امروزسه شنبه, 01 خرداد 1397-- Tuesday May 22 2018

ساعت 14:00:18

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

دعوا درکدام حوزه ر سیدگی شود؟

شنبه, 25 خرداد 1392 ساعت 12:16 کدخبر :5639
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
دعوای خود را به کدام حوزه ببریم؟

در دعاوی که یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد و خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامه دارند یا دعوا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلفی واقع شده اند، دعوا را می توان در هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده اقامه نمود.در صورتی که طرف دعوی فوت نموده باشد و نسبت به ماترک ( آنچه از متوفی باقی مانده) اختلافی ایجاد گردد تا قبل از تقسیم ترکه، دعوی در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی اقامه می گردد و در صورتی که آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است اما اگر ترکه متوفی تقسیم شده باشد بایستی طرح دعوی علیه وارث و در محل اقامت وارث اقامه گردد و در صورت متعدد بودن وارث، در محل اقامت یکی از وارث اقامه می گردد.
به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تصویب ریاست قوه قضائیه دادگاه های حقوقی نیز با توجه به تناسب امکانات و تخصص قضات به دعاوی خاص اختصاص می یابد.
مثلاً دعاوی تجاری ، امور حسبی ، ثبتی ، مالکیت های معنوی و صنعتی ، دعاوی خانواده، دعاوی موجر و مستأجر ، دعاوی بین المللی بر حسب موضوع در دادگاه مربوطه اقامه می گردند. مهمترین دادگاه عمومی حقوقی که به امر تخصصی می پردازد دادگاه خانواده می باشد با توجه به تنوع موضوعات مورد رسیدگی در دادگاه های عمومی ، اعم از دعاوی مختلف حقوقی ، جرایم گوناگون از قبیل تجاوز به عنف، زنا و قوادی ، سرقت و ... چنانچه رسیدگی به موارد مزبور در کنار دعاوی خانوادگی و توسط همان قاضی صورت می پذیرد از یک سو آثار سوئی را بر روان مراجعین و خانواده هایی که به عنوان اصحاب دعوا، شاهد ، همراه و ... به دادگاه مراجعه می نمایند خواهد داشت و از سوی دیگر ذهن قاضی را آشفته می سازد. بنابراین رسیدگی به دعاوی خانوادگی در مراجع اختصاصی توسط قضات مجرب و متبحر که مصالح خانوادگی و اجتماعی را نیز لحاظ می نمایند، اجتناب ناپذیر می باشد. به همین منظور و بر اساس اصل 21 قانون اساسی، در شهرهای بزرگ، مجتمع قضایی خانواده و در شهرهای کوچک ، شعباتی مخصوص رسیدگی به دعاوی خانواده ایجاد گردیده است که به دعاوی ذیل رسیدگی می نمایند.
دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت
طلاق ،  فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت
دعوی مربوط به مهریه
دعاوی مربوط به جهیزیه
دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ایام زوجیت
دعاوی مربوط به نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل
دعاوی راجع به نسب
دعاوی مربوط به نشوز و تمکین
دعاوی راجع به نصب قیو ناظر و ضم امین و عزل آنها
حکم رشد
دعاوی راجع به ازدواج مجدد
دعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواج
به علت رسیدگی بهتر به دعاوی جزایی مربوط به دعاوی خانوادگی، این دعاوی نیز در دادگاه حقوقی خانواده رسیدگی می کردند.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید