امروزچهارشنبه, 02 خرداد 1397-- Wednesday May 23 2018

ساعت 21:26:50

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

آفات فرصت

آفات فرصت

سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 13:20 کدخبر :4195
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : محمدعلی شاهین

اکنون دو هفته نامه فرهنگی اجتماعی فرصت سه سال انتشار را پشت سر گذاشته است، اتفاق مبارکی که امیدها و آرزوها شور و شوق های برای عموم مردم ایجاد کرده است مرور اهداف تعیین شده و میزان دستیابی به هر کدام ضروری به نظر می رسد و ای کاش افرادی از خارج مجموعه چنین کنند.اما هر پدیده ای همراه آثار مثبت خود آفاتی هم آن را تهدید می کند که راه جلوگیری از ابتلا به آن آفات شناسایی و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری است، در همان اوان انتشار نشریه آفات احتمالی در یک جلسه با مدیر مسؤول و سردبیر محترم و برخی اعضای بزرگوار تحریریه عنوان و کتبا تحویل گردید. حال در آستانه چهارمین سال فعالیت بازنگری به آن آفات هم در جهت تذکر مجدد به همه دست اندرکاران از جمله نگارنده این ستور و نیز آشنایی مخاطبین محترم ضروری به نظر می رسد، پس به عناوین و شرح بسیار کوتاه آنها پرداخته می شود.

 

1- سیاست زدگی: بزرگترین و محتمل ترین تهدید که بسیاری از خوانندگان و دلسوزان هم بارهاتذکر داده و می دهند افتادن در دام سیاست و غلبه آن بر اهداف فرهنگی، اجتماعی و مطالبه گری مردم بوده و خواهد بود.

 

2- قشری گری و عوام زدگی: از آفات دیگر است که همواره همه مطبوعات از جمله فرصت را تهدید و اهداف اصلی را قربانی می کند.

 

3- غلبه تفکر ژورنالیستی: روزنامه نگاری و فکر جلب مخاطب و خواننده با استفاده از تفکرات و طرفندها و رفتارهای ژورنالیستی آفتی جدی برای یک رسانه آن هم با اهداف فرهنگی و اجتماعی و خبری می باشد.

 

4- محلی گرایی: شاید به دلایل تاریخی و سوابق ذهنی به جا خواهد بود که نگران غلبه تفکرات محلی و محلی بازی و اعمال آن بر نشریه بوده و باشیم.

5- چاپلوسی، تملق و مدیحه سرایی: این موارد از آفات همراه قلم و نویسندگی و خبرنگاری است و طبیعی است که در یک شهرستان و یک نشریه محلی و با انتظارات مسؤولین محلی تهدیدی جدی به نظر بیاید که همواره باید مد نظر اصحاب قلم باشد.

 

6- مردم گریزی و مسؤول گرایی: اهرمهای فشار موجود در دست مدیران از یک طرف آشنا نبودن آنها با کار رسانه ای و چگونگی تعامل با مطبوعات و نداشتن روابط عمومی های قوی و متخصص و نبودن تجربه قبلی این بیم را به وجود می آورد که نشریه از مردم فاصله گرفته و وسیله دست مسؤولین و مدیران قرار گیرد.

 

7- تفکرات افراطی: غلبه افراط در همه موارد از جمله مطبوعات تهدید جدی از سوی جناح های مختلف و افراد قشری از یک سو و روشن فکر نماها از سوی دیگر می باشد که همه مسائل را یا سفید و یا سیاه می بینند و نشریه را در دست خود می خواهند تا میدان تاخت و تاز به دیگران قرار دهند.

 

8- تنش آفرینی: مطالب نشریه می تواند آرامش را از جامعه سلب و ایجاد تنش به ویژه در شرایط خاص مثل انتخابات کند.

 

9- تک بعدی نگری و منفی بافی: انتشار مطالب تک بعدی و از یک زاویه محدود به مسائل و نداشتن نگاه همه جانبه و جامع نگر نیز آفتی قابل توجه است.

 

10- غلبه یاس و ناامیدی و از بین بردن شور و نشاط در مردم: در انعکاس معضلات و مشکلات باید به نیمه پر و خالی لیوان با هم نگریست و به گونه ای عمل نکرد که سبب ناامیدی مردم و تقویت رفتارهای پرخاشگری و ضد اجتماعی شد.

 

11- فرهنگ سازی نامناسب: مطالب رسانه ها چه تصویری و چه نوشتاری از طریق تکرار و الگوسازی و القای غیر مستقیم می تواند به تولید فرهنگ منجر شود در صورت غفلت بسیاری ضد ارزش ها مثل مصرف گرایی، مد گرایی، پوشش ها و شکل محاوره به فرهنگ عموم تبدیل خواهد شد.

 

12- آفات مدیریتی مثل سوء مدیریت، عدم تقسیم مناسب کار، عدم استفاده از ظرفیت ها و استعداد ها هدایت نامناسب، انتقاد ناپذیری و عمل نکردن به پیشنهادات خود آفات جدی و بازدارنده می باشد.

 

13- انتقاد ناپذیری، خودمحوری، خودبینی و بزرگ بینی در همه یا تعدادی از دست اندرکاران در روند کلی نشریه نمود پیدا خواهد کرد· و نباید از نظر دور بماند.

·

·

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید