امروزيكشنبه, 06 خرداد 1397-- Sunday May 27 2018

ساعت 22:15:48

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

چه اشخاصی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند

چهارشنبه, 08 آبان 1392 ساعت 09:58 کدخبر :6216
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
وکیل خود باشید

اشخاص ورشکسته، مجنون، صغیر و سفیه (کسانی که اعمالشان در امور مالی شان عقلایی نمی باشد) و نیز کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند ، نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. حتی اگر طرفین اختلاف با انتخاب آنان موافق باشند باز هم نمی توان آنان را به عنوان داور تعیین کرد.
البته اشخاص زیر نیز از سوی دادگاه به عنوان داور انتخاب نمی شوند مگر آنکه طرفین اختلاف، در این امر اتفاق نظر داشته و با یکدیگر موافق باشند :
- اشخاصی که کمتر از 25 سال سن دارند
- اشخاصی که خودشان در موضوع مورد اختلاف ذی نفع هستند
- اشخاصی که با یکی از طرفین اختلاف رابطه فامیلی (سببی یا نسبی) تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند (برای مثال پدر، خواهر، برادرزاده، پسرعمو و ....)
- اشخاصی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از طرفین اختلاف هستند یا طرفین اختلاف مباشر امور آنان می باشند.
- اشخاصی که خود یا همسرانشان وارث یکی از طرفین اختلاف باشند.
- اشخاصی که با یکی از طرفین دعوا یا با اشخاصی که رابطه فامیلی ( سببی یا نسبی ) تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از طرفین دعوا دارند، در گذشته یا در حال حاضر محاکمه کیفری داشته باشند.
اشخاصی که در خود یا همسرانشان یا یکی از فامیل ها (سببی یا نسبی) تا درجه دوم از طبقه سوم او، با یکی از اصحاب دعوی یا همسر یا یکی از فامیل های سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه مدنی داشته باشند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان (البته باید توجه داشت که کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در دستگاه قضایی نمی توانند داوری کنند هر چند با رضایت و توافق طرفین دعوی باشد)

حدود اختیارات و وظایف داوران
طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه و تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای تصمیم گیری نیاز به نظر کارشناسی دارند، از کارشناس استفاده کنند.
داوران در رسیدگی و صدور رأی، تابع تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت کنند . در هر حال رای داور باید موجه و مستدل باشد و مخالف مقررات و قوانین ایجاد کننده حق مانند " قانون مدنی" نباشد. برای مثال داور نمی تواند در تعیین سهم الارث سهم دختر را دو برابر سهم پسر قرار دهد یا در مورد تخلیه مکان استیجاری غیر تجاری برای مستأجر حق کسب و پیشه تعیین کند.
رأی داور قابلیت اجرا دارد و اگر محکوم تا 20 روز پس از ابلاغ رای داور را اجرا نکند، دادگاه به درخواست ذی نفع ( طبق رای داور)، برگ اجرایی صادر خواهد کرد و همانند احکام دادگاه ها این رای اجرا خواهد شد .
باید توجه داشت که رای در پاره ای از موارد باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد. این موارد عبارتند از:
1- رای داور بر خلاف مقررات و قوانین ایجاد کننده حق باشد. برای مثال در مسئله مطالبه وجه نقد، به این دلیل که رسید مدعی سند عادی است، از رسیدگی به آن خودداری کند یا در دعوی مطالبه نفقه زوج، از زوج، هزینه مسکن را به این دلیل که زن دارای خانه شخصی است ، به حساب نیاورد و ...
2-داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد يا داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد. البته در این حالت فقط آن قسمت از رای که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می باشد
3- رای داور با آنچه که در دفتر املاک اداره ثبت یا بین طرفین اختلاف در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد.
4- رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند.
5- قرارداد راجع به ارجاع امر به داوری بی اعتبار بوده باشد
در موارد گفته شده ، هر یک از طرفین اختلاف حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور به دادگاه شکایت کرده و بطلان رای داور را درخواست نماید. دادگاه نیز مکلف است به درخواست او رسیدگی کرده و هرگاه رای از موارد مذکور در بالا باشد، حکم به بطلان آن صادر خواهد کرد به این صورت که تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن رای دادگاه ، رای داور متوقف می ماند و اجرا نخواهد شد.
رای داور فقط درباره " طرفین اختلاف "،" اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته اند"  و " قائم مقامی آنها" معتبر است و نسبت به سایر اشخاص تاثیر نخواهد داشت.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید