امروزشنبه, 05 خرداد 1397-- Saturday May 26 2018

ساعت 02:59:03

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

 بناهای مخروبه، نیمه تمام، بلاتکلیف و زمین های بایر
تخلفات شهری را بشناسیم (7)

بناهای مخروبه، نیمه تمام، بلاتکلیف و زمین های بایر

سه شنبه, 11 خرداد 1395 ساعت 09:00 کدخبر :10251
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

مقدمه: تخلفات شهری مجموعه مواردی هستند که ضمن اینگه تخلف وجرم بوده مشکلات دیگری نیز ایجاد می کنند.


1- تخلفات شهری بر سلامت روان ساکنان اثرات نا مطلوب گذاشته وزمینه های درگیری بین ساکنان را فراهم می سازد واحساس رضایت وراحتی از زندگی در مناطقی که افراد در آن زندگی می کنند را کاهش داد ه و یا از بین می برد.


2- زیبایی شهر را تحت تاثیر قرار داده وچهره ای نا مطلوب از شهر وساکنان آن به ویژه برای تازه واردها ایجاد می کند.

هر دو مورد در نهایت موجب آسیب رسانی به شهر و تهدید سلامت اجتماعی آن می گردد و معضلات و مشکلات زیادی را پدید می آورد.آشنای شهروندان با موارد تخلفات وقوانین مرتبط ووظایف دستگاههای مسول در برخورد با انواع آنها سبب خواهد شد تاضمن آشنای افراد با حقوق خود از ارتکاب به خلاف کاسته شودوروابط شهروندان با همدیگر روانتر شده واز تنش هاودر گیریهای احتمالی ناشی از بی اطلاعی کاسته شود. از طرف دیگر آشنای با این موارد سبب می شود تا یک شهروند خود را در برابر فضای شهرمسئول بداند و آسیب هایی که سلامت این فضا را تهدید می کند بشناسند و در رفع آن ها بکوشد.


از آن جایی که پیش شرط اولیه برای رعایت قوانین و مقررات و رفع تخلفات شهری آشنایی با تخلفات و قوانین مرتبط با آن می باشد در این مجموعه به بیان نمونه های تخلفات شهری و قوانین مربوطه و هم چنین ارائه راهکارهای لازم برای رفع موارد تخلف در سطح شهر پرداخته شده است.

IMG 7665
بناهای مخروبه، نیمه تمام، بلاتکلیف و زمین های بایر
بلاتکلیف گذاشتن زمین های درون بافت شهری ورها کردن بناهای مخروبه و غیرمناسب و یا نیمه تمام از معضلاتی است که ضمن اینکه ناقض اصول بهداشتی و زیبایی شهرمی باشد مشکلات متعددی را برای شهروندان موجب می شود. این بناها وزمین ها در شهری همچون خمینی شهر که از یک طرف دارای بیش از 600 هکتار بافت فرسوده بوده واز طرف دیگردر برخی مناطق ساخت وسا زهای غیر مجاز صورت گرفته عملا سبب نا کارآمدی برخی محلات، ترک محل توسط ساکنین بومی،مزاحمتهای متعدد،مسایلایمنی وامنیتی وکندی رفت وآمدها برای ساکنین شده است.


راهکار:
1- مالکین بناهای مخروبه می بایست که در اسرع وقت ضمن مراجعه به شهرداری با اخذ نقشه مصوب و نظریه شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای ماده 110 اقدام نمایند.

مالکین زمین های بایری که محل تخلیه زباله یا ضایعات و نخاله های ساختمانی شده است می بایست در اسرع وقت جهت اطلاع از چگونگی وضعیت زمین به شهرداری منطقه مراجعه و طرح نقشه مصوب را جهت اجرای ماده 110 اخذ نمایند.
مالکین ساختمان های نیمه تمام و رها شده نیز می بایست در اسرع وقت ضمن هماهنگی با شهرداری نسبت به نماسازی و اتمام ساختمان های خود طبق ماده 110 اقدام نمایند.


2- ایجاد تسهیلات ویژه به منظور تشویق وسرمایه گذاری در ساخت وساز در بافت های فرسوده

3- اجرای طرح تجمیع در بافت های فرسوده

4- برخورد جدی در ساخت وسازهای غیر مجازوتجاوز به زمین های کشاورزی

IMG 7662
قوانین:
ماده 110 قانون شهرداری ها:
نسبت به زمین ساختمان های مخروبه و غیرمناسب با وضع حمل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد. شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتهی ظرف 2 ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب ، در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید. در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد، صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده وهمچنین که رأی کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 درحکم سند قطعی ولازم الاجراء بوده واداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید