امروزسه شنبه, 02 آبان 1396-- Tuesday Oct 24 2017

ساعت 00:00:04

آخرین به روز رسانی : دو شنبه 05:36:31

شاعر سدهی که زبانش بریده شد
گرفت ناله "پیمان" ز چشم مردم خواب
شاعر سدهی که زبانش بریده شد

حوالی سال 1314 یعنی همان زمان که اولین خیابان های سده کشیده شد خیابانی که مرکز شهر را به محله فروشان وصل می کرد "پیمان" نام گرفت. اگرچه این خیابان در طول زمان و در راستای وقایع سیاسی و اجتماعی چندین نام را تجربه کرد اما انتخاب نام پیمان آن هم 80 سال پیش گویای این است که "پیمان" باید شخصیت بزرگ و تاثیرگذاری بوده باشد که اینچنین نامش در اذهان مردم آن زمان خوش نشسته بوده است. حالا هم این واژه به اعتبار همان انتخاب اولیه باز هم زینت بخش یکی دیگر از خیابان های شهر شده و کارگروه نامگذاری شهرداری سال ها پیش خیابانی که بلوار شهید عموشاهی را به ارغوان متصل می کند پیمان نامیده است.


پیمان که بود و چه کرد؟
اگرچه شاید خیلی ها برای سوال "پیمان چه کسی بود؟" پاسخی نداشته باشند و تنها کسانی که از او به نیکی یاد می کنند مداحان خمینی شهری باشند که اشعار پیمان در دفتر و دستک هایشان به ثبت رسیده است آن هم مداحان پیشکسوتی که به قول قدیمی ها سالشان درآمده است نه مداحان جوان اما پیمان در صفحه 170 تذکره مدایح الحسینیه (مدایح الامینیه) نوشته عبدالباقی باقی اصفهانی اینچنین معرفی شده است:
" آقا علی اکبر فروشانی اصفهانی متخلّص به "پیمان" شاعر و ادیب در قرن سیزدهم هجری، برادرِ "پریشان.
از اهالی محلّه "فروشان" سده ماربین بود و به شکایت از دست عُمّال صدراعظم اصفهانی میرزا محمّدحسین خان، به تهران رفته و عریضه تقدیم فتحعلی شاه نمود امّا او را عقوبت نموده زبانش را بریدند. اما صدراعظم او را مورد لطف و دلجویی قرار داد. پس او نیز زبان به اعتذار گشوده و قصیده در مدح صدراعظم انشاء نمود. این دو بیت از آغاز این قصیده است:
شکر خدا که دهر کهن باز شد جوان/ آمد بهار و رفت ز ملک جهان خزان
سلطان گل فراشت دگر خیمه در چمن/ بر طرف جویبار دگر سرد شد جمان"


پول زور
حاج آقا محمد پیمانی (متولد 1317) تنها نبیره بازمانده علی اکبر خان پیمان درباره سرگذشت جدّ سوم خود می گوید: "از پدرم شنیدم که یک سال ملخ به مزارع محله بابافضلگاه حمله ور شد طوری که همه کشت و کارشان چه غله و چه صیفی از بین رفت. اگر ملخ به مزرعه ای هجوم می برد همه محصول را نابود می کرد. حاکم اصفهان عمّالش را فرستاد سر مزارع بابافضلگاه تا مالیات بگیرند.کشاورزان بیچاره که آه در بساط نداشتند دست به دامن میرزاعلی اکبر خان پیمان شدند تا حاکم اصفهان را راضی کند آنها را از پرداخت مالیات معاف نماید."
از قرار معلوم، پیمان یا کدخدای محل بوده و یا دست کم از صاحب نفوذان فروشان بوده که خانه اش محل مراجعه مردم و پناهگاه آنها بوده است.
حاج آقامحمد پیمانی ادامه می دهد: "پیمان راهی اصفهان شد تا حاکم آنجا را راضی کند دست از سر کشاورزان بابافضلگاه بردارد اما حاکم گفت الا و لابد رعیت باید مالیاتش را بدهد و همین شد که پیمان تصمیم گرفت راه پایتخت در پیش بگیرد و عریضه پیش فتحعلی شاه ببرد."


محمدحسین خان صدر و پیمان
اگرچه تاریخ دقیق تولد و درگذشت پیمان مشخص نیست اما شواهد حاکی از آن است که وی در دوران حکومت فتحعلی شاه می زیسته است. تاریخی که پیمان در پایان یکی از شعرهایش به آن اشاره می کند یعنی 1247 قمری
(حدودا1210 شمسی) یکی از این شواهد است. 1247 مصادف بوده است با سال های پایانی حکومت 37 ساله فتحعلی شاه و آنطورکه عبدالباقی باقی اصفهانی در مدایح الحسینیه می گوید این اتفاق در زمانی رخ داده که محمدحسین خان صدراعظم فتحعلیشاه بوده است و با توجه به اینکه عمر صدارت پنج ساله محمدحسین خان در سال 1239 قمری با درگذشت وی به پایان رسیده این اتفاق باید بین سال های 1234 تا 1239 قمری رخ داده باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قوانین حاکم در دوران قاجار متصدی اخذ مالیات حاکمان ولایات بوده اند و این موضوع در ارتباط مستقیم با صدر اعظم نبوده چنین برمی آید که این اتفاق باید در دوران حکومت محمدحسین خان صدر بر ولایت اصفهان که به دوره حکومت آغامحمدخان قاجار و اوایل دوره فتحعلی شاه بازمی گردد، رخ داده باشد اما هر چه که هست شواهد حاکی از آن است که آنکه حکم بریدن زبان پیمان را صادر می کند کسی جز فتحعلی شاه نبوده است.


زبانی که به جرم حقیقت گویی بریده شد
نبیره پیمان می افزاید: "راهیابی به دربار کار ساده ای نبوده است و پیمان و همراهانش ابتدا اجازه ورود پیدا نمی کنند اما آنقدر می مانند تا بالاخره فرصتی دست می دهد که خودشان را به هر قیمتی به دربار برسانند و پیمان وقتی مجال حرف زدن پیدا می کند، سخن خود را اینگونه آغاز می نماید: جهان را جهاندار به گرگی سپرد / که بایست فرمان آن گرگ برد
فتحعلی شاه گمان می برد که پیمان او را گرگ نامیده است و در دم فرمان می دهد زبانش را ببرند. حکم اجرا می شود و پیمان پرِ قبایش را زیر خون زبانش می گیرد تا روی زمین نریزد. فتحعلی شاه از این کار تعجب می کند و می پرسد: رعیت! چرا چنین کردی؟ و پیمان پاسخ می دهد که خون ناحق ریختن در دربار قبله عالم فتحعلی شاه روا نباشد.
همین عکس العمل پیمان موجب پشیمانی فتحعلی شاه می شود و از همراهان پیمان می خواهد ماجرا را تعریف کنند و وقتی متوجه ظلمی که به رعایای بابافضلگاه شده می گردد و درمی یابد که منظور پیمان از گرگ حاکم اصفهان بوده است از حکمی که داده پشیمان شده و می گوید: ای وای بر من که زبان مملکتم را بریدم. سپس نه تنها کشاورزان بابافضلگاه را برای همیشه از دادن مالیات معاف می کند بلکه صله ای نیز تقدیم پیمان می نماید که البته بعضی
می گویند صله نبوده بلکه مستمری بوده است که پیمان تا آخر عمرش ماهانه از دربار قاجار دریافت می کرده است."
پشیمانی فتحعلی شاه و جبران مافات
البته به گفته عبدالباقی اصفهانی در مدایح الحسینیه، پیمان پس از بریده شدن زبانش، از جانب محمدحسین خان مورد لطف و دلجویی قرار می گیرد اما از آنجا که ظاهرا عبدالباقی تذکره اش را به سفارش محمدحسین خان صدر نوشته است، احتمال تحریف واقعیت این ماجرا می رود.
در هر حال تعلق گرفتن مستمری به پیمان پس از بریده شدن زبانش از جانب دو تن دیگر از بازماندگانش نیز تایید
می شود. حاج محمد ترابی ندیده دختری پیمان دراینباره می گوید: " ربابه؛ مادرِ مادرم همسر حسینعلی پسر حاج آقا (نوه پیمان) بود که قصه بریده شدن زبان پدربزرگ پدرشوهرش را می دانست و برایم تعریف می کرد. مادربزرگم می گفت: وقتی زبانش را می برند دستش را زیر خون می گیرد، می پرسند چرا این کار را می کنی؟ می گوید در دربار شاه نباید خون ناحق بر زمین ریخته شود. همین کار پیمان شاه را از کرده اش پشیمان می کند و در عوض این کارش تا آخرعمر پیمان، برایش مستمری می فرستد و حتی پس از مرگش این پرداخت مستمری همچنان ادامه یافته و به پسرش تعلق می گیرد."
صدیقه جعفریپور (متولد 1306) عروس حسنعلی یکی دیگر از پسران حاج آقا (نوه پیمان) نیز می گوید: "این قصه همیشه در خانواده شوهرم زبان به زبان می گشت که پیمان شاعر بود و شعری خواند که به شاه برخورد و شاه زبانش را برید. نوه ها و نتیجه های پیمان همه نزدیک هم و دیوار به دیوار هم زندگی می کردند و می شنیدیم که شاه از آن روز به بعد برای پیمان پول می فرستاده و حتی بعد از مرگش برای بچه ها و نوه هایش هم پول می آمده است."


دفتر اشعار پیمان
تذکره مدایح الحسینیه تنها منبع مکتوبی نیست که پیمان را معرفی می کند بلکه ثمر نایینی که خود نیز پیش از مشروطه می زیسته از پیمان به عنوان یکی از شاعران قرن 13 نام می برد.
حاج آقامحمد پیمانی می گوید: " یکی از دفترهای شعر پیمان را پدرم به شخصی به نام ادیب از خاندان امینی سپرده بود. سال 1342 بود که ادیب دفتر شعر را به پدرم برگرداند بعد از آن محمدآقا راجی آن را به امانت گرفت و بعد از مدتی تحویلمان داد. اینبار من دفتر را از پدرم گرفتم و چند سالی است که پسرم محمدباقراز آن نگهداری می کند. غیر از این دفتر شعر که اشعار پیمان به صورتی مرتب و با خطی خوش در آن نوشته شده دفتر شعر دیگری هم بود که مفقود شد."
پسر بزرگ محمدآقا راجی می گوید: "پدرم تذکره ای از شاعران سده تالیف کرد که طی آن کلیه شاعران سده از دوره صفویه تا زمان تالیف تذکره را در آن معرفی کرده و آن را "تذکره الادب" نامیده بود بعد از فوت پدر قصد داشتیم آن را که بسیار مرتب با مرکب سیاه و قرمز نوشته شده بود به چاپ برسانیم اما متاسفانه همان سال (1373) همراه با چند اثر تحقیقاتی دیگر که همه تالیف ایشان بود، مفقود شد.
وی که از اساتید رشته معارف دانشگاه آزاد است می افزاید: " پدرم بیت شعری راجع به "پریشان" یکی از شاعران سده می خواند: پریشان طاقت مهمان ندارد / که در خانه سر و سامان ندارد
و به داستانی درباره این شاعر اشاره می کرد که روزی پادشاه با لباس مبدل به سده آمد و از قضا سرزده میهمان خانه پریشان شد. پریشان که آه در بساط نداشت شرمنده شد اما پادشاه پس از بازگشت به دربار برای پریشان صله فرستاد."

 

کتاب شعر خطی پیمان را در یک بقالی پیدا کردم
اگرچه مهم ترین واقعه زندگی پیمان یعنی بریده شدن زبانش به جرم عدالتخواهی تا کنون چندان بر کسی آشکار نشده است اما از قرار معلوم وجه شاعری وی مخفی نمانده و پیمان به عنوان یکی از شاعران دوران قاجار شناخته شده است. فتح الله حدادیان رییس انجمن ادبی سروش درباره نحوه آشنایی اش با اشعار پیمان ماجرای جالبی را برای ما تعریف می کند: " در قدیم از کیسه های پلاستیکی خبری نبود و بقال ها جنس را روی برگه کاغذ می گذاشتند و تحویل مشتری می دادند. یکی از سال های دهه 40 بود که در حین خرید، متوجه کتاب خطی شدم که بقال یک برگه از آن را کند تا جنس مرا روی آن گذاشته و تحویلم بدهد. قبل از اینکه برگه جدا بشود او را از این کار منع کرده و کتاب را گرفتم و زیر و رو کردم. برگه های کتاب پر بود از اشعاری به خط خوش. خواستم کتاب را از او بخرم اما پول قبول نکرد و گفت کتاب مال خودت. به خانه که برگشتم شروع به خواندن کردم. اشعاری بسیار زیبا با مضامینی عارفانه به سبک اشعار مولوی روی صفحه ها نقش بسته بود. آرایه های ادبی به زیبایی در آنها به کار رفته و نام "پیمان" در پایان همه اشعار آمده بود."
حداد می افزاید: "این موضوع را با استاد طلایی در میان گذاشتم و کتاب را به وی نشان دادم. استاد طلایی پیشنهاد داد که آن را به کتابخانه بسپارم اما من آن را به خانه برگرداندم و در کتابخانه شخصی ام نگه داشتم اما حالا متاسفانه هر چه می گردم پیدایش نمی کنم."


پیمان مداح اهل بیت (ع)
محمدباقر پیمانی می گوید: "بسیاری از نوحه های پیمان در ایام محرم و صفر در دسته جات عزاداری خمینی شهر خوانده می شود بدون اینکه کسی بداند شاعرش پیمان است."
ابیات زیر نمونه هایی از نوحه هاییست که پیمان برای امام حسن (ع) و امام حسین (ع) سروده است:
حضرت امیرالمومنین علی (ع):
علیِّ ولی، والی ملک والا / وصی نبی زوج زهرای اطهر
که برکَند و افکند با یک اشارت/ سر از جسم عَمر و در از حصن خیبر
علی شیرحق آنکه در لیل اسری / بزرگیش بر مصطفی گشت ظاهر
به یک ضرب زد اسب و مَرحب دو نیمه/ ز خندق جِه و در کَن و پل کُن در...

امام حسن (ع):
همین بس است ز مظلومی اش که در نظرش / کنند سبّ علی در برابر پسرش...
امام حسین (ع):
ماه حرم ز عرصه پیکار تا فتاد / شور و نشور و غلغله در کربلا فتاد
از اشک چشم زینب و از آه بی کسان / سیل از سمک گذشت و فغان در سما فتاد...
وجه تسمیه نام خانوادگی "پیمانی"
اگرچه نام خانوادگی خانواده های متعددی در محله فروشان "پیمانی" است اما بدیهی است که نوادگان پیمان اولین کسانی بوده اند که این شهرت را برای خود برگزیده اند و بقیه به تقلید از فرزندان پیمان نام خانوادگی پیمانی را انتخاب کرده اند.
حاج آقامحمد در تایید این مطلب با اشاره به اینکه ملاحیدرعلی و دایی حیدر از بستگان پیمان بوده اند، می گوید: "انتخاب نام خانوادگی در زمان پدرم اجباری شد و او "پیمانی" را انتخاب کرد."


خانه پیمان
میرزاعلی اکبر خان متخلص به "پیمان" از اهالی محله لادره بود. بالاخانه ای که بر دالان طویل خانه اش تعبیه شده بود رو به مادی خوزان که از میان لادره می گذشت، باز می شد و چشم اندازی زیبا داشت. پیمان برای سرودن شعر بر فراز این بالاخانه می نشست و سوار بر پرنده خیال به سرزمین شعر سفر می کرد.
حاج آقا محمد می گوید: "خانه پیمان همین جایی بود که الان ستاد ازدواج جوانان در آن مستقر است. بالاخانه ای بر فراز دالان صدمتری اش ساخته بود که رو به مادی خوزان باز می شد. وقتی خرابش می کردیم توی جای پی ها جایگاهی تعبیه شده بود که معلوم بود کاربردش مخفی کردن گنج بوده است. نمی دانم هیچوقت گنجی اینجا مخفی شده بوده یا نه ولی جایگاهش بسیار تمیز بود."


فرزندان پیمان
میرزاعلی اکبر خان اما علاوه بر شاعری فردی خوش بیان، کاردان و صاحب نفوذ بود. میرابی، مهارت در حفر چاه و قنات و... از او شخصیتی اجتماعی ساخته بود. رفتن تا پایتخت و بردن عریضه نزد شاه قاجار و دفاع از مظلوم تا پای جان نشان از شجاعت و مردانگی او دارد.
"حاج علی" تنها کسی است که از او به عنوان پسر پیمان یاد می شود. او نیز همچون پدر شخصیتی صاحب نفوذ داشت و از متمولان محل به حساب می آمد. وی در کار حفر قنات بود و کارگرهای زیادی داشت به گونه ای که همیشه سفره اش پهن بود و کارگرهایش را غذا می داد.
حفر سه دهنه چاه به فاصله 15 متر در قهدریجان و اتصال آنها به یکدیگر و هدایت آب به سوی صحرای دیمیتریون که چند سال بود به علت خشکسالی در خیلی از صحراهایش کشت و کار نمی شد، یکی از اقدامات حاج علی است که کمک بزرگی به کشاورزان این منطقه کرد. می گویند حاج علی بعد از حفر این چاه ها و بالا آمدن سریع آب گفته است دیمیتریونی ها بروند راحت بخوابند و چهار صحرایشان را کشت و کار کنند.
"حاج آقا"، "محمد" و "مشهد میرزا" اسامی فرزندان حاج علی است. گفته می شود دفاع از چوپانان سدهی که در فریدن مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند و نجات جان آنها به دست حاج آقا موجب شده که او نیز میان مردم صاحب نام شود و این اقدام ظلم ستیزانه اش نام او را سر زبان ها بیندازد.
زمان درگذشت پیمان معلوم نیست اما آنچه مشخص است این است که پیمان و پسرش حاج علی در وادی السلام به خاک سپرده شده اند.


با تشکر فراوان از محمدباقر پیمانی و مریم مویدی که در تهیه این گزارش ما را یاری کردند.

عکاس: سیمین سعیدی

سلامت سالمندان مددجو بررسی شد
سلامت سالمندان مددجو بررسی شد

سلامت سالمندان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان خمینی€شهر بررسی شد. به گزارش فرصت آنلاین، مدیر کمیته امداد شهرستان از اجرای طرح غربالگری ۳۵ سالمند خمینی شهری تحت پوشش خبر داد و افزود: بهداشت و سلامت سالمندان تحت حمایت با هدف پیشگیری از بروز بیماری با همکاری شبکه بهداشت اجرا شد. نصراله قصری گفت: با شناسایی افرادی که دچار مشکلات قلبی عروقی، قند خون، چربی و فشارخون بالابودند شرایط درمان آن€ها را فراهم شد. وی تعداد بیمه€شدگان تحت حمایت را سه هزار و ۱۳۳ نفر اعلام کرد و گفت: این نهاد خدمات مختلف بهداشتی و درمانی را در قالب هزینه نگهداری از بیماران نیازمند و سالمند، هزینه لوازم پزشکی مصرفی و تجهیزات توان€بخشی، ارتقای شاخص€های بهداشتی مددجویان، پرداخت فرانشیز هزینه€های بستری و سرپایی مددجویان و طرح تغذیه کودکان کمتر از پنج سال را به متقاضیان ارائه می€دهد. مدیر کمیته امداد شهرستان افزود: از ابتدای سال تاکنون جلسات متعددی از قبیل تغذیه سالم، سرطان€های شایع، ایمنی و بهداشت محیط کارگاه€ها، خود مراقبتی و خودارزیابی سلامت، آلزایمر و پوکی استخوان در سالمندان، پیشگیری از دخانیات، بهداشت فردی و عمومی، بهداشت دهان و دندان و بهداشت روان به €منظور افزایش میزان آگاهی بهداشتی مددجویان برگزارشده است.

گفتنی است چهار هزار و ۲۴۹ خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان قرار دارند.

آتش سوزی در انبار علوفه گوسفندان را خفه کرد
آتش سوزی در انبار علوفه گوسفندان را خفه کرد

بعدازظهر دیروز یک انبار علوفه در محل کشتارگاه جدید خمینی شهر دچار حریق شد. مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی خمینی شهر ضمن اعلام این خبر به فرصت آنلاین گفت: در این حادثه علاوه بر سوختن علوفه، بر اثر سرایت آتش به دامداری های مجاور، هفت راس گوسفند خفه و سه راس گوسفند و تعدادی مرغ دچار سوختگی شدند.


کاظمی افزود: بروز حریق ساعت 14:20 دقیقه به اطلاع ما رسید و آتش نشانان ایستگاه شماره دو بلافاصله در مکان حاضر شدند اما شدت آتش سوزی به اندازه ای بود که آتش نشانان ایستگاه های 1 و 4 نیز فراخوانی شدند و علیرغم تلاش های آنها و حضورشان در محل آتش سوزی با دستگاه های کمک تنفسی باز هم مجبور شدیم از آتش نشانی اصغر آباد تقاضای کمک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه علت این آتش سوزی هنوز مشخص نشده گفت: این انبار از هیچ استحکام و ایمنی برخوردار نبود و تمام تیر و تخته های سقف در حین آتش سوزی به پایین سقوط می کرد.
گفتنی است این آتش بالاخره در ساعت 16:20 دقیقه بعداز ظهر دیروز مهار شده است.

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سکونتگاه‌های غیررسمی اصفهان
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان:
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سکونتگاه‌های غیررسمی اصفهان

در استان اصفهان چهار آسیب طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی به عنوان آسیبهای اجتماعی شناخته شده است. به گزارش فرصت آنلاین به نقل از صاحب نیوز؛ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان شامگاه چهارشنبه، در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی فرمانداری شهرضا که با هدف بازآفرینی مناطق حاشیه نشین و سکونت€ گاه€های غیررسمی تشکیل شد، با بیان این موضوع گفت: که از این میان طلاق مهمترین آسیب اجتماعی محسوب می€شود، هر چند آمار خوبی در این زمینه وجود ندارد اما استان اصفهان در جایگاه هجدهم در این زمینه قرار دارد.


محمود ابراهیمی اعتیاد را معضل دیگر کشور و استان اصفهان برشمرد و افزود: میانگین رشد این آسیب اجتماعی در کشور 2.5 درصد و در استان اصفهان 1.9 درصد است که از این نظر هم استان از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.


وی عنوان کرد: 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد و این در حالی است که این تعداد در استان اصفهان 450 هزار نفر است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، اظهار کرد: در سالهای اخیر در حوزه فعالیت های عمرانی تلاش های زیادی شده و مسئولان سعی کرده€اند تا طرح هایی را برای ساخت راه€ها و توسعه معابر و ارائه خدمات عمومی در مناطق حاشیه ای اجرا کنند اما در بخش فعالیت های فرهنگی کم توجهی شده است.
ابراهیمی گفت: شهرستانهای کاشان، شهرضا، خمینی شهر و نجف آباد با مشکل حاشیه نشینی مواجه هستند به همین دلیل در سال گذشته دولت برای مقابله با آسیب های حاشیه نشینی و ساماندهی این مناطق اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان تصویب کرد که این میزان امسال به دو برابر افزایش می€یابد.

به اولیا و دانش آموزان در مورد اعتیاد بی پروا آموزش دهید
نماینده شبکه بهداشت در شورای مبارزه با مواد مخدر:
به اولیا و دانش آموزان در مورد اعتیاد بی پروا آموزش دهید

«رویکرد دولت در بحث مبارزه با مواد مخدر بحث اجتماعی شدن است». سرپرست فرمانداری با بیان این نکته افزود: پر آسیب ترین قشر جامعه در ابتلا به اعتیاد دانش آموزان هستند.
به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین مجتبی راعی که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سخن می گفت افزود: کنجکاوی دانش آموزان علت مهم گرایش دانش آموزان به اعتیاد است. الگوپذیری آنان از محیط و خانواده نیز در گرایش یا ترک مواد مخدر بسیار موثر است.
وی بررسی و ارائه راهکار در زمینه های فردی، خانوادگی و مدرسه برای مقابله با این معضل را ضروری دانست و گفت: بارها بر لزوم توانمند سازی مربیان در این جلسات تاکید شده است. همچنین باید در جهت ایجاد امنیت روانی بین دانش آموزان و خانواده های آن ها تلاش کنیم.
راعی ضعف اعتماد به نفس و مصرف به عنوان یک لذت و تفریح را از جمله عواملی خواند که دانش آموزان را به سمت اعتیاد سوق می دهد و دراین زمینه گفت: آموزش های مهارت های زندگی به افراد، تقویت باورهای دینی و هویت بخشی برای مقابله با اعتیاد می تواند موثر باشد به خصوص که در سطح شهرستان مراکز قرآنی زیادی داریم.
وی افزود: از عوامل محیطی گرایش به مواد مخدر می توان به نبود امکانات رفاهی و تفریحی، ریخته شدن قبه مصرف مواد در محیط و در دسترس بودن آن اشاره کرد. همچنین اضطراب از مدرسه، ناتوانی در جذب دیگران و سیگار کشیدن همکلاسیان از محرک های مدرسه ای هستند.
سرپرست فرمانداری در توضیح عوامل خانوادگی تمایل به اعتیاد از ضعف کنترل رفتارهای فرزندان در خانواده و وجود تبعیض بین آنان، عدم توجه به نیازهای عاطفی بچه ها و نیز اعتیاد اعضای خانواده نام برد.

به آموزش و پرورش پیشنهاد بدهید
رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان با تاکید بر این که در این اداره به دنبال پیشگیری هستیم که طبیعتا کم هزینه تر است افزود: طبق گفته روانشناسان همان میزان زمانی که برای شکل گیری یک رفتار در فردی صرف شده است باید وقت گذاشت تا رفتار پاک شود و به حالت اولیه بازگردد. پس اگر فردی 10 سال معتاد بوده و بخواهد پاک شود باید 10 سال وقت بگذارد.
بدیهی از حضار جلسه خواست پیشنهادات خود برای نحوه برخورد آموزش و پرورش با معضل اعتیاد را در جلسه مطرح کنند.
کاربن، گُل، استامینوفن کدیین و دیگر هیچ!
نماینده شبکه بهداشت در این جلسه با انتقاد از عملکرد محافظه کارانه برخی مسؤولین بهترین راهکار را آموزش بی پروا به مربیان و دانش آموزان دانست و گفت: باید مواد مخدری که اکنون رواج بیشتری دارد معرفی شود.
شریفی در ادامه به معرفی برخی از این مواد پرداخت و گفت: ماده جدیدی که در اکنون در بازار وارد شده است کاربن است. نام علمی آن آتورفین یا M99 می باشد و تاثیر توهم آن 81 برابر شیشه گزارش شده است. کاربن به صورت برچسب یا تتو استفاده می شود. متاسفانه افرادی که از طرح های کاربن خوششان می آید و نمی دانند که این یک ماده مخدر است، آن را از دوستان خود دریافت کرده و در حساس ترین و پرجذب ترین نقاط بدن یعنی گردن و شاهرگ می چسبانند. این ماده از نوع آمفتامین هاست که تخریب مغزی دارد.
وی از «گُل» به عنوان ماده مخدر دیگری نام برد که پودر سبزرنگ شبیه به نعناع است. شریفی توضیح داد: در مدرسه همکلاسیان دانش آموزان به آن ها می گویند که اگر این پودر را استفاده کنی می توانی درس بخوانی و ریاضی یاد بگیری چرا که این ماده مخدر در 48 ساعت اول گیرایی را زیاد می کند. این ماده به راحتی در هر گلدانی کاشته می شود و اثر تخریبی آن 81 برابر شدیدتر از ماری جوآناست. از اثرات آن می توان به بی قراری و اضطراب یا وحشت از هر چیزی که در اطراف وجود دارد اشاره کرد.
نماینده شبکه بهداشت با اشاره به این که ترامادول نیز ماده ای است که هوشیاری قبل از امتحان را زیاد می کند افزود: این قرص مخدر در شکستگی های استخوانی موثر است و اگر فردی 4 عدد آن را با هم مصرف کند راهی بیمارستان می شود! باید به کودکان مان یاد دهیم که دارو را از دست معلم یا مادر دریافت کنند و نه از دست دوستان.
شریفی از حشیش و ماری جوآنا نیز به عنوان دیگر مواد مخدر رایج نام برد و گفت: ماری جوآنا هم مایع است و هم قرص ولی به علت قیمت بالا بیشتر در تهران مصرف کننده دارد. حشیش هم پودر سبز پررنگ تا قهوه ای است که بوی خوبی دارد و در برخی از ادکلن های غیرمجاز نیز هست. متاسفانه حشیش در دبیرستان ها و همراه باسیگار مصرف بالایی دارد. همچنین در قلیان های غیر میوه ای نیز موارد مصرف زیادی دارد.
وی در پایان از استامینوفن کدیین نام برد که مرفین دارد و برای کودکان و نوجوانان بسیار مشکل زاست و برای بزرگسالان نیز بیش از دو قرص آن مضر است به طوری که اگر کسی 10 تای آن را مصرف کند ممکن است در بیمارستان نتوان برایش کاری کرد.
در مدارس سیر نمایشگاهی اعتیاد برقرار کنیم
ایجاد سیر نمایشگاهی اعتیاد در مدارس برای آگاه سازی دانش آموزان و اولیای آنان مهم ترین پیشنهاد نماینده سپاه خمینی شهر برای مقابله با این معضل بود. زیاد کردن بحث های اعتقادی دانش آموزان، خودداری از برخوردهایی که به غرور دانش آموزان لطمه وارد می کند، مشارکت دادن آنان در فعالیت های اجتماعی و کنترل رفت و آمد و ارتباط دانش آموزان توسط خانواده و مدرسه از دیگر پیشنهادات نماینده سپاه بود.
وی همچنین بازدید از مراکز ترک اعتیاد را در آگاه سازی دانش آموزان و والدین موثر دانست.
محیط مدرسه را شاداب کنیم
بدیهی در جمع بندی پیشنهادات ارائه شده گفت: از همه دوستانی که پیشنهاد دادند تشکر و از نقطه نظرات آنان استفاده می کنم. باید به مطالب ذکر شده نکاتی اضافه کنم. اکنون در مدارس به شدت با ورود تلفن همراه مخالفت می شود ولی این کنترل خارج از مدرسه وجود ندارد. چه اشکالی دارد که مدیر یا معلم مدرسه با دانش آموزان در شبکه های اجتماعی در تماس باشد؛ شب در گروه سوالی مطرح کند که صبح دانش آموزان آن را در مدرسه جواب دهند و بابت آن جایزه بدهد. برخی مواقع گرایش به اعتیاد به دلیل نبودن تفریح و نشاط است. چرا محیط مدارس را شاداب نکنیم؟ گاهی اوقات به دلیل دست زدن در مدرسه در حالی که ایام عزاداری هم نبوده است به صد جا جواب داده ایم. وی همچنین از قیمت ارزان مواد مخدر انتقاد کرد.
گفتنی است موضوع این جلسه از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پیشگیری و مقابله با اعتیاد دانش آموزان بود و اخذ مجوز برای کمپ ها، آموزش مربیان مدارس در خصوص مواد مخدر و راه های ابتلا و تشکیل انجمن حمایت از آسیب دیدگان ناشی از اعتیاد از مهم ترین مصوبات آن بود.

خیِّران خمینی شهری به کمک دانش آموزان روستای "سرکمر" شتافتند
خیِّران خمینی شهری به کمک دانش آموزان روستای "سرکمر" شتافتند

دانش آموزان تنها دبستان روستای سرکمر از توابع شهرستان لردگان، میهمان سخاوت و نوعدوستی خیّرانی از خمینی شهر و اصفهان شدند. به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین، گروه "همیاری با نیازمندان" چند روز پیش با حضور در دبستان سرکمر به هر 43 دانش آموز این مدرسه لباس و نوشت افزار هدیه داد. مسئول پویش مردمی همیاری با نیازمندان دراینباره گفت: طرح تهیه پوشاک و نوشت افزار برای بچه های این دبستان اولین کار ما بود و به زودی به عنوان دومین طرح برای بچه های این روستا و دو روستای همجوارش یک شهر بازی مشترک احداث خواهیم کرد و انشاالله در ادامه به کمک اهالی روستاهای سراسر کشور خواهیم شتافت. 

مهدی صرامی با تاکید بر اینکه بالغ بر صد نفر از 180 عضو این پویش خمینی شهری هستند، افزود: خیّرانی از شهرهای اصفهان، اهواز، شهرکرد و ... نیز به این پویش پیوسته اند. 

 

"ایراپن" برنامه جلوگیری ازجوانمرگی ایرانیان
"ایراپن" برنامه جلوگیری ازجوانمرگی ایرانیان

آمار مرگ و میر ناشی از بیماری€های غیرواگیر در کشور بالا بوده و وزارت بهداشت مصمم است با اجرای برنامه "ایراپن" از جوانمرگی مردم جلوگیری کند. به گزارش فرصت آنلاین به نقل از آفتاب نیوزر، ئیس مرکز مدیریت بیماری€های غیرواگیر وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر با نگرانی درباره بیماری€های غیرواگیر در سطح جامعه روبرو هستیم و ثابت شده است بیماری€های قلبی و عروقی، دیابت، ریوی و سرطان در سطح جامعه برای کسانی اتفاق می€افتد که هیچ علامتی از این بیماریها در آنها دیده نمیشود اما فاکتورهای خطر آن را دارند. برای مثال ممکن است کسی زمینه های سرطان را داشته باشد اما نشانه€ای از آن نبیند.
دکتر احمد کوشا افزود: ۸۰ درصد مرگ و میرها در ایران به دلیل ابتلای مردم به چهار بیماری غیرواگیر است؛ به این ترتیب بیماریهای قلبی و عروقی ۴۶ درصد، سرطان€ها ۱۳ درصد، حوادث ۱۴ درصد، دیابت دو درصد و بیماری€های ریوی چهار درصد در مرگ و میر مردم سهم دارند. ریشه همه این بیماری€ها نیز به رفتار و شیوه زندگی ما بازمی€گردد.


رئیس مرکز بیماری€های غیرواگیر وزارت بهداشت همچنین اضافه کرد: افراد زمانی به پزشک مراجعه می€کنند که بیمار شده€اند اما مهم این است کسی که علامتی از بیماری ندارد و در معرض مرگ زودرس قرار دارد، شناسایی شود. در برنامه ایراپن افراد بالای ۳۰ سال به مراکز درمانی دعوت و فاکتورهای خطر مانند چاقی، مصرف دخانیات، کلسترول بالا و ... در آنها پیگیری می€شود.


وی درباره چگونگی اجرای این طرح در شبکه بهداشت کشور توضیح داد و گفت: خانه€های بهداشت روستایی و پایگاه€های سلامت شهری تحت نظر مراکز جامع خدمات سلامت فعالیت می€کنند. این سه مرکز بعد از سرشماری مردم منطقه تحت پوشش خود، آنها را به این مراکز دعوت می€کنند و خدمات ایراپن مانند خطر سنجی سکته€های قلبی و مغزی را برای آنها انجام میدهند.

به گفته کوشا، اجرای آزمایشی برنامه ایراپن در چهار شهر بافت، شهرضا، نقده و مراغه طبق نظر ارزیابان سازمان بهداشت جهانی موفقیت آمیز بوده است و برنامه وزارت بهداشت نیز توسعه این طرح در مناطقی است که امکانات لازم را داشته باشند.
کوشا همچنین اضافه کرد: در حال حاضر این برنامه در تمامی مراکز بهداشت برخی دانشگاه€های علوم پزشکی کشور اجرا می€شود.

همایش موتورسواران قانونمند
همایش موتورسواران قانونمند

به مناسبت هفته نیروی انتظامی همایش موتورسواران قانونمندشهرستان خمینی شهربرگزار شد. به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین دراین همایش که به همت پلیس راهور،اداره پست وهیات موتورسواری واتومبیلرانی شهرستان برگزارگردید تعدادی ازمسولین اداری ونظامی حضور داشتند وهدف از اجرای آن ارج نهادن به فرهنگ رعایت قانون واصول ایمنی بود. گفتنی است براساس آماردرصد بالایی ازتصادفات مرتبط با موتورسوارهابوده ورعایت قوانین ازجمله استفاده از کلاه ایمنی در کاهش آن نقش اساسی دارد.

 

صفحه 1 از 510