امروزپنجشنبه, 10 مهر 1399-- Thursday Oct 01 2020

ساعت 23:41:51

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 06:18:44

 تحلیل توسعه نیافتگی خمینی شهربراساس مدل نظام جهانی والرشتاین
بررسی موانع توسعه خمینی شهر
تحلیل توسعه نیافتگی خمینی شهربراساس مدل نظام جهانی والرشتاین

اشاره: علل توسعه نیافتی جوامع (اعم از کشورها، مناطق و شهرهای مختلف) را می توان از زوایا و ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هر کدام از این زوایا بیانگر چرایی عقب ماندگی آن شهر براساس یک مدل توسعه است. در این گونه تحلیل، سعی می گردد توسعه نیافتگی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی جهان کنونی فراتر از اشخاص و افراد و براساس ساختارها و به گونه ای ریشه ای مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
تلاش زیر بر همین اساس شکل گرفته و درصدد بومی سازی و انطباق نظریات توسعه نیافتگی در سطح کلان با شهرستان خمینی شهر است.
به عبارت دیگر، بسیاری از تغییرات و تحولات کنونی در عرصه بین المللی همچون پدیده جهانی سازی فرایندی فراگیر و جامع است که همچون ایجاد موج در سطح دریا طیف وسیعی از جوامع را با ضرایب مختلف مورد تاثیر خود قرار می دهد. در این حالت تحلیل های مختلف پیرامون پدیده جهانی شدن را با هدف "همسان سازی" می توان در ابعاد کوچکتر "بومی سازی" نمود و نسبت یک شهر با پایتخت را با نسبت یک کشور در حال توسعه با کشورهای پیشرفته "مدل سازی" نمود.
پیش از این و بر همین مبنا مدل مرکز-پیرامون و نقش آن در عدم توسعه یافتگی خمینی شهر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در این شماره، با مبنا قرار دادن مدل نظام جهانی امانوئل والرشتاین، علت عدم توسعه یافتگی خمینی شهر نسبت به کلان شهرها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
هدف از این تحقیق، بررسی این تئوری است که بسیاری از مشکلات کنونی شهرهای پیرامونی کلانشهر اصفهان (چون خمینی شهر، فلاورجان، فریدن، سمیرم و ...) به علت وجود چنین مدل توسعه در ذهن مدیران مرکز استان است.

نظریه نظام جهانی اولین بار توسط امانوئل والرشتاین در سال 1974 مطرح شد که می‌توان آن را در چارچوب نظریات اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار داد. از نظر وی غالب‌ترین شکل سازمان اجتماعی همان چیزی است که او آن را «نظام‌های جهانی» می‌نامد.

چیستی نظریه مدل جهانی
نظریه "نظام جهانی" همانگونه که از نامش مشخص است درصدد تشریح و تبیین وضعیت نظام جهانی است. "نظام جهانی" به تقسیم نیروی کار بین‌منطقه‌ای و فراملی تاکید دارد که بر این اساس جهان به سه منطقه "مرکز"، "نیمه‌حاشیه‌ای"و "حاشیه‌ای"تقسیم می‌شود. تولید در کشورهای هسته با مهارت بالا و با استفاده از سرمایهانجام می‌شود اما در بقیه کشورهای دنیا بیشتر با مهارت کم و با استفاده از نیروی کار انجام می‌شود و بیشتر به استخراج مواد "خام" محدود می‌شود. این حالت باعث "تسلط" کشورهای مرکز بر دیگر کشورها می‌شود. با اینحال گسترش ارتباطات و حمل و نقلباعث پویایی این حالت شده و در طول زمان ممکن است موقعیت کشورها عوض شود. در هر زمان کشوری هست که فرادستجهانی (هژمون جهانی) شود.
والرشتاین نظام را به مثابه واقعیتی اجتماعی می‌داند که دربرگیرنده تعاملات میان ملت‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، خانواده‌ها، طبقات و گروه‌های هویتی از همه نوع است. از نظر والرشتاین غالب‌ترین شکل سازمان اجتماعی همان چیزی است که او آن را «نظام‌های جهانی» می‌نامد.
ویژگی نظریه نظام جهانی در این است که والرشتاین در این نظریه برخلاف نظریه وابستگی امکان تحرک را برای مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون در نظر گرفته است و آنها را سرنوشت لایتغیر نمی‌داند. از نظر وی عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک کشور نیمه‌پیرامونی در اختیار داشتن بازار بزرگ است که بتواند کاربرد فن‌آوری پیشرفته را توجیه کند و کشور مزبور نیز بتواند با هزینه پایین‌تری نسبت به سایر تولیدکنندگان موجود به تولید کالا در آن بازار بپردازد. وی سود حاصله از جهانی شدن به نفع نظام سرمایه‌داری غرب می داند و این نظر را مطرح می نماید که کشورهای جنوب نه تنها به برابری جهان سرمایه‌داری نزدیک نمی‌شوند بلکه به نفع وضع موجود خود را نیز ضعیف‌تر هم می‌گردند.
امانوئل والرشتاین اضافه می نماید که موقعیت دولت‌ها در مرکز و پیرامون نظام جهانی متفاوت است و این موقعیت متفاوت ناشی از نقش متفاوت آنها در اقتصاد جهانی است که به تمایزات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی میان آنها منجر می‌شود. از نظر والرشتاین دولت‌ها در نظام جهانی در سه دسته مرکز، پیرامون و شبهه پیرامون قابل بررسی‌اند:
موقعیت دولت‌های مرکز :
دولت در مرکز برخوردار از جایگاهی قدرتمند است. این دولت‌ها بخشی از قدرت خود را از طریق فشاری که بر دولت‌های ضعیف وارد می‌سازند به دست می‌آورند و با جنگ و فشارهای دیپلماتیک دولت‌ های ضعیف را بیش از پیش تضعیف می‌کنند. والرشتاین ادامه می دهد که فعالیت در کشورهای مرکز متمرکز است. سطح مهارت کارگران و دستمزد آنها بالاتر است و فعالیت‌های اقتصادی در آن متمرکز است.
موقعیت دولت‌های پیرامون :
دولت‌های پیرامونی در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی متمرکزند که سودآوری کمتری دارند. سطح دستمزد و مهارت در این مناطق پایین است. در ضمن سرمایه‌داران کشورهای پیرامون نیز ضعیف هستند.
موقعیت دولت‌های شبه‌پیرامون :
دولت‌های شبه‌پیرامونی در همه ابعاد موقعیت بینابینی میان دولت‌های مرکز و پیرامون دارند. سطح مهارت و دستمزد در کشورهای شبه ‌پیرامونی بینابین مرکز و پیرامون است. در این کشورها سود از مرکز کمتر و از پیرامون بیشتر است و سرمایه‌داری نیز از مرکز ضعیف‌تر و از پیرامون قوی‌تر می‌باشد. مشخصا، بدین لحاظ رابطه نابرابر میان مرکز و پیرامون وجود دارد. در حال حاضر ایالات متحده و ژاپن هسته اصلی مرکز هستند. از دیدگاه وی سرمایه‌داری (چه اقتصادی و انسانی) گرایش به سمت مرکز دارد یعنی انباشت سرمایه در مرکز صورت می‌گیرد و کشورهای شبه‌پیرامونی نقش ضربه‌گیر را برای کشورهای مرکز دارند. چرا که موجب می‌شوند تا کشورهای پیرامونی شکاف عظیم خود را با مرکز نبینند و همین موضوع جلوی شورش آنها را می‌گیرد.

در ایران
مدل نظام جهانی با وضوح قابل تعمیم به کشورمان است. براین اساس می توان پایتخت را در جایگاه "مرکز"، کلانشهرها و شهرهای توسعه یافته را در جایگاه نیمه حاشیه، و شهرهای توسعه نیافته را در جایگاه "حاشیه ای" قرار داد.
همین مدل را در استان نیز در مقیاسی متفاوت مشابهت سازی کرد. در این حالت شهر اصفهان به عنوان مرکز، شهرهای برخوردار استان همچون شاهین شهر و کاشان در جایگاه نیمه حاشیه ای و شهرهای محروم همچون خمینی شهر در جایگاه "حاشیه" قرار می گیرند.

تحلیل فضای حاصل
در این نظریه مرکز کانون قدرت، سلطه، محل تجمع و تمرکز آراء و اندیشه‌ها، پیشرفت علمی و فنّاوری، سرمایه و نیز کانون توسعه بشمار می‌آید و در مقابل، حاشیه به‌مثابه فراهم‌کننده منابع تأمین نیازهای مرکز، جایگاهی کاملاً وابسته دارد .
ویژگیهای اساسی مدل نظریه جهانی به‌شرح زیر است:
• رابطه مرکز-پیرامون از نوع سلطه است، ساختار قطبی این روابط با جریان جابه‌جایی عوامل اصلی تولید، نیروی انسانی، منابع، مواد خام، سرمایه و مانند آن، از پیرامون یا حاشیه به مرکز پدیدار می‌گردد؛
• با دوام روابط و بقای تقسیم کار فضایی سنتی بین شهر و روستا، و تا هنگامی‌که روستا تولید‌کننده صرف مواد خام و محصولات کشاورزی است، مبادله تجاری به نفع مرکز دوام خواهد یافت؛ وبا ادامة این روابط، نابرابریهای فضایی افزایش می‌یابند.

مشابهت های رفتاری
مشابهت های رفتاری بین مدل جهانی با رفتار کلانشهری چون اصفهان را می توان به صورت ذیل تشریح کرد. براساس نظر کارشناسان، جهانی شدن پیامدها و تبعات قابل توجهی برای کشورهای جهان سوم به دنبال دارد. پیامدهایی که می توان به صورت ذیل تفکیک نمود:
1- تخریب محیط زیستی:
يكي از بارزترين نمودهاي بحران صنايع كلاسيك در غرب، تبعات زيست محيطي فعاليت اين صنايع بود. در واقع كشورهاي پيشرفته با انتقال صنايع آلاينده به كشورهاي در حال توسعه موفق شده‌اند از تخريب بيشتر محيط‌زيست كشورهاي خود جلوگيري كنند. انتقال و استقرار صنايع در مناطقي مثل خاورميانه به نوعي انتقال بحران‌هاي ياد شده به اين كشورها نيز به شمار مي‌رود. كشورهاي پيشرفته موفق شده‌اند ميزان توليد آلاينده‌هاي حاصل از مصرف سوخت‌هاي فسيلي را كنترل كنند. در حالي كه توليد ميزان سرانه اين مواد آلاينده در دهه گذشته در خاورميانه و چين سريع‌تر از هر منطقه ديگري رشد يافته است.
به شکلی مشابه و به تبعیت از همین رفتار، کلانشهر اصفهان رفتاری مشابه را اتخاذ نموده است. با تعیین حریم شعاع 50 کیلومتر، احداث هرگونه صنایع آلاینده در شعاع کلانشهر اصفهان ممنوع بوده و صنایع مذکور موظف هستند به خارج از این حریم و در کنار سایر شهرهای استان استقرار یابند. در این حالت بدون توجه به ارزش محیط زیست، بسیاری از مزارع و باغات در شهرهای حاشیه ای بواسطه استقرار صنایع آلاینده تخریب گردیدند.

2- مهاجرت
همانگونه که مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادی از حاشیه به مرکز به روندی گریزناپذیر در فرایند جهانی شدن تبدیل شده و از این طریق، در دراز مدت خسارات زیادی به کشورهای جهان سوم وارد می گردد، در سطح استان نیز ناهمگونی امکانات بین مرکز استان به شهرهای پیرامونی و شکاف توسعه ای موجب شده تا بخش قابل توجهی از طیف برتر علمی-اقتصادی به مرکز استان و همچنین پایتخت مهاجرت کنند. این روند که ریشه در نابرابری توسعه دارد در میان مدت و باندمدت تبعات و پیامدهای گسترده ای اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به دنبال دارد.

3- تفکیک بین صنایع پربازده و صنایع مرده
در فرایند کنونی جهانی شدن، کشورهای جهان اول به واسطه تسلط اقتصادی- علمی- سیاسی در جذب و بکارگیری صنایع گزینشی عمل می کنند. به صورت مصداقی، کشور آمریکا صنایع پربازده اقتصادی همچون IT، اسلحه سازی و صنایع متفرقه ای همچون تولید نوشابه و سیگار را بواسطه درآمد سرشار در اختیار خود می گیرد و در مقابل صنایع کم بازده و اصطلاحا مرده همچون یخچال سازی را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهد.
همین روند را می توان به شکلی مشابه و در تقابل مرکز استان- شهرهای پیرامونی مشاهده نمود. عموما سرمایه گذاران بخش خصوصی یا دولتی با تولیدات پربازده توسط مرکز استان جذب می شوند و در مقابل صنایع مرده یا صنایع بحران زده به سمت خارج از مرکز استان سوق داده می شوند.

چرا این توسعه مورد علاقه مدیران است؟
چرا مدل توسعه نظام جهانی -که مبتنی بر بخشی نگری است- عموما مورد علاقه مسوولان است؟ چرا مسوولان از توسعه یکپارچه و متوازن فراری هستند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت دلایل مختلف و متعددی برای این موضوع دیده می شود. بخشی از مدیران استانی و کشوری اطلاعی ازمدل های توسعه و تبعات اینگونه رشد ندارند و تصور می کنند چون مرکز استان از نظر سیاسی- اجتماعی جایگاه برتری دارد باید بخشی زیادی از اعتبارات را در مرکز استان هزینه کنند تا این توفق و برتری در زمینه های اقتصادی-فرهنگی- بهداشتی و ... حفظ و گسترش یابد. به عبارت دیگر، این مسوولان تصور می کنند مرکزیت سیاسی یک شهر و برتری آن، بهترین دلیل برای برتری سطح رفاه مردم آن منطقه است.
برخی دیگر از مدیران اما به دلیل کم تحرکی و مرکز نشینی، حوزه مسوولیت خود را به حوزه جغرافیایی که روزانه می بینند و با آن تعامل دارند محدود می بینند و طبیعی است در این حالت، برداشت ملموس و عمیقی از حاشیه ها ندارند و درک انان از این مناطق مردم و نیازهای آن، صرفا انتزاعی و محدود به نقشه جغرافیایی است.
سومین گروه از مدیران اما با مدل توسعه مرکز-پیرامون و اهمیت آن آشنا هستند و با اشکالات و آسیب های چنین توسعه ای آشنا هستند و خود توسعه یکپارچه و متوازن را بهترین روش برای حوزه کاری خود می دانند اما از آنجایی که مرکز استان، مرکز آمد و شد و رفت و آمد های گوناگون بویژه مدیران کشوری است و اصطلاحا بیشتر در چشم است و مناطق پیرامونی کمتر در دید مسوولان کشوری و محل رفت و آمد آنان هست و بر همین اساس سعی می کنند تا برخلاف توسعه پایدار، توسعه را در مرکز استان پی بریزند و البته منافع کوتاه مدت آن را در نظر می گیرند.

چه باید کرد؟
شاید مدل توسعه نظام جهانی که هم اکنون در جهان حاکم است به دلایلی قابلیت توجیه منفعت گرایی –نه اخلاقی- برای کشورهای جهان اول داشته باشد چرا که آنان جهان را یکپارچه نمی نگرند و منافع کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و ... را منافع ملت خود نمی دانند اما اجرای چنین مدل توسعه ای در داخل یک کشور یا یک استان توجیه عقلانی و یا اخلاقی ندارد. شهروندان یک جامعه مجموعه ای یکپارچه و در هم تنیده هستند که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند و منافع آنان در هم تنیده است.
بر همین اساس، تفکیک بین این شهروندان و ایجاد دسته بندی شهروند درجه یک/ درجه دو مبنای منطقی و قابل دفاعی ندارد که جز ایجاد دوقطبی باخت- باخت نتیجه چندانی عائد جامعه نخواهد کرد.
بر همین اساس، یکی از موانع توسعه استان، وجود اینگونه تفکرات در ذهن مدیران و تصمیم گیران جامعه است که منجر به بخشی نگری و توسعه نقطه ای می شود.

منابع:
1 . حمیرا مشیر زاده –تحولدرنظریههایروابطبینالملل–تهران–نشرسمت
2 . رایان روکس بروف –نظریههایتوسعهنیافتگی–ترجمهعلیهاشمیگیلانی–تهران–نشرسفیر
3. احمد ساعی –جهانسومومسائلآن–تهران–نشرسمت

ستاره ها در خانه زهتاب
استقبال پرشور مردم از فستیوال روز جهانی نجوم
ستاره ها در خانه زهتاب

بزرگترین فستیوال نجوم به همت خانه نجوم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برای هشتمین سال متوالی به مناسبت روز جهانی نجوم برگزار شد. به گزارش خبرنگار فرصت، این فستیوال که امسال در خانه زهتاب برگزار شد با استقبال شهروندان روبرو گشت به گونه ای که از ساعت 15 تا 22 قریب به هزار نفر در خانه زهتاب حضور یافتند.
دبیرِ خانه نجوم دراینباره می گوید: 9 غرفه شامل آموزش، آزمایش، کودک و نجوم، موسیقی، رصد، کافه نجوم و... در معرض دید مردم قرار گرفت که از این میان کافه نجوم از نوآوری های فستیوال امسال بود.
پویا کریمی افزود: در این غرفه میهمانان همزمان با میل کردن نوشیدنی شان از اطلاعات نجومی نیز باخبر می شدند.


وی همچنین از برگزاری چهار سمینار با موضوعاتی از قبیل آلودگی نوری، ما از کجا آمده ایم و ... در این فستیوال علمی خبر داد.
گفتنی است فستیوال نجوم تا کنون 12 بار در خمینی شهر برگزار شده و که هشت فستیوال اخیر به طور متوالی و توسط خانه نجوم برگزار شده است.
خانه نجوم خمینی شهر فعالیت خود را از سال 1392 زیر نظر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و در خانه مجیر آغاز کرد و از آن زمان تا کنون به برگزاری برنامه هایی از قبیل تورهای رصدی، نمایشگاه ها و باشگاه های نجوم، انجام آزمایشات علمی مهیّج، رصدهای عمومی ماهانه و... اشتغال دارد.

پیکر پاک آیت الله میردامادی بر دستان مردم تشییع شد
صبح امروز
پیکر پاک آیت الله میردامادی بر دستان مردم تشییع شد

فقیه و حکیم ربانی آیت الله سیدمحمد میردامادی در سن 93 سالگی چشم از جهان فروبست و پیکر مطهرش صبح امروز بر دستان مردم ولایت مدار خمینی شهر تشییع شد. به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین، این عارف و فیلسوف بزرگ که خود شاگرد بزرگانی چون آیات عظام شیخ محمود مفید، صدرکوپایی و آقارحیم ارباب بود سال های زیادی از عمرش را در مدارس علمیه اصفهان به تربیت شاگرد پرداخت.
آیت الله آقاسیدمحمد میردامادی سال های متمادی به تدریس کتب اخلاقی، عرفانی و معرفتی پرداخت و شاگردانی چون حاج آقا مهدی مظاهری تربیت کرد.
وی در گفتگویی با شبکه قرآن، نماز و روزه را داروهای الهی برمی شمرد که خداوند تجویز کرده تا بندگانش را بالا بکشد. وی همچنین در این مصاحبه نعمت های خداوند را بیشمار خوانده و می گوید: از میان نعمت های خداوند سه نعمت است که گلچین نعمت هاست و آن "ولایت"، "هدایت" و "عقل" است. این استاد فرزانه در ادامه می افزاید: اما عشق چیز دیگریست و بالاتر از عقل است.
آیت الله میردامادی در پاسخ خبرنگار شبکه قرآن که از ویمی خواهد توصیه ای به او داشته باشد می گوید: افتادگی آموز اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
بر اساس همین گزارش، پایان بخش سخنان این معلم اخلاق در این گفتگوی تلویزیونی این بیت شعر است: الهی چنان کن سرانجام کار/ تو خشنود باشی و ما رستگار

خانه نجوم 5 ساله شد
خانه نجوم 5 ساله شد

جشن سالگرد خانه نجوم به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان در سالن بصیرت شهرداری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین، در این مراسم که در دکتر کیاست پور استاد دانشگاه اصفهان و عضو شورای مرکزی ادیب اصفهان، دکتر زارعی کیهان شناس و عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی و مسئولین شهر حضور داشتند، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت: طبق فرمایش شهردار محترم مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های شهر، همین جا اعلام می کنم که درب سازمان به روی همه باز است.


سیدمحمدهادی موسوی افزود: از شما می خواهیم به ما راهکار ارائه دهید و انتقادات و پیشنهادات خود راجع به برنامه های سازمان را به گوش ما برسانید.
گفتنی است سخنرانی دکتر زارعی، انجام آزمایشات فیزیکی توسط اعضای خانه نجوم، موسیقی، تقدیر از دکتر کیاست پور و رصد ستارگان از بخش های این مراسم بود.
شهردار نیز در سخنانی به شرح عملیات عمرانی در شهر پرداخت.


سرپرست خانه نجوم در گفتگو با فرصت بیان داشت: هدف ما از انجام آزمایشات در مقابل عموم این است که مانند تئاتر و موسیقی و ... مردم با آزمایشات علمی سرگرم شوند. ما با استفاده از وسایل روزمره و توضیحات ساده آن ها را با فیزیک و شیمی آشنا می کنیم و ترغیبشان می کنیم که به سمت این علوم بیایند.


پویا کریمی در پاسخ به این که چرا خانه نجوم به سایر فعالیت ها و علوم می پردازد گفت: در نظر داریم که طرح خانه علوم را تهیه کنیم که دارای یک مدیریت منسجم باشد و هر بخش، فعالیت تخصصی خود را انجام دهد.


وی از جلسات کتابخوانی چهارشنبه ها، اکران فیلم پنجشنبه ها، برگزاری دوره های علوم شهروندی، برگزاری رصدهای عمومی و برگزاری تورهای گردشگری و رصدی به عنوان بخشی از فعالیت های این مرکز نام برد.


شایان ذکر است خانه نجوم از سال 1391 به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در خانه تاریخی مجیر آغاز به کار کرد.

وام سخت، اشتغال سخت تر
بررسی مشکلات در اعطای تسهیلات و اشتغال بانوان سرپرست خانوار؛
وام سخت، اشتغال سخت تر

در جلسه اخیر کارگروه اجتماعی فرهنگی در فرمانداری در خصوص نقش اشتغال و توانمند سازی زنان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و چالش های عصر حاضر بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین مسؤول امور بانوان فرمانداری با اشاره به الگوی کشورهای دیگر مبنی بر بیمه زنان بدسرپرست و بی سرپرست گفت: در کشور ما بیمه سلامت وجود دارد ولی حمایت های این بیمه نسبت به قبل کمتر شده است. ما باید یک بیمه مخصوص این گونه بانوان درست کنیم.
نویدی نژاد افزود: ما خیرین مختلفی از جمله مسکن ساز، مدرسه ساز، بیمارستان ساز و ... داریم ولی هیچ خیّری تا کنون به سمت اشتغالزایی برای بانوان هدایت نشده است. از این رو پیشنهاد می دهم جلسه ای با خیرین برگزار شود و این موضوع مطرح شود.
وی در خصوص تسهیلاتی که بانوان سرپرست خانوار تعلق می گیرد گفت: این تسهیلات از طریق معرفی بانوان به قرض الحسنه ها تعلق می گیرد. علاوه بر این که تسهیلات مذکور باید ارزان قیمت باشد، سهل الوصول بودن آن ها هم مهم است. یک کارمند موقع وام گرفتن باید چک و کسر اقساط بدهد ولی یک زن بی بضاعت اگر چک داشت که نیازی نبود از این تسهیلات استفاده کند.
نویدی نژاد همچنین به توانمند سازی روانی این گونه زنان اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید در طول سال کارگاه های مستمر برگزار شود تا جدای از توانمندسازی اقتصادی از لحاظ روانی هم قوی شوند.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه ای از سوی خانم ابتکار معاون رییس جمهور با بانک مهر ایران مبنی بر پرداخت وام 3 میلیون تومانی به بانوان سرپرست خانوار توضیح داد: در شهرستان خمینی شهر 110زن بد سرپرست، بی سرپرست و خودسرپرست (زن مجردی که سرپرست خودش است و 40 سال به بالا دارد) به بانک مهر ایران معرفی و تسهیلات پرداخت خواهد شد. از بقیه ادارات هم می خواهیم این گونه افراد را معرفی نماید.
معاون برنامه ریزی فرماندار هم با بیان این که برخی از این زنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند افزود: افراد تحت پوشش این دو نهاد می توانند از وام های آنها استفاده کنند و در طرحی که برای بانوان سرپرست خانوار اعلام شد می توانیم افردی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند را پوشش دهیم.
رییس کمیته امداد در خصوص وام های اشتغال برای زنان سرپرست خانوار گفت: وقتی بانوان این وام را می گیرند با توجه به این که توانایی رقابت در بازار را ندارند اکثرا به مشکل بر می خورند. همچنین بعضا برای ضمانت وام با پیشنهادهای ناشایستی روبرو می شوند.
قصری افزود: پیشنهاد می کنم به کارفرماهایی که می توانند کارگاه هایی ایجاد کنند تسهیلات داده شود و آن ها بانوان را به کار گیرند.
عضو شورای شهر درچه با بیان این که باید به این گونه زنان ماهیگیری را یاد بدهیم گفت: طبق گفته معاون مشاغل خانگی مبنی بر این که بیش از 80 درصد از وام های خوداشتغالی از طریق زنان و عمدتا این گونه زنان جذب شد است، بر آن شدیم که در کارگاه های مشاغل خانگی در باغ بانوان درچه برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست برپا کنیم.
محمدی افزود: به نظر بنده باید در این زمینه سازمان های مردم نهاد تشکیل شود.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز گفت: همه چیز فقر و نداری نیست. امام علی (ع) می فرماید فقر بلاست ولی از آن سخت تر مریضی یا بیماری جسم و از آن سخت تر هم بیماری روان است. باید فکر این افراد را به کار بیاندازیم که بتوانند آسیب های اجتماعی را مدیریت کنند. اکنون بیشترین هجمه به نهاد حمایتی خانواده وارد می شود. هجمه تبلیغاتی دشمنان به سمت خانم ها افزایش یافته است.
نماینده دانشگاه آزاد نیز اختصاص بخشی از فروشگاه ها به فروش محصولات مشاغل خانگی را به عنوان راهکاری برای توانمندسازی شغلی بانوان عنوان کرد.

نزدیک به 20 میلیارد تومان اعتبار شهرستان در حوزه اشتغال را دریابیم
نزدیک به 20 میلیارد تومان اعتبار شهرستان در حوزه اشتغال را دریابیم

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور بانک های عامل طرح های اشتغالزای دولت و نمایندگان دانشگاه های شهرستان به ریاست فرماندار راعی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین، فرماندار در ابتدای این نشست با بیان اینکه کمیته امداد و بهزیستی شهرستان هر کدام نزدیک به چهار میلیارد تومان اعتبار در حوزه اشتغال دارند، گفت: میزان اعتباری که برای اجرای طرح تکاپو در شهرستان پیش بینی شده نیز هشت میلیارد و 760 میلیون تومان است. همچنین دو میلیارد و 510 میلیون تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی شهرستان در نظر گرفته شده است.


راعی در ادامه خواستار پیگیری جذب این اعتبارات به طور کامل، از جانب دستگاه های مربوطه تا پایان سال شد.
وی افزود: طبق پیش بینی ها در شهرستان خمینی شهر سه هزار و 800 نفر سهیمه استفاده از طرح های اشتغالزای دولت را دارند اما سامانه رصد اشتغال شهرستان تنها از ثبت تقاضای دو هزار و 97 نفر خبر می دهد. فرماندار تاکید کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی نداریم دستگاه ها همه تلاش خود را به کار بگیرند که بتوانیم این اعتبارات پیش بینی شده را صددرصد جذب نماییم.


راعی در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید بر اهمیت طرح کاروزی گفت: تعهد خمینی شهر به شرکت فارغ التحصیلانش در این طرح 204 نفر بوده که تا کنون تنها 33 نفر این رقم محقق شده است.
گفتنی است کارورزی طرحی است که طی آن دانشجویان فارغ التحصیل سال 91 به بعد، با ثبت نام در سامانه مربوطه در صورت پذیرش از جانب کارفرمایانی که سه نیروی بیمه شده در اختیار دارند، به کار مشغول می شوند و حقوق و بیمه شان را دولت می پردازد. یکی دیگر از تسهیلات این طرح برای کارفرمایان این است که در صورتی که پس از 4 تا 6 ماه کارورز را به استخدام خود دربیاورند به مدت 24 ماه از پرداخت بیمه کارفرما معاف می شوند.


بر اساس همین گزارش، در ادامه جلسه نمایندگان ادارات صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی آمار پرونده هایشان در حوزه مشاغل خانگی و طرح های پشتیبان را ارائه دادند.

نذر سه تن علوفه برای وحوش پناهگاه حیات وحش نایین
نذر سه تن علوفه برای وحوش پناهگاه حیات وحش نایین

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: با مشارکت خیران سه تن علوفه، نذر وحوش پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛حسین اکبری ، این میزان علوفه خشک را خیران و دوستداران طبيعت و حيات وحش خريداري و براي توزيع به پناهگاه حيات وحش عباس آباد فرستادند.وي ، نذر طبیعت را حرکتی خدا پسندانه برای حمایت و حفاظت از طبیعت بیان کرد و افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نایین مستقر در سرمحيط باني چوپانان و محيط باني بياضه علوفه اهدا شده را توزیع کردند. به گفته وی تداوم بحران خشکسالی تاکنون در پناهگاه حیات وحش عباس آباد سبب خشکی فراگیر و شدید مراتع و پوشش گیاهی و در نتیجه محدودیت های زیاد برای دسترسی به علوفه برای حیات وحش شده است. پناهگاه حیات وحش عباس آباد با مساحت بیش از 320 هزار هکتار ، زیستگاه انواع وحوش و پرندگان در190 کیلومتری نایین در شرق استان اصفهان واقع است. این پناهگاه همچنین با دارا بودن حداقل پنج گربه سان از هشت گربه سان فعلی در ایران، یکی از مهمترین زیست بوم های خانواده گربه سانان در ایران و جهان است.

چگونگی حفظ و بهره گیری از نزولات آسمانی
در دانشگاه آزاد خمینی شهر بررسی شد:
چگونگی حفظ و بهره گیری از نزولات آسمانی

همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر در دانشگاه آزاد خمینی شهر برگزار شد. به گزارش فرصت آنلاین به گفته دبیر علمی همایش در این همایش که 100 متخصص از دانشگاه های کشور حضور داشتند، از بین 80 مقاله ارسالی 15 مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی پذیرفته شد. دکتر ریاحی افزود: 40 مقاله دیگر هم به صورت پوستر ارایه گردید.

وی با اشاره به بررسی راه های حفظ و بهره گیری بهینه از نزولات آسمانی توسط متخصصان افزود: یکی از دلایل تشدید خشکسالی، نبود سیاست های مدون برای بهره گیری از آب ناشی از بارش است که می توان با برنامه ریزی و جمع آوری آنها بخشی از مشکل خشکسالی را حل کرد.

دبیرعلمی همایش تبخیرآب در ایران را سه برابر میانگین جهانی عنوان کرد و گفت: باید تمهیدی اندیشید تا در محیط هایی همچون سازه های شهری و خانه های مسکونی و محیط های طبیعی مثل مراتع، آب حاصل از باران جمع آوری شود.

صفحه 1 از 77