امروزچهارشنبه, 02 خرداد 1397-- Wednesday May 23 2018

ساعت 23:19:13

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

نحوه تنظیم دادخواست/2

دوشنبه, 27 تیر 1390 ساعت 09:10 کدخبر :1893
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : احمد آقامحمدی

 

در ادامه مقاله قبلی به بررسی سؤالات مطرح در زمینه تنظیم دادخواست می پردازیم.

 

خواهان یا مدعی به چه کسی گفته می شود؟

خواهان شخصی است که از دادگاه چیزی را برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.

خوانده یا مدعی علیه به چه کسی گفته می شود؟

خوانده شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر شخصی است که ادعا علیه او اقامه می شود.

خواسته به چه چیزی گفته می شود؟

آن چه را که خواهان از دادگاه تقاضا می کند خواسته می گویند.

هزینه دادخواست برای دعاوی غیرمالی چقدر است؟

به میزان 100 هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و 50000 ریال به عنوان ورودی دادخواست و 5000 هزار ریال بهای هر برگ دادخواست تمبر باطل می شود.

هزینه دادخواست برای دعاوی مالی چقدر است؟

هزینه دادرسی در دعاوی مالی مأخذ تا 10 میلیون ریال معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بیش از 10 میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن 2 درصد ارزش خواسته تمبر باطل می شود.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید