امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397-- Monday May 21 2018

ساعت 11:26:41

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 04:12:49

طرحایی عمرانی رو سالی کو هو ادامه دارو
اخبار ولاتی

طرحایی عمرانی رو سالی کو هو ادامه دارو

شنبه, 22 فروردین 1394 ساعت 09:32 کدخبر :8658
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : زهرا داورپناه

شهردار و ریسی شورایی شهر رو دیدنی کو از کارکونایی شهرداری داتویون بیونوا تا خو استفاده از توونی کارکونایی شهرداری طرحایی عمرانی رو سالی 94 ﴿نووا و چارام ) خو قدرت پیش شووه. خبرنگاری فرصت آنلاین گزارشوی اِتا رو این جلسه کو بارایی شروعی کاری سالی تاژه دُرُس ببو واته ببو کو خو این کو دراُ مد کِمو، خو استفاده از تووناییایی کو رو شهرداری هو کارایی عمرانی ادامه دارو.

ترجمه:
طرح های عمرانی در سال جاری ادامه دارد
شهردار ورییس شورای شهردر دیدار با کارکنان شهرداری گفتند که طرح های عمرانی با استفاده از توان کارکنان شهرداری در سال 94 با قدرت بیشتری اجرا می شود. به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین در این جلسه که به مناسبت شروع سال کاری جاری تشکیل شده بود اظهار شد که با وجود درآمد کم شهرداری، با استفاده از توان کارکنان طرح های عمرانی ادامه خواهد یافت.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید