امروزپنجشنبه, 03 خرداد 1397-- Thursday May 24 2018

ساعت 22:22:16

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

نحوه تنظیم دادخواست / 1

شنبه, 28 خرداد 1390 ساعت 10:41 کدخبر :1533
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : احمد آقامحمدی

 

این نوشته بر آن است در مورد نحوه تنظیم دادخواست اطلاعاتی را در اختیار خواننده قرار دهد و نکاتی دیگر در مورد دادخواست را توضیح دهد.

 

اینک به بررسی سؤالاتی از این دست می پردازیم:

- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم چه امری است؟ مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی.

- دادخواست باید به چه محلی تسلیم شود؟ دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه دارد به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

 

- برگه دادخواست دارای چه ویژگی هایی است؟ برگه چاپی مخصوصی است که در خواست خواهان در آن قید شده است.

- برگه دادخواست حاوی چه نکاتی است؟

الف) نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان.

ب) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

ج) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

د) جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

ه) آنچه را خواهان از دادگاه در خواست می کند.

و) شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از جمله اسناد، نوشته ها، شهود و غیره.

ی) امضای خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید