امروزپنجشنبه, 03 خرداد 1397-- Thursday May 24 2018

ساعت 08:17:13

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

مقاله بروز شده در مورد رسالت ابزارهای ارتباط گروهی

مقاله بروز شده در مورد رسالت ابزارهای ارتباط گروهی

پنجشنبه, 18 اردیبهشت 1393 ساعت 12:11 کدخبر :7277
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
بالاترین خواسته مردم از یک نشریه، نهادینه کردن رسالت نشریه در ایجاد یک جنبش فراگیر برای تغییر مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتمای در جامعه می باشد.

برای رسیدن به اهداف مطلوب یعنی فراگیری رشد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارتقاء هوشیاری همگانی، نشریه بایستی مطلاب نوشتاری خود را با نقد های سازنده، آموزنده و آینده نگر،دور از هر گونه وابستگی های سیاسی، قشری، گروهی و مصلحت اندیشی های اجتماعی تنظیم و در اختیار افکار عمومی قرار دهد. با پیش رو داشتن این روش ها و اعمال چنین راهکارهایی، یک نشریه می تواند اعتماد همگانی قشری از مردمی که جویای آگاهی های واقع گرایانه و نقد و بررسی های غیر وابسته و مستقل وقایع روز هستند را، به خود جلب نماید. با رشد اعتماد همگانی و همدلی و همسویی مردم، نشریه می تواند به رشد کیفی و کمی در نظر گرفته شده خود نائل آید و به تیراژ بالا و پخش و فروش دلخواه دست پیدا کند که خود می تواند بی نیازی مادی و استقلال نشریه و نویسندگانش را از وابستگی به منابع مادی ارگان های ویژ ه ای که همواره مطرح کردن متصدیانش باعثی بر وابستگی نشریه را نشانه گرفته اند، تضمین نماید.
فراگیری همگانی یک نشریه از جلمه آرمان های والایی است که تنها در سایه اعتماد همگانی اقشار و طبقات گوناگون جامعه حاصل می گردد.
برای نائل شدن به این هدف به طوری که یادآور شدیم باید در جامعه محیط امن و مطمئنی برای نوشتن، نشر و پخش فراهم آید تا بتوان بی طرفی، استقلال و آزادی اندیشه را برای نویسندگان و ناشرین مقالات از هر جهت تضمین نمود. در چنین زمینه تعامل دلخواه است که مقالات و نشوته ها با دیدگاه های تحلیلی نوشته می شوند و می توانند خواسته ها و مشکلات مردم را خرد گرایان ه به شیوه علمی و منطقی مورد بحث و نقد قرار دهند.
بالا بردن فرهنگ اجتماعی و اعتلای شناخت و هوشیاری شهروندان برای تصمیم گیری های مهم سرنوشت ساز و راهبردهای متحول کننده از جمله رسالت های آرمانی نشریه ای است که پیوسته و مستمر خوانندگان خود را در راه رشد خرد همگانی و تشخیص مصلحت انسان گرایانه یاری رساند.
علاوه بر هدف های قاب لتامل و پیشنهاد های بایسته برای نقش آفرینی نشریه در راه کرامت انسان و رشد فرهنگی باید انتظارات متقابل نشریه از خوانندگان خود را هم در نظر داشته باشیم. توقعی که نشریه و نویسندگانش می توانند از خوانندگان خود داشته باشند حمایت های همه جانبه مادی و معنوی و از خود دانستن نشریه ای است که همه کوشش خود را برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی آن ها در راه بلوغ و تشخیص مصلحت فردی و اجتماعی به کار گرفته است. بالاترین خواسته نشریه از خوانندگان خود نقدهای سازنده و تحلیل گرایانه ای است که بتوانند نوشته های نشریه را در راه عقلانیت جامعه و رهنمون ساختن شهروندان به سوی نفسی پالایش یافته، یاری رسانند. همه کنش ها و کوشش ها در راه ایجاد محیطی اجتماعی است که نوید بخش همدلی، خود باوری و امید بوده و همواره از نسیم عشق و محبت لبریز باشد. ایجاد محیط دوستی و محبت و عشق از یک طرف و دوری کردن از خود محوری و خودباختگی و توقعات بی پایه و نابخردانه و نابجا از جمله عوامل بنیادی هستند که می توانند ما را به رسیدن وفاق ملی همه جانبه یاری رسانند و هم برای هشروندان و هم برای نویسندگان و نشر دهندگان نشریه موفقیت، سربلندی و سرفرازی آرمانی به ارمغان آورد.
بالاترین آرمان یک روزنامه نگار مستقل و مردمسالار، دنبال کردن و نهادینه کردن شعارهای نخستین روزهای انقلاب یعنی آزادی، استقلال در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که روزنامه نگار بتواند بدون درگیری های کورکورانه و جزم گرایانه اجماعی به طور آزاد، مستقل و غیر وابسته در محدوده منشور ملی و قانون آزادی  مطبوعات اندیشه های خود را منتقدانه و آموزنده در راستای بالا بردن قدرت فهم و اندیشه خوانندگان خود برای تشخیص سره از ناسره و تصمیم گیری های سرنوشت ساز اجتماعی به رشته تحریر در آورد. روزنامه نگار باید برای صحت امانتداری و نقش بالندگی اندیشه در جامعه از هر گونه جبهه گیری سیاسی، قشری و گروهی و بالات راز همه فرد گرایی و فرهمند سازی تا حد امکان دوری جوید. فردگرایان و مستبدان سرشت غریزی خود محورانه دارند و منافع خود را همواره بر منافع جامعه ترجیح میدهند. و به جای رشد و تعالی اجتماع و ویژگی های پسندیده کثرت گرایی همه اندیشه و توانایی خود را تنها در جهت رسین به هدف های خودپسندانه و خود شیفتگی های نکوهیده و انباشت ثروت های مادی و شعارهای معنوی آرمانی که کمتر کرامت و منزلت جامعه بشری را در پی دارد دنبال می کنند.
جزمگرایی و ایستایی بر روی دیدگاه های سنتی غیر منطقی و بی پایه از جمله عوامل بیماری زا و واپسگرایی هستند که همواره مانع رشد فرهنگی و جهش های متحول کننده اجتماع می باشند و در بستر تاریخ همیشه از هم افزایی نیروهای پیشرو و مردم محور که در بالندگی خرد جمعی کوشیده اند ممانعت به عمل آورده اند. دگرگونی های اساسی و بنیادی اجتماعی همانند اکسیژنی عمل می کنند که ادامه زندگی بیمار را ممکن می سازند بنابراین تمام نیروهای مترقی و پیشرو وظیفه دارند همه توان و نفوذ خود را در جهت جلوگیری از رشد و فراگیر شدن نیروهای جزم گرا و واپسگرا در جامعه به کار گیرند تا بتوانند اجتماع را در روند تحولات اساسی در راه رشد و شکوفایی فرهنگی یاری رسانند.
فراموش نکنیم که برای سازندگی جامعه و بالا بردن خرد همگانی همه آحاد مردم، باید دست به دست هم بدهیم  و با هم افزایی رشد و بلوغ رسانه عمومی و تحول در بیشن های خود موجبی برای رشد و تعالی همه جانبه فرهنگ و صیقل دادن روح و روان خود باشیم.
با جمع بندی پیام های این مقاله در خواهیم یافت که بالاترین آرمان یک نشریه ایفای نقش روشنگرایانه قشرهای گوناگون به ویژه گروه آینده سازان و دانش پژوهان جامعه است که نیل به این هدف والا تنها با نقد و بررسی امور روزمره و آموزه های دگرگون کننده اندیشه های خسته جامعه امکا پذیر است منتسکیو می گوید: این آموزه ای است عقلانی که نوشته های نشریه نباید برای خوانندگان خود تصمیم بگیرند بلکه باید امکان فکر کردن را برای تصمیم گیری های اساسی جامعه فراهم آورند.
بیتش ردستورات و نیایشهای دینی ما گویای این حقیقت است که تا می توانیم از کیش شخصیت و خود محوری هایی که منافع فرد را بر صلاحدید و آینده نگری جامعه ترجیح می دهند دوری جویی و نفس سرکش خود را تا حد امکان مهار نماییم با تزکیه نفس اماره و دوری از خصلت های فرد گرایانه قادر خواهیم بود به ویژگی های کثرت گرایی و جمع گرایی که بیشتر منافع اجتماع را پیش رو دارند به سرمنزل مقصود که همانا رشد فرهنگ عمومی و تشخیص مصلحت فرد و جمع را در بر می گیرد نائل آییم.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید