی فروش آب زیر زمینی از طریق سه چاه در داخل شهر و یک چاه در محدوده شهر توسط بخش خصوصی فعالیت می کنند بارها مطرح شده ولی متاسفانه با واکنش جدی، از طرف مسئولین مربوط در شهرستان روبرو نشده است.
 از قدیم گفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ولی  در خمینی شهر شاهدیم بر خلاف این ضرب المثل قدیمی عمل می شود،در سالهای اخیرعلرقم امضاء طومار ،نوشته شدن درخواست های مکتوب متعدد و اعتراضات شفاهی دلسوزان بخش کشاورزی و باغات باقی مانده شهر، فروش قانونی سهمیه آب های زیر زمینی شهر به بخش صنعت و مخصوصا خروج و انتقال آن شهرهای مجاور در مقابل چشم مسئولین شهرستان در حال اجراست .
 مشاهده مستمر خروج تانکرها و مخازن حامل آب های زیر زمینی در میدان قدس و بلوار آزادگان این سوال در ذهن شاهدین و دلسوزان شهر بوجود می آورد که در شهری که حفظ باغات،بخش کشاورزی وفضای سبز آن در اولیت قرار دارد دلیل وضرورت فروش آب های زیر زمینی به بخش های صنعتی خارج شهر چیست؟و چرا مسئولین شهرستان نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده و هیچ برخوردی نمی کنند؟
 آنچه مسلم است بی توجه مسئولین در این شرایطخاص و حاد کم آبی به جای رسیده که این موضوع به صورت رسمی در شورای شهر مطرح شده اعضاء شورای شهر به عنوان نمایندگان ومدافعین حقوق عمومی شهر با قاطعیت پیگیر این موضوع هستند.
 ولی این هراس وجود دارد که مسئولین شهرستان به عنوان متولیان امر از عدم فروش و خروج آب های زیر زمینی دفاع نکرده وهمچنان شاهد ادامه  این ظلم بزرگ، فروش و خروج آب شهرباشیم .
 نکته حائز اهمیت و قابل توجه این است طبق اطلاع منابع آگاه به طور  میانگین حداقل 30 الی 35 هزار لیتر در ساعت،هزاران لیتردر روز ومیلیون ها لیتر در ماه و سال آب از چاه های شهر خارج با هزینه و میانگین قیمت هر تانکر 50 الی 120 هزار تومان بفروش می رود.
  نکته قابل توجه دیگر اینکه تردد مستمر کامیون های تانکر های حامل آب با وجود ممنوعیت خودروهای سنگین در شهر باعث خسارات سنگینی به آسفالت معابر و مخصوصا میادین جدید الاحداث آیت اله صهری و خیابانهای مجاور وارد می کند.  
 جا دارد مسئولین نظارتی استان وشهرستان نسبت به محاسبه دقیق میزان فروش و مقدار خروج آب های زیر زمینی شهر از خود حساسیت و  نظارت بیشتری نشان دهند.
  انتظار مردم ،کشاورزان و باغداران از مسئولین استان و شهرستان این است به عملکرد چاههای بخش خصوصی فروش آب نظارت بیشتری داشته باشند و در شرایطی که کشاوزران وباغداران شاهد از بین رفتن زحمات سالها خون دل خود برای حفظ درختان و اراضی کشاورزی خود هستند عده ای از آب گل الوده ماهی نگیرند و از محل فروش آب های زیر زمینی که جزء حقوق و مطالبه عمومی مردم در آمد و استفاده های مالی  کسب نکنند.
آبسفرههایزیرزمینیشهربرایاستفادهبهینهدراختیارمدیریتشهرقرارگیرد

درخواستماازمسئولیناستاناینتداببرلازمرابرایدراختیارقراردادنآبزیرزمینیبرایمصارففضایسبزداخلشهرفراهم کنندوآبسفرههایزیرزمینیشهربرایاستفادهبهینهدراختیارمدیریتشهرقرار دهند.
 شهردار در گفت وگو با فرصت با اشاره با توجه خطرات وخسارات ناشی از خشکسالی گفت: باید از آب های سفره های زیر به بهتر نحو شایسته استفاده کرد.
علی اصغر حاج حیدری افزود:در خواست ما از مسئولین شهرستان استان  این است با توجه به محدویت استفاده از سفره زیر زمینی از فروش آب کشاورزی به بخش صنعت جلوگیری کنند .
 شهردار با بیان مشاهده می شود تعدادی از چاه های بخش خصوصی آب سفره زیر زمینی کشاورزی شهر برای کاربری های صنعتی در شهرک های صنعتی مجاور استفاده وبه فروش می رسانند گفت: خروج وفروش آب سفرهای زیر زمینی به بخش صنعت باعث بوجود آمدن مشکلات جدی فضای سبز وکشاورزی شهر شده است.   

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید