امروزشنبه, 05 خرداد 1397-- Saturday May 26 2018

ساعت 16:30:13

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

حقوق شهروندان در تهاجم کاروان های عروسی
نیم نگاهی به یک پدیده نا مطلوب در شهر

حقوق شهروندان در تهاجم کاروان های عروسی

شنبه, 14 شهریور 1394 ساعت 10:10 کدخبر :9367
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

کاروانهای عروسی بابوقها وترقه هایشان همچنان در سطح شهر به ویژه نیمه های شبهای پنجشنبه وجمعه وشنبه جولان می دهند.به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین در این ایام به ویژه در شب های خاص اگر در خانه باشی و صداهای وحشتناک انفجار ترقه ها وفشفشه ها خواب از چشمت برباید وگشتی در خیابانهای سطح شهر بزنی چهره متفاوتی از شهر رامشاهده خواهی کرد. عبور کاروانهای عروسی با بوق وترقه پراکنی های متعدد وراهبندانها وسپس حضور خود روی پلیس که به این کاروان نرسیده باید خود را به کاروان دیگری برسانند تا شاید جلوی آنها رابگیرد، در گردش مختصر در سطح شهر رخ می نماید. تداوم مردم آزاری ها ومزاحمت های مستمر این کاروانها همه را از شهر وندان عادی وبیماران وشاعران وطنز پردازان تا نیروی انتظامی ،فوریت های پزشکی ،آتش نشانی ونهادهای فرهنگی ورسانه ای وامام جمعه محترم به واکنش وا داشته است. اما سوال اینجاست که دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از این رفتارها کجاست:آیا این رفتارها در فرهنگ شهروندان پذیرفته شده است ،آیا روش های بازدارنده وبرخورد با خاطیان باوجود نیروهای انتظامی وتلاش بی وقفه آنان کارآمد نیست ونیاز به چاره اندیشی ها ی موثر ومبتی برجرایم سنگین لازم است ویا دادگستری باید نقش موثر تری بازی کندویا نهادهای فرهنگی از جمله رسانه ها به خوبی به وظایف خود عمل نکرده اند . به هر تقدیر آنچه را که نمی شود انکار کرد ترسیم چهره ای زشت وناپسند از شهر است . تجاوز به حقوق دیگر شهروندان ازسلب آسایش تا تخریب سیمای شهر از جمله تابلوهای راهنمای نتیجه این رفتارهای نا هنجاراست .

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید