امروزدوشنبه, 04 تير 1397-- Monday Jun 25 2018

ساعت 08:34:58

آخرین به روز رسانی : شنبه 22:34:08

شرمنده طبیعت و آیندگان خود نشویم

شرمنده طبیعت و آیندگان خود نشویم

سه شنبه, 19 شهریور 1392 ساعت 12:23 کدخبر :5959
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

با ذوق و شوق به همراهانی که بامن همسفر شده بودند وعده می دادم که پس از صبحانه دلچسبی که در هوای صبحگاهی در دامن طبیعت صرف خواهیم کرد به منطقه ای می رویم که چند سال پیش اتفاقی به کنار آن رسیدیم محوطه وسیعی که راستش را بخواهید تا کنون مشابه آن را ندیده بودم اول تصورم این بود که این زمین فوتبال است چرا که فرش سبزی بر روی آن پهن بود و بلافاصله پیش خودم فکر کردم که این چمن که از زمین فوتبال استادیوم آزادی زیباتر است چرا تیم های فوتبال باشگاهی برای اردو به کشورهای دیگر می روند این جا بیایند.ولی کمی که دقت کردم ابعادش به زمین فوتبال نمی خورد گفتم شاید زمین دیگری باشد ولی هر چه هست چمن است.
همین جور که به آن خیره شده بودم ناگهان آن وسط ها دیدم انگار چمن حرکت کرد و صدای قل قلی آمد. حال شک کردم که این جا زمین چمن باشد به کنار آن رفتم متوجه شدم این جا برکه یا آبگیری است که بر سطح آن گیاهان سبز فرش گسترده اند خوب شد به هوای زمین چمن توپمان را به وسط آن شوت نکردیم و به دنبالش ندویدیم.
مخاطبان من هاج و واج اما مشتاق حرف های مرا گوش می دادند می خواستند باور کنند ولی باید با چشم خود می دیدند ، (شنیدن کی بود مانند دیدن )من هم مطمئن بودم که نشانی آن را دقیق میدانم و ساعتی بعد آن ها نه تنها حرف مرا قبول خواهند کرد بلکه از دیدن چنین منظره ای خوشحال خواهند شد و خواهند گفت: "ناهار همین جا"! ما پایمان را اگر این جا هم مار داشته باشد از روی آن بر نمی داریم و دل از تماشای این مناظر زیبا نخواهیم شست اصلا بار و بند بسته ایم، کیلومترها راه آمده ایم، رنج سفر را به خود همواره کرده ایم که طبیعت و زیبایی های آن را ببینیم وگرنه در خانه و کاشانه خود راحت بودیم.
چند نفر از همراهان کم طاقت تر بودند و سوالاتی در مورد مکان مورد نظر از من می پرسیدند و من هم از شما چه پنهان کمی با اغراق و البته با آب و تاب از زیبایی های آن جا می گفتم.
 صبحانه نوش جان شد و بار و بنه بسته و همه سوار بر مرکب ها به قصد رسیدن مکان مورد نظر راه افتادیم.
حدود بیست دقیقه بعد از دور متوجه نزدیک شدن به محل مورد نظر شدم و راهنما رازدم پایین تا به برکه برسم لحظات زیادی طول نکشید که به محل رسیدم اتومبیل را گوشه ای پارک کردم و گفتم "بیایید پایین، همین جاست" و خودم سریع از خاکریز کنار برکه بالا رفتم تا آنرا ببینم، به عشق دیدن مخمل سبز به زباله هایی که در سرتاسر محل پراکنده بود توجهی نکردم ولی وقتی به بالاسر آبگیر رسیدم کم کم نفسم به شماره افتاد،نه تنها از پوشش سبز خبری نبود بلکه این بطری ها و ظروف های یکبار مصرف بود که انگار داشتند دهن کجی می کردند، چه منظره زشتی حالا می توانستم دقیق تر به اطراف نگاه کنم همه جا پوشیده از لیوان ها، بطری ها، ظروف غذایی و سفره های یکبار مصرف بود، پسماندهای غذایی و پوست میوه ها مانند دمل های چرکی و کک مک ها و جوش های که بر پوست زیبا ظاهر می شود چمن ها و سبزیها اطراف را آلوده کرده بود.
اطرافیان هم به محلی که من بودم رسیدند و سراغ بهشت موعود را می گرفتند و من داشم تو ذهن خود مرور می کردم که آیا درست آمده ام یا نه این جا همان جایی است که چند سال پیش من دیده بودم یا نه ولی همه نشانه ها حاکی از درست آمدن مسیر بود جز سبزی و طراوت و نظافت و بهداشت محیط،.
 طبیعت چهره عموض نمی کند، دو رو نیست،نشان عوضی نمی دهد، انسان ها چهره آن را کریه و زشت می کنند و من حالا جز اظهار شرمندگی آن هم به خاطر افرادی که تیشه به ریشه خود می زنند چه می توانستم بکنم و حالا باید به فکر جایی برای نشستن در کنار طبیعت می بودیم و نگران که آیا کار به جایی رسیده که نتوانیم و به ناچار باید به چهار دیواری یک اطاق و در مقابل قاب های نقاشی و عکاسی از طبیعتی که بود و حالا مورد تهاجم ما انسان ها قرار گرفته پناه ببریم


مسافران و شهروندان دوستدار طبیعت چه مشخصاتی دارند؟
- در سطح جاده ها هیچ زباله ای پراکنده نمی کنند و حتی زباله های پخش شده در طبیعت را جمع می کنند.
- روغن موتور خود را درون آب و سطح خاک نمی ریزند
- لباس هاووسایل کثیف خود را در آب های جاری نمی شویند و آب ها را آلوده نمی کنند
- کیسه هاس پلاستیکی را به درون آب نمی اندازند
- موتور ماشین خود را همیشه تنظیم می کنند
- از روشن کردن آتش در نزدیکی درختان خودداری می کنند
- به درختچه ها و درختان آسیب نمی رسانند و شاخه های جوان آن را نمی شکنند.
-  هرگز بوته ها و درختچه ها را آتش نمی زنند
- زیستگاه موجودات وحشی را تخریب نمی کنند
- با بلند کردن صدای رادیو و پخش خود آلودگی صوتی ایجاد نمی کنند
- هرگز تیراندازی به سمت پرندگان را تفریح خود قرار نمی دهند

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید