امروزدوشنبه, 04 تير 1397-- Monday Jun 25 2018

ساعت 18:26:01

آخرین به روز رسانی : شنبه 22:34:08

وکیل؛

دانستنیهای چک 5

سه شنبه, 17 آبان 1390 ساعت 14:24 کدخبر :3039
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : احمد آقامحمدی

1-  در کدام مورد نمی توان علیه صادرکننده چک بلامحل متوسل به اقدام کیفری شد؟

الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.

 

ب) هر گاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

 

ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد.

2- آیا امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادر کننده چک بلا محل وجود دارد؟

قانونگذار برای حمایت از حقوق دارنده چک رسیدگی و محاکمه غیابی متهم صادر کننده چک بلامحل را اجازه داده است زیرا اگر آدرس صادر کننده چک صحیح نبود و یا صادر کننده فراری و امکان جلب او نباشد در این گونه موارد دادگاه برای حفظ حقوق دارنده چک به صورت غیابی بدون حضور متهم به موضوع رسیدگی و رأی صادر می کند.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید