امروزچهارشنبه, 02 خرداد 1397-- Wednesday May 23 2018

ساعت 13:35:18

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

مهد قرآن خمینی شهر مأمن خانواده ها شده است

پنجشنبه, 09 آبان 1392 ساعت 08:36 کدخبر :6241
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
گفتگو با مسؤول مؤسسه مهد قرآن کریم شهرستان

اشاره: بهترین، کاملترین و آخرین کتاب آسمانی ما قرآن کریم، عالیترین دستورات را برای رسیدن به قله سعادت برای بشر در خود دارد. گر چه نیاز انسان به قرآن به زمان خاصی اختصاص ندارد اما به جرأت میتوان گفت و مدعی شد که نیاز انسان معاصر به آیات قرآن به مراتب بیشتر از قبل است. انسان دورافتاده از خویشتن خویش و دور شده از فضایل اخلاقی و عواطف انسانی و محصور در اضطرابها و نگرانیها، تشنه حقیقت ناب و بهدنبال آب حیات است. مصاحبه با آقای عمادی را در آستانه ماه نزول قرآن مغتنم می شماریم.

مهد قرآن کریم چگونه تأسیس شد و به چه فعالیت هایی می پردازد؟
مرکزیت مهد قرآن، تهران است و فعالیت حفظ قرآن در سال1371 توسط هیأت امنایی که تشکیل میشود از جناب آقایان آیتا... سید علی غیوری، حجتالاسلام قرائتی، حجتالاسلام فومنی (رئیس مؤسسه) و به ریاست علمی استاد شهریار پرهیزگار و هدف اصلی آن بهخاطر حفظ قرآن بود و اینکه قرآن در بین شیعیان کم حافظ داشته و یکی از ایراداتی که اهل سنت به ما میگیرند همین است.
هدف اولیه این بود که حافظان قرآنی بیشتری در جامعه داشته باشیم. این مؤسسه غیردولتی، مردمی، غیرسیاسی، غیرانتفاعیست ودر استانها، دفاتر نمایندگی ایجاد نموده و بعد در شهرستانهای کشور مثل خمینی شهر در سال1373 بهصورت یک کانون قبول مسؤولیت کردند. فعالیت اولیه آن حفظ بوده در تمامی سطوح سنی تا سال1384 که به عنوان یک مؤسسه به ثبت می رسد و فعالیتهای حفظ و فعالیتهای دیگری را شروع میکند.
مهد قرآن دارای هیأت امنا، هیأت مدیره و کارکنان و مسؤولانی براساس یک کادر آموزشی ست. بعد از فعالیت حفظ قرآن که در طی سال حدود 35نفر حافظ کل داشته و حدود پنج هزار نفر از حافظان مختلف تربیت نموده دنبال انجام فعالیتهای دیگر قرآنی برای جامعه نیز هست. یکی از ویژگیهای مهد قرآن خمینی شهر همین است که نیازسنجی جامعه را مطالعه میکنند و برای کیفیت بخش آموزش مرتباً جلسات و همایش تخصصی گذاشته میشود تا بهترین برنامه را داشته باشد. در این راستا باید اشاره کرد به قسمتی از آنها.
یکی از برنامههای مهد قرآن خمینی شهر براساس نامه امام علی(ع) به فرزندانشان در نهجالبلاغه که میفرماید: در آغاز تربیت تصمیم گرفتم که کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه تفسیر آن به تو بیاموزم، تربیت از خردسالی را مد نظر قرار دادیم و بخشی را بهعنوان جوانههای قرآن در مهد قرآن شکل داد. هدفش در این بخش جدید که از سال1382 شروع شد، آموزش نونهالان بین 3 تا 6 سال بود که در این دورههای مختلف (30دوره) برنامهارائه داده است.

 

مدرک حافظان چگونه است و از کجا صادر میشود؟
حافظان مختلف مدارک آموزششان تاحدی زیر نظر شهرستان است. بعد مدارکشان استانی و کشوری میشود. از نظر آموزشی مهدهایی که وابسته به مهد قرآن هستند میتوانند پس از گذراندن دورههای مربیگری را ببینند تا در برنامههای مربیگری خود مهد قرآن شرکت کنند. مهد قرآن دارای مدرک رسمی در کشور است و پس از شرکت در مسابقات کشوری مدرک بینالمللی میگیرند.

دوره های جوانههای قرآن به چه صورت است؟

دوره جوانههای قرآن قبلاً بهصورت ماهانه، دوماهه و سه ماهه بود. الان در دو دوره سه ماهه که شش ماه است، برگزار میشود. مهد قرآن با تجربهای که بهدست آورده و توان آموزشی که دارد، کلاس های دنبالهدار و مفیدش را در دو ترم سه ماهه برگزار می کند.
در کنار آموزش جوانهها، برای مادران نیز آموزش گذاشته شده که شامل آموزش قرآنی، احکام، بهداشت، تربیت و روابط اجتماعی است که بسیار مؤثر است. به این دلیل که آیندهسازان جامعه دو گروه هستند: یکی جوانههای امروز و دیگری مادران که پروش دهنده جوانهها هستند. مهد قرآن برنامههای مدونی را برای مادران ترتیب داده است. این برنامه آموزشی مفید فایده قرار گرفته و از طرف خانوادهها استقبال شایانی روبرو شده است. بچهها همراه مادران تشریف میآورند. بچهها در کلاس جداگانه و مادران در کلاس دیگر آموزش میبینند. در فاصله یک و نیم ساعته که جوانهها مشغول آموزش هستند، مادران هم از کتابهایی که مهد قرآن برای آنها در نظر گرفته استفاده میکنند.
جوانهها در طول شش دوره سه ماهه، برنامه آموزشی دارند که از ابتدا با آیات اخلاق، احکام و روایات، رفتار دینی با شعر و بازی آشنا می شوند. یکی از ویژگیهای آموزشی مهد قرآن، آموزش با بازی است که برای کودکان خستگی نداشته باشد. هم شادابی و هم بهرهوری داشته باشد و همین طور این مراحل با داستانهای قرآنی و رفتاری از اهلبیت(ع) طبقه بندی شده تا در کتابها و سیدیهای مخصوص آموزش داده شود.
اگر کودکی حتی 5ساله هم باشد، ملاک همان سطح اول است. چون آموزشها دنبالهدار است، باید از سطح یک تا شش پشت سر هم آموزش داده شود.

 

مربیان خود را چگونه انتخاب میکنید؟
یکی از ویژگیهای دیگر مهد قرآن این است که مربیان خودش را با آموزشهای مختلف تربیت میکند تا بیشترین بهرهدهی را داشته باشد. هم آموزشهای بهزیستی میبینند که از نظر روانشناسی و ارتباط با کودکان اطلاعاتشان کاملاً بهروز باشد، هم دوره آموزش قرآنی در دورههایی که مؤسسه مهد قرآن اصفهان می گذارند که توان آموزش قرآنیشان از آنجا بهدست میآید و در دورههای کارورزی هم شرکت میکنند و اگر به حد نصاب آموزشی رسیدند از آنها استفاده شود.
در هر دوره 200نفر ثبتنام جوانهها داریم که در چند شعبه از مهد قرآن ثبتنام میکنند، البته هدف کیفیت آموزش است. ما اگر پیگیر کمیت نیستیم و شعبات زیادی در شهر نداریم بهخاطر اینست که کیفیت مهم است.

 

کادر مربیان چند نفر هستند؟
 کل مربیان 70 نفر هستیم. مربیان جوانههای قرآن حدود 20 نفرند و خانمها هستند.
 

شعبه های مهد قرآن کجاست؟
جوانههایمان در پنج مرکز دایر است: دفتر مرکزی، میدان امام(ره)، میدان شهدا(شعبه شهید رجایی)، کوشک، مسجدالرسول(ص)

 

در مورد مدرسه های مهد قرآن توضیح دهید.
کادر مهد قرآن نیازسنجی جامعه را پیگیری میکند و اینکه این آموزشهای قرآنی تداوم داشته باشد. این است که وقتی جوانه ها دورههایی را گذراندند ادامه این آموزشهای قرآنی و تربیتی رها نشود. این شد که تصمیم گرفته شد آمادگی (پیشدبستانی) و بلافاصله بعد از آن هم مدارس غیرانتفاعی تأسیس شود که همزمان با آموزشهای کلاسیک، آموزشهای قرآنی داشته باشد و در اهداف آيندهاش این است که مدارس راهنمایی تا پیشدانشگاهی تأسیس کند. الان ما دارای یک مهد کودک و آمادگی هستیم که در همین دفتر مرکزی است و در هر دوره 110 تا 140دانشپذیر دارد. دو تا دبستان دخترانه و پسرانه دارد که نام آنها «مهاد» است.

 

معلمان مدارس مهاد چگونه انتخاب میشوند؟
کادر آموزشی ما به گروه تقسیم میشوند:گروه آموزشی که آموزش کلاسیک میدهند و مربیان قرآنی. ویژگی مدارس مهاد  این است که هم در بعد علمی هم در بعد تربیتی و قرآني تلاش دارد تا پیشتاز باشد و نشانههاي آن در بعد علمی نمودارهای آموزش و پرورش خمینی شهر است که در سطح شهر رتبه اول یا دوم داشته و در بعد قرآني هدفش از تأسیس مدارس، تربیت دینی با توجه به تهاجم فرهنگی و بیمه کردن نسل آینده است.

 

مدارس مهاد در زمینه قرآنی در بین مدارس چه رتبهای داراست؟
در سطح قرآنی در بین مدارس استان رتبههای ویژهای را آورده است، عموماً رتبه اول یا دوم بود.

 

برنامه های تابستان هر سال شما چیست؟
برای تابستان و فوقبرنامه برای سایر آموزشهای قرآنی و در جهت ایجاد بسیج فرهنگی در سال1378 تصمیم گرفتند پایگاه بسیج در شعبههای خواهران و برادران مهد قرآن تأسیس کنند با هدف قرآنی کردن بسیجيان و بسیجی کردن قرآنآموزان. چون اشخاصی بودند در سطح جامعه که قرآنی بودند ولی در هیچ پایگاه بسیجی فعالیت نداشتند و همینطور پایگاههای بسیجی بودند که نسبت به قرآن کمی بیگانه بودند. با این هدف تأسیس دارالقرآن بسیج انجام شد و الان در سطح شهرستان در ادامه فعالیتهايش برنامههای آموزش عمومی از روخوانی، روانخوانی و تجوید توسط بسیج مهد قرآن ارائه می شود. دارالقرآن بسیج کلاسهای هنری، فرهنگی، رایانه، هنرهای دستی، مسائل دینی، احکام، نهجالبلاغه و... هم برقرار میکند.

 

بیشتر حافظان شما خواهر هستند. چرا؟
مهد قرآن, مرکزی را بهعنوان حفظ قرآن خواهران در میدان شهدا قرار داده که حدود 100نفر خواهر که در سطوح مختلف حفظ از جزء یک تا 30 هستند را شامل می شود و استقبال خواهران مسلماً بهدلیل فراغت کاری و زمانی بیشتر است. ولی در بخش برادران هم بهصورت غیرحضوری فعالیت دارند و اگر کسی بخواهد پشتیبانی میکنیم.

 

منابع مالی مهد قرآن از کجا تأمین می شود؟
از نظر تأمین مسائل مالی مؤسسه مهد قرآن دارای منابع گوناگون است:1- طرح انصار قرآن: کارتهای مخصوصی بین علاقمندان به قرآن تقسیم میشود که ماهانه دو ماه سه ماه، شش ماه، سالانه متعهد میشود هزینهای را پرداخت کنند.
2- کمکهای موردی و نقدی 3- کمکهای موردی غیرنقدی مانند مصالح ساختمانی و... 4- ثلث سهم امام با اجازه مراجع که در دفتر موجود است. 5- نذورات، هبه، وقف، صلح و... 6- شهریهای که از جوانهها گرفته میشود و بخشهایی از مؤسسه گرفته می شود نه همه بخشها.

 

برای تکمیل مؤسسه از دولت نهم کمک گرفته شده است؟
مؤسسه تا سال1384 در مکانهای مختلف اجارهای بوده و بعداً با زمین موقوفهای که در اختیار مهد قرآن قرار داده شد، ساختمان سه طبقهای با کمک مردم ساخته شده که شامل دو طبقه آموزشی و یک طبقه اداری است. در آینده میخواهیم کتابخانه و بخش تخصصی علوم اهلبیت(ع) را تشکیل دهیم. تلاش میکنیم به سایت اینترنتی وصل شویم تا تمامی محققانی که علاقمند هستند در مورد اهلبیت(ع) و قرآن اطلاعات داشته باشند، از آن بتوانند استفاده کنند.

 

دانشآموزان مدارس ابتداییتان را چگونه انتخاب میکنید؟
دو گروه وارد مدرسه ابتدایی میشوند. یک گروه از آمادگی خودمان وارد مدرسه می شود و گروه دیگر با گرفتن تستهای قرآنی و هوش که از مراکز قرآنی دیگر آمده باشند یا ویژگی خاصی داشته باشند. از آنها مثل مدارس غیرانتفاعی شهریه دریافت میشود.

 

سخن آخر؟
از اینکه این وقت را به ما دادید، تشکر میکنم. کادر اصلی مؤسسه بدون حقوق کار می کنند و بقیه مجموعه کارکنان و مربیان حداقل حقوق را دریافت میکنند. انشاءا... موجب رضایت الهی قرار گیرد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید