امروزسه شنبه, 01 خرداد 1397-- Tuesday May 22 2018

ساعت 20:09:19

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

دست چین

انواع انسانها از نظر مولوی

سه شنبه, 28 بهمن 1393 ساعت 16:03 کدخبر :8448
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

به نظر مولوی گرچه انسانها به صورت شبیه هستند،امادر سیرت متفاوتندوانواعی دارند
وین بشر هم، زامتحان قسمت شدند
آدمی شکل اندو،سه امت شدند
اینگونه است که انسانها به لحاظ سیرت به سه دسته تقسیم می شوند


1-انسان برین یا کامل
یک گروه، مستغرق مطلق شدند
همچو عیسی باملک، ملحق شدند
نقش آدم،لیک معنی جبرئیل
رسته از خشم وهوی وقال وقیل
مولانا دراشعار متعددودر دفترهای مختلف مثنوی مشخصات این آدمهای برین راذکر می کند.خلیفه خدا در زمین بودن، پیوند باخدا، واسطه فیض بودن،روشن بودن،بیداری وهوشیاری، دید وسیع، نرم خویی ،کار براساس حکمت، کمال جویی ،جاذبه ودافعه ، بی اعتنای به ظواهر دنیا،هدایتگری ودوری از اندیشه های زاید از مشخصات این انسانها می باشد.


2- انسان میانین
انسانی است که بعد خدایی وحیوانی او در کشمکش می باشد
ماند یک قسم دگر اندر جهاد
نیم حیوان، نیم حی با رشاد
روز وشب در جنگ واندر کشمکش
کرده چالیش آخرش با اولش


3-انسان فرودین یاناقص
این دسته انسانها رامولانا دارای امیال حیوانی می داندکه مشخصات آنها خشم وشهوت وپند نا پذیری است.
قسم دیگر با خران، ملحق شدند
خشم محض وشهوت مطلق شدند
مرده گرددشخص، کوبی جان شود
خرشود چون جان اوبی آن شود
از هوس گر از طویله بگسلد
در طویله دیگران سر در کند
ازکتاب میناگر عشق شرح موضوعی مثنوی
نگارش کریم زمانی

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید