امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397-- Monday May 21 2018

ساعت 02:11:57

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

وظايف پزشك

یکشنبه, 12 آبان 1392 ساعت 10:01 کدخبر :6277
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
آئين شهرداريطبيب بايد به چگونگي و تركيب بدن و مزاج اعضا و بيماري هاي اعضا و علل و نشانه ها و داروهايي كه آنها را بهبود مي بخشد آگاه باشد و نيز تهيه ي دارو و روش مداوا را بداند، و هر كس چنين نباشد روا نيست كه به معالجه-ي بيماران بپردازد و بخصوص معالجه اي كه در آن احتمال خطر باشد. و كسي را سزا نيست كه بدانچه آگاهي ندارد بپردازد. عمر بن شعيب به نقل از پدرش و او از جدش روايت کرد كه رسول خدا(ص) فرمود: هر كه علم طب نداند و طبابت كند ضامن است.
شايسته است كه طبيبان هر شهري را پيشوايي باشد چنانكه گفته اند پادشاهان يونان در هر شهري حكيمي سرشناس ميگمارند كه طبيبان شهر را مي آموزد، هر كدام را اندكمايه مي يافت او را از معالجه باز مي داشت و فرمان مي داد كه دانش خود را تكميل كند. شايسته است كه چون طبيب نزد بيمار آيد، از سبب بيماري و درد بپرسد، سپس شربت ها و داروهايي گياهي بر او مقرر دارد و نسخه اي بر اولياي بيمار به شهادت كساني كه نزد بيمار باشند بنويسد، و فرداي آن روز باز نزد بيمار آيد و معاينه كند و از وي بپرسد كه آيا مرض تخفيف يافته يا نه؟
آنگاه به مقتضاي حال دستورهايي دهد و نسخه اي بنويسد، روز سوم و چهارم و روزهاي ديگر نيز چنين كند تا آنگاه كه مريض بهبود يابد يا بميرد. اگر بهبود يابد طبيب مزد و كرامت خود را مي گيرد و اگر بميرد اولياي وي نزد حكيم شهر آيند و نسخه هايي را كه طبيب نوشته است به وي عرضه كند، اگر با علم حكمت و طب مطابق باشد و طبيب كوتاهي نكرده باشد گويد اجلش فرا رسيده بود. و اگر به خلاف اين باشد گويد ديه ي ميت را از طبيب بگيريد، زيرا وي با ناداني و كوتاهي خود او را كشته است. بدين سان در امر طب مراقبت مي كردند تا كسي كه در طب دستي ندارد بدان نپردازد و طبيب در وظيفه خود سستي نكند.
شايسته است كه محتسب از طبيبان تعهدي را كه بقراط از اطبا گرفت بگيرد، و نزد او سوگند ياد كنند كه به كسي داروي زيانبخش ندهند و با سم تركيب نكنند و داروي سقط جنين را به زنان و داروي قطع نسل را به مردان نگويند، و چون نزد مريض آيند از نگريستن به محارم چشم بپوشند و رازها را فاش نسازند و هتك حرمت نكنند و از كارهاي ناروا بپرهيزند.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید