امروزپنجشنبه, 10 مهر 1399-- Thursday Oct 01 2020

ساعت 21:35:30

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی تیرانچی و قلعه امیریه

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی تیرانچی و قلعه امیریه

پنجشنبه, 21 اردیبهشت 1396 ساعت 07:43 کدخبر :11209
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان خمینی شهر اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی تیرانچی و قلعه امیریه را به شرح زیر اعلام کرد:


تیرانچی
۱-آقای محمد جواد بلدی فروشانی فرزند نصر اله کد نامزد ۱۵

۲-آقای احمد سلطانیان فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۶

۳-آقای محمد باقر سلطانیان فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷

۴-آقای مهدی سلطانیان نام فرزند محمد کد نامزد ۱۸

۵-آقای عباس سلطانیان تیرانچی فرزند علی کد نامزد ۱۹

۶-آقای لطف اله سلطانیان تیرانچی فرزند جعفر کد نامزد ۲۱

۷-آقای امین سلطانی تیرانچی فرزند اصغر کد نامزد ۲۴

۸-آقای باقر سلطانی تیرانچی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵

۹-آقای محسن سلطانی تیرانچی فرزند سیف اله کد نامزد ۲۶

۱۰-آقای مرتضی سلطانی تیرانچی فرزند حسین علی کد نامزد ۲۷

۱۱-آقای هاشم سلطانی تیرانچی مشهور به هاشم فرزند رمضانعلی کد نامزد ۲۸

۱۳-آقای الیاس شمس فرزند اکبر کد نامزد ۲۹

۱۴-آقای عبداله قانع پور مشهور به قانع پور فرزند احمد کد نامزد ۴۱

۱۵-آقای سید رضا موسوی فرزند سید عباس کد نامزد ۴۲قلعه امیریه
۱-آقای اکبر رضائی نام فرزند عبداله کد نامزد ۱۵

۲-آقای محمد حسین رضائی آدریانی فرزند عباس کد نامزد ۱۶

۳-آقای حسن زارع پور آدریانی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۷

۴-آقای محسن سلطانیان تیرانچی فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۹

۵-سرکار خانم ملیحه شیروی خوزانی فرزند ناصر کد نامزد ۲۱

۶-آقای محمد حسن قاسمی امیریه مشهور به قاسمی فرزند احمد رضا کد نامزد ۲۴

۷-آقای جاسم محمدی فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۵

۸-آقای مصطفی منصوری فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۶

۹-آقای مهدی منصوری مشهور به مرتضی منصوری فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۷

۱۰-آقای محمد منصوری امیریه فرزند ولی اله کد نامزد ۲۸

۱۱-آقای حسن هاشمیان آدریانی فرزند نوروز کد نامزد ۲۹


توجه:
نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این حوزه۵ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رای بنویسند.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید